Saugykla

Atvirų duomenų Saugykla yra sudedamoji atvirų duomenų Portalo dalis. Saugyklos paskirtis yra duomenų publikavimas aukščiausiu brandos lygiu, įvairiais formatais, per patogią mašininio duomenų skaitymo sąsają (API), laikantis aukščiausių duomenų publikavimo standartų.

Visi duomenų rinkiniai publikuojami Saugykloje yra apjungiami į vieną didelę duomenų bazę, kur duomenys gali būti jungiami tarpusavyje, pateikiami pilna apimtimi (angl. in bulk) arba pageidaujamais pjūviais. Suteikiamos priemonės duomenis gauti palaipsniniu būdu (angl. Incremental download).

Statusas ir planas

Priemonė „Spinta“ yra eksperimentinis projektas, šiuo metu aktyviai vystomas. Pagal programinės įrangos gyvavimo ciklo schema, „Spinta“ yra PRE-ALPHA etape.

Nors projektas yra aktyviai vystomas, tačiau jis jau yra naudojamas gamybinėje aplinkoje, kurią galite pasiekti šiais adresais:

https://get.data.gov.lt/
Saugyklos sritis skirta viešai atvirų duomenų prieigai. Ši sritis veikia tik skaitymo režimu ir skirta plačiajai visuomenės daliai.
https://put.data.gov.lt/
Saugyklos sritis skirta duomenų tiekėjams, kuriems suteikiama galimybė teikti duomenis į saugyklą. Ši sritis yra skirta tik duomenų tiekėjams.

Taip pat yra analogiškos aplinkos skirtos testavimui, prieš pereinant prie gamybinės aplinkos:

https://get-test.data.gov.lt/

https://put-test.data.gov.lt/

Kiekvienas pakeitimas projekto „Spinta“ kodo bazėje yra automatiškai testuojamas vykdant beveik 1000 testų, kurie dengia beveik 90% viso kodo. Todėl projektas yra gan stabilus.

Preliminarus projekto vystymo planas

Etapas Pradžia Pabaiga
PRE-ALPHA 2019 metų pradžia 2021 metų pabaiga
ALPHA 2021 metų pabaiga 2022 metų vidurys
BETA 2022 metų vidurys 2023 metų kovas
STABLE 2023 metų kovas

Ko tikėtis kiekvieno etapo metu?

PRE-ALPHA (iki 2021 metų pabaigos)

Projektas jau bus naudojamas gamybinėje aplinkoje, tačiau reikėtu tikėtis, kad dalykai ne visada veiks, funkcijos bus ne iki galo išbaigtos ir esamas funkcionalumas gali keistis. Tačiau nepaisant minėtu trūkumų, esminės atvirų duomenų saugyklos funkcijos turėtu veikti gan stabiliai, todėl rekomenduojame aktyviai naudotis saugykla tiek teikiant, tiek gaunant duomenis, nes tik tokiu būdu geriau suprasime ko reikia galutiniam naudotojui.

Jei į saugyklą teikiate svarbius, didelę paklausą turinčius duomenis, rekomenduojame „Spinta“ projektą naudoti tik, kaip alternatyvią duomenų publikavimo priemonę, kartu publikuojant duomenis ir kitais kanalais, užtikrinančiais didesnį patikimumo lygį.

ALPHA (iki 2022 metų vidurio)

Šio etapo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas esamų funkcijų išbaigtumo didinimui, greitaveikos optimizavimui ir stabilumo didinