Saugykla

Atvirų duomenų Saugykla yra sudedamoji atvirų duomenų Portalo dalis. Saugyklos paskirtis yra duomenų publikavimas aukščiausiu brandos lygiu, įvairiais formatais, per patogią mašininio duomenų skaitymo sąsają (API), laikantis aukščiausių duomenų publikavimo standartų.

Visi duomenų rinkiniai publikuojami Saugykloje yra apjungiami į vieną didelę duomenų bazę, kur duomenys gali būti jungiami tarpusavyje, pateikiami pilna apimtimi (angl. in bulk) arba pageidaujamais pjūviais. Suteikiamos priemonės duomenis gauti palaipsniniu būdu (angl. Incremental download).

Daugiau informacijos

Statusas ir planas

Priemonė „Spinta“ yra eksperimentinis projektas, šiuo metu aktyviai vystomas. Pagal programinės įrangos gyvavimo ciklo schema, „Spinta“ yra PRE-ALPHA etape.

Nors projektas yra aktyviai vystomas, tačiau jis jau yra naudojamas gamybinėje aplinkoje, kurią galite pasiekti šiais adresais:

https://get.data.gov.lt/

Saugyklos sritis skirta viešai atvirų duomenų prieigai. Ši sritis veikia tik skaitymo režimu ir skirta plačiajai visuomenės daliai.

https://put.data.gov.lt/

Saugyklos sritis skirta duomenų tiekėjams, kuriems suteikiama galimybė teikti duomenis į saugyklą. Ši sritis yra skirta tik duomenų tiekėjams.

Taip pat yra analogiškos aplinkos skirtos testavimui, prieš pereinant prie gamybinės aplinkos:

https://get-test.data.gov.lt/

https://put-test.data.gov.lt/

Kiekvienas pakeitimas projekto „Spinta“ kodo bazėje yra automatiškai testuojamas vykdant beveik 1000 testų, kurie dengia beveik 90% viso kodo. Todėl projektas yra gan stabilus.

Preliminarus projekto vystymo planas

Etapas

Pradžia

Pabaiga

PRE-ALPHA

2019 metų pradžia

2021 metų pabaiga

ALPHA

2021 metų pabaiga

2022 metų vidurys

BETA

2022 metų vidurys

2023 metų kovas

STABLE

2023 metų kovas

Ko tikėtis kiekvieno etapo metu?

PRE-ALPHA (iki 2021 metų pabaigos)

Projektas jau bus naudojamas gamybinėje aplinkoje, tačiau reikėtu tikėtis, kad dalykai ne visada veiks, funkcijos bus ne iki galo išbaigtos ir esamas funkcionalumas gali keistis. Tačiau nepaisant minėtu trūkumų, esminės atvirų duomenų saugyklos funkcijos turėtu veikti gan stabiliai, todėl rekomenduojame aktyviai naudotis saugykla tiek teikiant, tiek gaunant duomenis, nes tik tokiu būdu geriau suprasime ko reikia galutiniam naudotojui.

Jei į saugyklą teikiate svarbius, didelę paklausą turinčius duomenis, rekomenduojame „Spinta“ projektą naudoti tik, kaip alternatyvią duomenų publikavimo priemonę, kartu publikuojant duomenis ir kitais kanalais, užtikrinančiais didesnį patikimumo lygį.

ALPHA (iki 2022 metų vidurio)

Šio etapo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas esamų funkcijų išbaigtumo didinimui, greitaveikos optimizavimui ir stabilumo didinimui. Šio etapo metu.

Taip pat šio etapo metu bus dirbama ir prie duomenų brandos kėlimo funkcijų įgyvendinimo, peržiūrint visus saugykloje publikuojamus duomenis ir siekiant juos transformuoti taip, kad jie būtų suderinami su Europos ir tarptautiniais standartais, kiek įmanoma atitiktų vieningą duomenų žodyną.

BETA (iki 2023 metų kovo mėnesio)

Šio etapo metu, jokių naujų funkcijų kurti nebeplanuojama, bus didinamas esamų funkcijų stabilumas, greitaveika, taisomos pastebėtos klaidos.

Šio etapo metu rekomenduojame naudoti saugyklą, kaip pagrindinį atvirų duomenų publikavimo šaltinį.

STABLE (nuo 2023 metų kovo mėnesio)

Šio etapo metu, bus vykdomas projekto palaikymas ir priežiūra, pastebėtų klaidų taisymas.

Prieš pradedant

Pavyzdžių skaitymas

Prieš pradedant skaityti verta susipažinti kokie įrankiai naudojami šios dokumentacijos pavyzdžiuose.

Pavyzdžiuose HTTP užklausos atliekamos naudojant patogią httpie programėlę.

Pavyzdžiui:

http /version
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json

{
  "api": {
    "version": "0.0.1"
  },
  "build": null,
  "implementation": {
    "name": "Spinta",
    "version": "0.1.6"
  }
}

Šiame pavyzdyje http komanda buvo įvykdyta su /version argumentu.

Pavyzdžiuose nepateikiamas konkretus domenas, kadangi domenas gali skirtis priklausomai nuo to, kurią atvirų duomenų saugyklą naudojate, tačiau adreso dalis einanti po domeno visada vienoda.

Apart to, kad pavyzdžiuose nenurodomas domenas, visa kita veikia taip kaip parašyta httpie dokumentacijoje. Todėl rekomenduojame pirmiausia pasiskaityti su httpie dokumentacija, prieš pradedant gilintis į šią atvirų duomenų saugyklos dokumentaciją.

Duomenų modelis

Visuose pavyzdžiuose bus naudojamas vienas ir tas pats žemynų, šalių ir miestų duomenų modelis, kurios struktūra atrodo taip:

d

m

property

type

ref

datasets/gov/dc/geo

Continent

name

string

Country

code

string

name

string

continent

ref

continent

capital

ref

city

City

name

string

country

ref

country

Šalys priklauso žemynams, o miestai šalims. Kiekviena šalis turi vieną miestą sostinę.

API adreso struktūra

API yra generuojamas dinamiškai iš DSA model stulpelyje esančių modelio kodinių pavadinimų. Modelių pavadinimai gali turėti vardų erdves, vardų erdvės yra atskirtos / simboliu, pavyzdžiui:

/datasets/gov/dc/geo/Continent

Šis adresas sudarytas iš datasets/gov/dc/geo vardų erdvės ir Continent modelio pavadinimo.

datasets vardų erdvė rodo, kad duomenys yra žali, t.y. tokie kokie pateikti tam tikros įstaigos. Su laiku visų įstaigų duomenys bus transformuoti į vieningą šalies masto žodyną ir pavyzdžiui datasets/gov/dc/geo/Continent gali būti sulietas į vieną bendrą Continent modelį, šakninėje vardų erdvėje. Tačiau užtikrinant stabilų ir nekintantį API bus paliekami ir pradiniai žalių duomenų API taškai.

Konkrečiai visi datasets vardų erdvėje esantys modeliai turi aiškiai apibrėžtą struktūrą, pavyzdžiui nagrinėjant datasets/gov/dc/geo/Continent pavyzdį atskirų kelio komponentų prasmės būdų tokios:

 • datasets/ - vardų erdvė skirta žaliems pirminiams įstaigų duomenimis.

 • gov/ - vardų erdvė skirta valstybinių įstaigų duomenimis.

 • dc/ - konkrečios valstybinės įstaigos trumpinys.

 • geo/ - įstaigos atverto duomenų rinkinio trumpinys.

 • Continent - duomenų modelis (arba lentelė).

Adreso parametrai

Adresas gali turėti parametrus, parametrai atrodo taip:

/:ns
/:changes
/:format/csv

Jei adreso kelio elementas prasideda : simboliu, tai po jo seka parametro pavadinimas ir jei konkretus parametras turi argument, gali sekti vienas ar daugiau argumentų.

Identifikatorius

Identifikatorius pat yra adreso parametras, tik jis neprasideda : simboliu, o eina iš karto po modelio pavadinimo ir tai turi būti UUID simbolių eilutė, pavyzdžiui:

/datasets/gov/dc/geo/Continent/77e0bb52-f8ae-448f-b4c2-7de6bb150ff0

Identifikatorius taip pat gali turėti argumentus, identifikatoriaus argumentai yra modelio savybė, pavyzdžiui:

/datasets/gov/dc/geo/City/7d473db2-d363-4318-9b84-138eb5d70f70/continent

Tokiu būdu yra galimybė gauti tik konkrečios modelio savybės duomenis.

Užklausa

URL Query dalyje, po ? simbolio galima pateikti papildomus užklausos parametrus, pavyzdžiui:

/datasets/gov/dc/geo/Continent?select(name)&sort(name)

Rezervuoti pavadinimai

Vadovaujantis duomenų struktūros aprašo taisyklėmis, vardų erdvės, modeliai ir laukai turi būti pavadinti laikantis kodinių pavadinimų reikalavimų.

Visi pavadinimai, kuri prasideda _ simboliu, turi specialią prasmę ir praturtina duomenis, tam tikrais metaduomenimis.

Naudojami tokie specialieji pavadinimai:

_type

Modelio ar vardų erdvės pavadinimas.

_id

Unikalus objekto pavadinimas UUID formatu.

_revision

Objekto revizijos numeris, šio numerio pagalba užtikrinamas duomenų vientisumas keičiant duomenis. Kiekvieną kartą keičiant duomenis būdina nurodyti ir revizijos numeris, keitimas leidžiamas tik tuo atveju, jei išsaugoto objekto ir keitimo revizijos numeriais sutampa. Kiekvieną kartą, kai objektas pasikeičia, keičiasi ir jo revizijos numeris.

_txn

Transakcijos numeris. Vienos užklausos metu, gali būti keičiama daug objektų, visiems, vienu kartu keičiamiems objektas suteikiamas vienas transakcijos keitimo numeris.

_data

Objektų sąrašas, kei keli objektai pateikiami kartu.

_cid

Keitimo numeris naudojamas changes užklausos metu.

_created

Data ir laikas, kada duomenys buvo keisti, naudojamas changes užklausos metu.

_op

Užklausos veiksmo pavadinimas. Plačiau Veiksmai.

_where

Objekto atranka naudojama upsert užklausose.

Vardų erdvės

Atvirų duomenų saugykla yra didelis katalogas, kuriame sudėta įvairių modelių duomenys. Katalogai vadinami vardų erdvėmis.

Aukščiausiame lygyje yra globali vardų erdvė:

http /
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json

{
  "_data": [
    {
      "_id": "datasets/:ns",
      "_type": "ns",
      "title": "datasets"
    }
  ]
}

Globalioje vardų erdvėje yra kita vardų erdvė datasets. Žinome, kad datasets yra vardų erdvė, kadangi tai nurodyta _type savybėje, kurios reikšmė ns, kas reiškia Name Space arba Vardų Erdvė išvertus į Lietuvių kalbą.

Į vardu erdves reikia kreiptis nurodant /:ns parametrą:

http /datasets/gov/dc/geo/:ns
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json

{
  "_data": [
    {
      "_id": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "_type": "model",
      "title": "Continent"
    },
    {
      "_id": "datasets/gov/dc/geo/Country",
      "_type": "model",
      "title": "Country"
    },
    {
      "_id": "datasets/gov/dc/geo/City",
      "_type": "model",
      "title": "City"
    }
  ]
}

Jei /:ns parametras nebūtų nurodytas, tada saugykla bandytų ieškoti modelio pavadinimu datasets/gov/dc/geo ir neradus tokio modelio būtų gražintas 404 Not Found klaidos kodas.

Formatas

Saugykloje duomenys saugomi taip, kad juos būtų galima gauti įvairiais formatais.

Reikia atkreipti dėmesį, kad nors Saugykla gali duomenis grąžinti įvairiais formatais, tačiau nėra galimybės duomenis gauti konkretaus formato schemos pavidalu. Pavyzdžiui turint naujienų duomenis, nėra galimybės tokių duomenų gauti RSS formatu. Pats savaime RSS yra konkreti XML formato schema. Todėl Saugykla gali grąžinti duomenis XML formatu, specifine Saugyklose schema.

Saugykloje palaikomi tik bendrieji formatai, specializuoti, tam tikros srities formatai nepalaikomi. Norint gauti duomenis tam tikru specializuotu formatu, Saugykloje teikiamus duomenis reikia konvertuoti į pageidaujamą specializuotą formatą.

Siekiant užtikrinti duomenų perdavimo ir skirtingų formatų palaikymą, visiems duomenų laukams, modeliams ir vardų erdvėms taikomi kodinių pavadinimų reikalavimai, specialiosios paskirties duomenys pateikiami su _ prefiksu, tokiu būdu atskiriant duomenis, nuo metaduomenų.

Grąžinant duomenis tam tikru formatu, gražinamų duomenų schema gali būti skirtinga skirtingo pobūdžio užklausoms. Pavyzdžiui, jei duomenų prašoma getone būdu, JSON formatu, tuomet rezultatas bus:

{
  "_type": "...",
  "_id": "...",
  "data": "...",
}

Jei duomenų prašoma getall būdu, tada rezultatas bus toks:

{
  "_type": "...",
  "_data": [
    {
      "_id": "...",
      "data": "...",
    }
  ]
}

Duomenų kitu formatu galima paprašyti adreso gale nurodžius /:format/csv, kur csv yra pageidaujamas formatas. Šiuo atveju, bus grąžintas toks rezultatas:

_type,_id,data
...,...,...

Rezervuotų laukų sąrašas pateiktas skyriuje Rezervuoti pavadinimai.

Ryšiai tarp objektų

Plačiau apie ryšius tarp objektų struktūros apraše skaitykite Ryšiai tarp modelių.

Duomenų laukai, kurių property.type yra ref įgauna objekto, į kurį rodoma formą. Tarkime, jei turime tokį struktūros aprašą:

d

r

b

m

property

type

ref

level

datasets/gov/example/countries

Country

4

name

string

4

City

4

name

string

4

country

ref

Country

4

Tada City.country įgaus Country objekto pavidalą:

{
  "_type": "datasets/gov/example/countries/City",
  "_id": "78035ad0-8f59-4d59-8867-60ea856ba26f",
  "name": "Vilnius",
  "country": {
    "_id": "3c65deaa-8ef8-46d9-8b00-38b22bb91f95"
  }
}

Tokia forma naudojama todėl, kad Saugykla leidžia jungti skirtingų modelių duomenis tarpusavyje. Todėl, tam tikrais atvejais, gali būti pateikiamas ne tik siejamo objekto identifikatorius, bet ir kiti to objekto laukai, pavyzdžiui, jei duomenų atrankai naudotume tokią užklausą:

/City?select(_id, name, country._id, country.name)

Tuomet atsakymas būtų toks:

{
  "_id": "78035ad0-8f59-4d59-8867-60ea856ba26f",
  "name": "Vilnius",
  "country": {
    "_id": "3c65deaa-8ef8-46d9-8b00-38b22bb91f95",
    "name": "Lietuva"
  }
}

Tais atvejais, kai prašomas tik objektas, kuris yra ryšys su kitu objektų, pavyzdžiui:

/City?select(name, country)

Gausime tokį atsakymą:

{
  "name": "Vilnius",
  "country": {
    "_id": "3c65deaa-8ef8-46d9-8b00-38b22bb91f95",
  }
}

Tie patys duomenys CSV formatu būtų pateikti taip:

name,country._id
Vilnius,3c65deaa-8ef8-46d9-8b00-38b22bb91f95

3 ir žemesnis brandos lygis

Atkreipkite dėmesį, kad ryšiai tarp objektų, taip, kaip aprašyta aukščiau, veikia tik tuo atveju, jei ref duomenų lauko brandos lygis (level) yra didesnis nei 3.

Jei ref duomenų lauko brandos lygis yra 3 ar žemesnis, tada jungimui naudojamas jungiamo modelio pirminis raktas (model.ref) arba nepirminis raktas nurodytas prie pačio ref lauko (žiūrėti Jungimas per nepirminį raktą). Jei nenurodytas nei model.ref, nei kitas laukas, tada jungimas daromas per _id lauką, tačiau netikrinama ar toks _id egzistuoja jungiamame modelyje.

Pavyzdžiui, jei turime tokį struktūros aprašą:

d

r

b

m

property

type

ref

level

datasets/gov/example/countries

Country

code

4

code

string

4

name

string

4

City

4

name

string

4

country

ref

Country

3

Tada, City.country jungimas su Country galimas tik per code, o ne per _id, kadangi City.country yra 3 brandos lygio, kas nurodo, kad jingimas daromas ne per pirminį raktą.

Šiuo atveju, City objektas atrodys taip:

{
  "_type": "datasets/gov/example/countries/City",
  "_id": "78035ad0-8f59-4d59-8867-60ea856ba26f",
  "name": "Vilnius",
  "country": {
    "code": "lt"
  }
}

Analogiškai, jei Country modelis neturi :data;`model.ref`, tada jungimas daromas, per Country lauką, kuris nurodytas City.country property.ref stulpeyje, pavyzdžiui:

d

r

b

m

property

type

ref

level

datasets/gov/example/countries

Country

4

code

string

4

name

string

4

City

4

name

string

4

country

ref

Country[code]

3

Šiuo atveju, City objektas atrodys lygiai taip pat, kaip anksčiau:

{
  "_type": "datasets/gov/example/countries/City",
  "_id": "78035ad0-8f59-4d59-8867-60ea856ba26f",
  "name": "Vilnius",
  "country": {
    "code": "lt"
  }
}

Kadangi prie City.country nurodyta, kad jungimas daromas per code (Country[code]).

Jei nenurodytas ne modelio su kuriuo daromas jungimas priminis raktas, nei prie lauko nurodyta, per kurį modelio lauką daromas jungimas, tada jungimas daromas per _id, netikrinant ar toks _id egzistuoja ar ne. Pavyzdžiui:

d

r

b

m

property

type

ref

level

datasets/gov/example/countries

Country

4

code

string

4

name

string

4

City

4

name

string

4

country

ref

Country

3

Šiuo atveju, City objektas atrodys taip:

{
  "_type": "datasets/gov/example/countries/City",
  "_id": "78035ad0-8f59-4d59-8867-60ea856ba26f",
  "name": "Vilnius",
  "country": {
    "_id": "f23bb52b-bb55-4072-92b8-a8d9d77c9849"
  }
}

Tačiau Country objektas su _id f23bb52b-bb55-4072-92b8-a8d9d77c9849 gali ir neegzistuoti, joks tikrinimas nedaromas.

Autorizacija

Norint gauti atvirus duomenis autorizacija nereikalinga, tačiau norint keisti saugykloje esančius duomenis are įkelti naujus, būtina autorizacija.

Autorizacija atliekama OAuth standarto pagalba. Kol kas yra palaikoma tik client credentials autorizavimo būdas.

Norint atlikti rašymo operacijas, pirmiausiai reikia, kad saugykloje jums būtų sukurta paskyra. Tada naudodamiesi paskyros prisijungimo duomenimis galite gauti autorizacijos raktą, kuris leis atlikti rašymo operacijas.

Autorizacijos raktas gaunamas taip:

SERVER=https://put.data.gov.lt
CLIENT=myclient
SECRET=mysecret
SCOPES="
spinta_set_meta_fields
spinta_getone
spinta_getall
spinta_search
spinta_changes
spinta_datasets_gov_myorg_insert
spinta_datasets_gov_myorg_upsert
spinta_datasets_gov_myorg_update
spinta_datasets_gov_myorg_patch
spinta_datasets_gov_myorg_delete
spinta_datasets_gov_myorg_wipe
"
TOKEN=$(
  http \
    -a $CLIENT:$SECRET \
    -f $SERVER/auth/token \
    grant_type=client_credentials \
    scope="$SCOPES" \
  | jq -r .access_token
)
AUTH="Authorization: Bearer $TOKEN"
echo $AUTH

http "$SERVER/" "$AUTH"

Pavyzdyje $SCOPES kintamasis yra tarpo simboliais atskirtų leidimu sąrašas. Leidimų pavadinimai formuojami taip:

spinta_$ns_$action
spinta_$model_$action
spinta_$model_$property_$action

$action reikšmės aprašytos skyriuje Veiksmai.

Kiekvienas klientas gali gauti skirtingą $SCEOPES leidimų sąrašą ir jei prašysite daugiau leidimų, nei jūsų klientui yra suteikta, gausite klaidą.

Veiksmai

Užklausos skirstomos į šiuos veiksmus:

getone

Vieno objekto duomenys, pagal pateiktą _id.

getall

Visų objektų duomenys.

search

Objektų duomenys taikant duomenų atrankos užklausą.

changes

Keitimų žurnalas.

insert

Naujo objekto kūrimas.

upsert

Pilnas objekto perrašymas arba naujo objekto kūrimas. Jei pagal pateiktą užklausą objektas egzistuoja, tuomet jis perrašomas, jei objektas neegzistuoja, tuometi sukuriamas naujas.

update

Pilnas objekto perrašymas, net jei pateikiami ne visi laukai, objektas perrašomas pilnai, laukams, kurie nebuvo pateikti suteikiant pirmines reikšmes.

patch

Dalinis objekto keitimas, kai keičiamas ne visas, o tik dalis objekto, tam tikri objekto laukai.

delete

Duomenų šalinimas. Tokiu būdu pašalinti duomenys išsaugomi keitimų žurnale.

wipe

Pilnas ir neatstatomas duomenų pašalinimas, naudojama tik testavimo tikslams.

Skaitymo veiksmai

getall

Šios užklausos pagalba galima gauti visus konkretaus modelio ar visos vardų erdvės duomenis.

http GET /datasets/gov/dc/geo/Continent
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_data": [
    {
      "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
      "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
      "_txn": "792a5029-63c9-4c07-995c-cbc063aaac2c",
      "continent": "Europe"
    }
  ]
}

Taip pat žiūrėkite:

getone

Šios užklausos pagalba galima gauti vieną konkretų objektą pagal unikalų objekto identifikatorių. Pavyzdžiui

http GET /datasets/gov/dc/geo/Continent/abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
  "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
  "_txn": "792a5029-63c9-4c07-995c-cbc063aaac2c",
  "continent": "Europe"
}

Taip pat žiūrėkite:

changes

Šios užklausos pagalba galima gauti visų duomenų keitimų sąrašą. Ši užklausa yra skirta tęstiniam duomenų atnaujinimui. Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą iš naujo siųsti visų duomenų. Šios funkcijos pagalba, galite gauti tik tai, kas pasikeitė, nuo jūsų paskutinio siuntimo.

Atkreipkite dėmesį, kad pasikeitimų žurnalas yra skirtas tik duomenų sinchronizavimui ir keitimai yra periodiškai išvalomi. Jei norite gauti istorinius duomenis, tuomet tai turėtu atsispindėti pačiuose duomenyse, o ne keitimų žurnale. Keitimų žurnalas nėra skirtas istorinių duomenų saugojimui.

Norint sinchronizuoti duomenis, prieš pradedant sinchronizavimą, pirmiausiai rekomenduojama atsisiųsti visus duomenis naudojant getall užklausą. Siųsti viso keitimo žurnalo nėra prasmės, kadangi žurnalas yra nuolat valomas ir jame paliekama tik kelių savaičių ar kelių mėnesių keitimai, priklausomai nuo duomenų rinkinio.

Tačiau prieš siunčiant visus duomenis, reikia išsisaugoti paskutinio keitimo ID, tai galite padaryti šios užklausos pagalba:

http GET /datasets/gov/dc/geo/Continent/:changes/-1
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_data": [
    {
      "_cid": "11",
      "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
      "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
      "_txn": "792a5029-63c9-4c07-995c-cbc063aaac2c",
      "_created": "2021-07-30T14:03:14.645198",
      "_op": "insert",
      "continent": "Europe"
    }
  ]
}

Čia argumentas -1 nurodo, kad norite gauti paskutinį įrašą keitimų žurnale. Šiame pavyzdyje, paskutinio keitimo ID yra 11, keitimo ID yra nurodomas _cid duomenų lauke.

Išsisaugojus paskutinio keitimo ID, galite atsisiųsti visus duomenis naudodamiesi getall funkcija.

Atsisiuntus duomenis, galite pradėti sinchronizavimą, tokios užklausos pagalba:

http GET /datasets/gov/dc/geo/Continent/:changes/11?limit(100)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_data": [
    {
      "_cid": "11",
      "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
      "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
      "_txn": "792a5029-63c9-4c07-995c-cbc063aaac2c",
      "_created": "2021-07-30T14:03:14.645198",
      "_op": "insert",
      "continent": "Europe"
    }
  ]
}

Šiuo atveju, užklausoje nurodomas išsaugotas keitimo id 11.

Atsakyme visada pateikiamas keitimas, kurio ID nurodėte. Rekomenduojama visada patikrinti ar pirmas grąžintas keitimas yra būtent tas, kurį nurodėte, papildomai rekomenduojama patikrinti ar sutampa _id ir _revision su tuo, ką jūs gavote paskutinį kartą.

Toks patikrinimas reikalingas tam, kad įsitikinti, ar keitimų žurnalas nebuvo išvalytas arba duomenys nebuvo perkrauti iš naujo. Jei patikrinimo metu, kažkas nesutampa, toliau sinchronizavimą reikėtų nutraukti ir pakartoti viską iš naujo, gaunat paskutinio keitimo ID, atsisiunčiant duomenis ir tik tada sinchronizuojant.

Rekomenduojame sinchronizavimą daryti nedideliais puslapiais, pavyzdžiui po 100 įrašų, puslapio dydis nurodomas limit(100) parametro pagalba. Nuskaičius vieną, puslapį, jei gavote daugiau nei vieną keitimą, tada galite kartoti užklausą dar kartą, su paskutiniu gautu keitimo ID, tol, kol gausite vieną keitimą, tą kurį nurodėte kaip argumentą.

Jei daugiau keitimų nėra, sekančią užklausą rekomenduojame daryti tada, kai praeina prie duomenų rinkinio nurodytas duomenų atnaujinimo periodiškumas. Pavyzdžiui, jei duomenys atnaujinami kasdien, tada sinchronizavimą taip pat reikėtų daryti kasdien.

Dažnesnis sinchronizavimas nei nurodytas duomenų atnaujinimo periodiškumas yra beprasmis, kadangi visais atvejais gausite tuščią keitimų sąrašą.

Keitimų įrašai turi tokius metaduomenis apie kiekvieną keitimą:

_cid

Monotoniškai didėjantis keitimo numeris (keitimo ID).

_id

Pakeisto objekto unikalus numeris (UUID formatu).

_revision

Objekto revizijos numeris, naudojamas norint atlikti keitimo operaciją. Kiekvieną kartą, kai duomenys keičiami išduodamas naujas revizijos numeris.

_txn

Tranzakcijos numeris, nurodo kokie keitimai buvo atlikti konkrečios keitimo tranzakcijos metu.

_created

Data ir laikas, kada buvo atliktas keitimas.

_op

Keitimo operacijos pavadinimas, gali būti tokie variantai:

insert

Sukurtas naujas objektas.

patch

Objekto keitimas, pateikiami tik toks reikšmės, kurios buvo pakeistos. Atkreipkite dėmesio, kad jei tam tikras laukas nebuvo pakeistas, jo keitimo įraše nebus. Jei laukas anksčiau buvo ir dabar yra ištrintas, tada keitimo įraše ištrintasis laukas bus pateiktas su null reikšme.

delete

Objektas buvo ištrintas.

Atkreipkite dėmesį, kad vienam objektui, gali būti viena insert operacija, daug patch operacijų ir vienas delete.

Įgyvendinant duomenų atnaujinimą :changes protokolu, reikia interpretuoti _op reikšmę ir atlikti atitinkamą operaciją savo pusėje.

Pavyzdžiui, jei gavote _op=insert, tuomet, savo pusėje, galite susikurti naują įrašą. Jei gavote _op=patch, tada, savo pusėje turėtumėte atnaujinti įrašą, pagal nurodyti _id. Ir atitinkamai, jei gavote _op=delete, tai reiškia, kad objektas buvo ištrintas, turėtumėte jį ištrinti ir savo pusėje, pagal _id reikšmę.

Keitimu žurnalas yra naudingas, tais atvejais, kai duomenys dažnai keičiasi ir norite greitai gauti informaciją, kas ir kada pasikeitė. Taip pat, jei duomenų yra labai daug ir jų siuntimas užtrunka daug laiko, tada galite atsisiųsti duomenis vieną kartą ir toliau sekti keitimus.

Duomenų užklausos

Visos duomenų užklausos yra pateikiamos URL query dalyje, po ? žymės. Tai kas yra rašoma po ? yra Formulės, tokios pačios, kurios yra naudojamos duomenų struktūros aprašo prepare stulpelyje.

Atkreipkite dėmesį, kad dalis einanti po ? turi būti tinkamai koduota naudojanti RFC 3986 specifikaciją. Kai kurie klientai tai padaro automatiškai, kai kurie ne. Visuose pavyzdžiuose pateikiamas nekoduotas variantas dėl geresnio skaitomumo.

Viso užklausoje naudojamos funkcijos yra atskiriamos & simboliu. Pavyzdžiui:

/example/Model?(col1="xyz"|col2<42)&select(col1,col2)&sort(col3)&limit(5)

Jungimas

Duomenis galima sujungti, jei duomenų struktūroje yra nurodyti ryšiai tarp modelių.

Jungimas atliekamas . (taško) pagalba, pavyzdžiui, norime prie miestų duomenų prijungti šalis, kurios pateiktos atskirame modelyjes tuomet jungimą galime atlikti taip:

/example/City?select(country.name)

Čia, country laukas priklauso miesto modeliui, o name laukas priklauso šalied modeliui.

Taip apjungtus duomenų laukus galima naudoti atranko, filtravime ir rūšiavime.

Atranka

Yra galimėbė gauti ne visus duomenų laukus, o tik tim tikrus, kurie nurodyti užklausoje. Tokią atranką galima atlikti naudojant select() funkciją. Pavyzdžiui:

/example/Model?select(prop1, prop2, prop3)

Filtravimas

Galima atlikti duomenų atranką, pagal pateiktą filtrą. Palaikomi tokie filtravimo operatoriai:

 • prop = value - atranka pagal tikslią reikšmę,

 • prop != value - atranka objektų, kurių reikšmė neatitinka nurodytai,

 • prop [ >, >=, <, <= ] value - atranka palyginant ar reikšmų didesnė ar mažesnė.

 • prop.contains(value) - atranka objektus, jei value yra prop reikšmės dalis.

 • prop.startswith(value) - atrenka objektus, kurie prasideda value reikšme.

Tais atvejais jei value yra simbolių eilutė, reikia naudoti kabutes.

Filtruojanti taip pat galima naudoti AND ir OR operatorius, pavyzdžiui:

/example/Model?prop=value1&prop=value2

/example/Model?prop=value1|prop=value2

/example/Model?prop=value1&(prop=value2|prop=value3)

Rūšiavimas

Duomenis rūšiuoti galima pasitelkus sort() funkciją:

 • sort(prop) - rūšiuoja didėjančia tvarka.

 • sort(-prop) - rūšiuoja mažėjančia tvarka.

Kalima rūšiuoti pagal kelis stulpelius, pavyzdžiui:

/example/Model?sort(prop1,-prop2,prop3)

Objektų skaičiaus ribojimas

Norint apriboti grąžinamų objektų skaičių galima naudoti limit() funkciją, pavyzdžiui:

/example/Model?limit(10)

Tokia užklausa grąžins ne daugiau kaip 10 objektų.

Objektų skaičius

Norinti gauti vieno modelio objektų skaičių galima panaudoti count() funkciją:

http GET /datasets/gov/dc/geo/Continent?count()
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_data": [
    {
      "count()": 3856
    }
  ]
}

Duomenų skaitymas paketais

Norint gauti visus tam tikro modelio duomenis, ne visus iš karto, o tam tikro dydžio paketais, galima duomenų skaitymą atlikti taip:

http GET /datasets/gov/dc/geo/Continent?sort(_id)&limit(1)&_id>"36cec98e-7237-43a5-ad2a-58cf29d65e96"
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_data": [
    {
      "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
      "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
      "_txn": "792a5029-63c9-4c07-995c-cbc063aaac2c",
      "continent": "Europe"
    }
  ]
}

Šiame pavyzdyje užklausoje naudojami tokie parametrai:

sort(_id)

Rūšiuojame duomenis pagal _id lauko reikšmes.

limit(1)

Ribojame grąžinamų objektų skaičių iki 10, tai reiškia, kad mūsų paketo dydis bus 10 objektų.

Gražinamų duomenų kiekį galima riboti ne tik įrašų skaičiumi, tačiau ir duomenų kiekiu, nurodant limit("1M"), kur 1M reiškia gražinamų duomenų kiekį megabaitais.

_id>"36cec98e-7237-43a5-ad2a-58cf29d65e96"

Atrenkame tik tuos duomenis, kurie yra didesni už nurodytą reikšmę, šiuo atveju reikšmė yra 36cec98e-7237-43a5-ad2a-58cf29d65e96.

Kadangi _id yra unikalus, todėl šis laukas, gali būti naudojamas, kaip kursorius, skaitant duomenis paketais. Nuskaičius kiekvieną paketą, norint gauti sekantį, reikia pakeisti _id>"?" klaustuku pažymėtą vietą, paskutinio paketo objekto _id reikšme`.

Norint iš karto žinoti, kiek viso bus paketų, galim pirmiausiai užklausti kiek viso yra objektų ir gautą skaičių padalinti iš paketo dydžio.

Rašymo veiksmai

Atliekant rašymo veiksmus, Saugykla priima viską, ką bandote į ją rašyti, su sąlyga, kad rašomos reikšmės atitinka nurodytus tipus.

Todėl perduodant duomenis į Saugyklą reikia išsisaugoti būseną, ką jau esate atidavę, o kas dar nebuvo perduota. Kuriant naują objektą insert užklausos pagalba, Saugykla išduoda išorinį objekto raktą, kuris neturėtu niekada keistis. Norint atnaujinti tą patį objektą, reikėtų daryti ne insert, o patch veiksmą, siunčiant tik tas reikšmes, kurios pasikeitė.

Kartais nutinka taip, kad išsiuntus užklausą, negaunate atsakymo iš Saugyklos, dėl kokios nors klaidos, tokiais atvejais nėra galimybės sužinoti ar duomenys buvo įrašyti ar ne. Tokiu atveju turėtumėte daryti search arba getone užklausą, nurodant vidinį arba išorinį pirminį raktą, kad įsitikintumėte ar duomenys buvo įrašyti ar ne. Jei duomenys nebuvo įrašyti, tuomet rašymo užklausą turėtumėte pakartoti.

Iliustruojant visą tai psiaudokodu, rašymas į Saugyklą turėtu vykti taip:

state = State()
store = Store('put.data.gov.lt')

# Sinchronizuojam, ką reikia naujinti, ką trinti, o ką publikuoti pirmą
# kartą.
state.update()

# Kol ne visi objektas publikuoti, kartojam...
while not state.empty():

  # Skaitom objektus, kuriuos reikia publikuoti.
  for obj in state.objects:
    try:

      # Objektas buvo ištrintas šaltinyje, triname Saugykloje.
      if obj.deleted:
        store.delete(obj)

      # Objektas nebuvo publikuotas, publikuojam pirmą kartą.
      if obj.created:
        store.insert(obj)

      # Objektas jau buvo publikuotas ir pasikeitė nuo paskutinio
      # publikavimo. Atnaujinam.
      if obj.changed:
        store.patch(obj)

    # Klaidos atveju:
    except HTTPError, IOError:
      # Jei objektas turėjo ir buvo ištrintas, triname iš eilės.
      # šaliname iš eilės.
      if obj.deleted and not store.exists(obj):
        state.remove(obj)

      # Jei objektas turėjo ir buvo publikuotas, triname iš eilės.
      if obj.created and store.exists(obj):
        state.remove(obj)

      # Visais kitais atvejais, paliekame objektą eilėje ir kartojame
      # publikavimą, sekančios iteracijos metu.

    # Jei klaidų nebuvo, šaliname objektą iš eilės.
    else:
      state.remove(obj)

Šiame pavyzdyje į state objektą įtraukiami visi šaltinio objektai, kuriuos reikia publikuoti, t.y. tuos, kurie dar nebuvo publikuoti, kurie pasikeitė nuo paskutinio publikavimo, arba buvo ištrinti šaltinyje.

Jei publikavimo metu įvyko klaida, kurios metu nebuvo gautas atsakymas iš Saugyklos, tikriname store.exists(obj) pagalba, ar realiai publikavimas įvyko ar ne. Jei ne, paliekame objektą eilėje ir sekančios iteracijos metu, bandome dar kartą.

Pats store.exists(obj) kreipiasi į Saugyklą ir bando gauti objektą, pagal jo vidinį arba išorinį raktą. Kas yra išoriniai ir vidiniai raktai, paaiškinta žemiau.

Vidinis pirminis raktas

Vidinis pirminis raktas yra vienas ar daugiau property, kurie yra įrašomi į struktūros aprašo model.ref, taip nurodant lentelės pirminį raktą.

Jei visi property nurodyti model.ref yra atviri, t.y. access=open, tuomet, galite užtikrintai žinoti ar konkretus duomenų objektas buvo įrašytas ar ne.

Išorinis pirminis raktas

Išorinis pirminis raktas _id yra generuojamas pačios Saugyklos, tačiau turint spinta_set_meta_fields teises, galite išorinį pirminį raktą, UUIDv4 formatu generuoti patys. Tokiu atveju, nebūtina publikuoti vidinio pirminio rakto ir nebūtina laukti atsakymo iš Saugyklos, nes išorinis raktas generuojamas jūsų pusėje ir klaidos atveju galite pasitikrinti ar objektas buvo įrašytas ar ne.

insert

http POST /datasets/gov/dc/geo/Continent $auth <<EOF
{
  "continent": "Europe"
}
EOF
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Location: /datasets/gov/dc/geo/Continent/abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
  "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
  "_txn": "792a5029-63c9-4c07-995c-cbc063aaac2c",
  "continent": "Europe"
}

upsert

upsert veiksmas pirmiausiai patikrina ar jau yra sukurtas objektas atitinkantis _where sąlygą, jei yra, tada vykdo patch veiksmą, jei nėra, tada vykdo update veiksmą.

http POST /datasets/gov/dc/geo/Continent $auth <<EOF
{
  "_op": "upsert",
  "_where": "name='Africa'",
  "continent": "Africa"
}
EOF
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Location: /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
  "continent": "Africa"
}

update

update veiksmas pilnai perrašo objektą. Jei tam tikros objekto savybės nenurodomos, data tū savybių reikšmės pakeičiamos pagal nutylėjimą naudojamomis reikšmėmis.

Vykdant update taip pat būtina perduoti _revision revizijos numeri. Jei revizijos numeris nesutaps, su tuo, kas jau yra duomenų bazėje, tada duomenys nebus keičiami ir bus gražinta klaida. Tai reikalinga tam, kad būtų užtikrintas duomenų vientisumas.

http PUT /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5 $auth <<EOF
{
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "continent": "Africa"
}
EOF
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Location: /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
}

Jei duomenys duomenų bazėje ir duomenys perduoti update užklausos metu yra identiški, tada duomenų bazėje niekas nekeičiama. Tačiau, jei duomenys skiriasi, tada į keitimų žurnalą išsaugoma tai, kas buvo pakeista ir sukuriam nauja revizija. Taip pat fiksuojama nauja transakcija.

update atsakyme grąžinamos tiks tos savybės, kurių reikšmės buvo pakeistos, Jei reikšmės nepasikeitė, tada jos pateikiamos atsakyme.

patch

patch veikia panašiai, kaip ir update, tačiau objekto pilnai neperrašo, keičia tik tas savybes, kurios nurodytos.

http PATCH /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5 $auth <<EOF
{
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "continent": "Africa"
}
EOF
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Location: /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
}

delete

Trina objektą. Objektas pilnai nėra ištrinamas, jis vis dar lieka keitimų žurnale ir gali būti atstatytas.

http DELETE /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5 $auth
HTTP/1.1 204 No Content

wipe

Pilnai ištrina objektą, įskaitant ir objekto pėdsakus keitimo žurnale. Tokiu būdu ištrinto objekto atstatyti neįmanoma.

Pastaba

Naudoti tik išimtiniais atvejais.

wipe operacija naudojama tik išimtiniais atvejais, jei pastebėta esminių klaidų duomenų įkėlimo skriptuose, duomenys dėl įvairių klaidų buvo sugadinti ir pan. Duomenų įkėlimo procesą geriausia išsitestuoti testinėje aplinkoje.

Duomenų įkėlimo praktika, kai visi publikuoti duomenys ištrinami ir įkeliami iš naujo nerekomenduotina, kadangi tokiu atveju dingsta duomenų keitimo istorija, gali pasikeisti objektų identifikatoriai. Duomenys turi būti pirmą kartą įkeliame, o tada atnaujinama tik tai, kas pasikeitė.

http DELETE /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5/:wipe $auth
HTTP/1.1 200 OK

{
  "wiped": true
}

Grupiniai rašymo veiksmai

Vienos HTTP užklausos metu galima vykdyti rašymo veiksmus grupei objektų. Tokiu būdu, veiksmai vykdomi vienoje duomenų bazės transakcijoje užtikrinant duomenų vientisumą.

Grupiniai veiksmai gali būti vykdomi dviem būdais, paprastuoju ir srautiniu.

Paprastasis grupinis rašymas

Paprastasis grupinis rašymas vykdomas per POST užklausą, kurioje yra pateiktas _data masyvas veiksmų.

Vykdant grupinius veiksmus būdina nurodyti _op veiksmą ir _type modelio pavadinimą, kuriam taikomas veiksmas.

Grupinis rašymas gali būti vykdomas konkrečiam vienam modeliui, arba keliems skirtingiems modeliams, vykdant užklausą vardų erdvės kontekste.

http POST /datasets/gov/dc/geo/Continent $auth <<EOF
{
  "_data": [
    {
      "_op": "insert",
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "continent": "Africa"
    },
    {
      "_op": "insert",
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "continent": "Europe"
    }
  ],
}
EOF
HTTP/1.1 207 Multi-Status
Content-Type: application/json

{
  "_data": [
    {
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
      "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
      "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
      "continent": "Africa"
    },
    {
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
      "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
      "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
      "continent": "Europe"
    }
  ]
}

Srautinis grupinis rašymas

Paprastasis grupinis rašymas skirtas situacijoms, kai reikia atlikti veiksmus su nedidele grupe objektų. Tačiau jei objektų labai daug, galima vykdyti srautinį rašymą.

Srautinis rašymas priima duomenis JSONL formatu ir įeinančiame JSONL sraute skaito po vieną eilutę ir toje eilutėje pateiktą objektą iš karto vykdo. Tuo tarpu paprasto grupinio rašymo metu, visi objektai užkraunami į atmintį ir tik data įrašomi į duomenų bazę.

Kadangi srautinio grupinio rašymo metu objektai skaitomi ir rašomi vienas po kito, tai leidžia perduoti neribotą kiekį objektų rašymui.

Srautinio grupinio rašymo užklausa atrodo taip:

http POST /datasets/gov/dc/geo/Continent $auth Content-Type:application/x-ndjson <<EOF
{"_op": "insert", "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent", "continent": "Africa"}
{"_op": "insert", "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent", "continent": "Europe"}
EOF
HTTP/1.1 207 Multi-Status
Content-Type: application/json

{
  "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
  "_status": {
    "insert": 2
  }
}

Srautinio rašymo užklausai būtina perduoti Content-Type antrašte su viena iš šių reikšmių:

application/x-ndjson
application/x-jsonlines

Tada bus vykdomas srautinis veiksmų vykdymas.

Srautinės užklausos atsakymas yra santrauka api tai, kiek kokių veiksmų buvo įvykdyta ir transakcijos numeris. Naudojant transakcijos numerį, atskiros užklausos metu, galima gauti visų pakeistų objektų identifikatorius _id ir revizijos numerius _revision ir informaciją apie tai, kas tiksliai buvo pakeista.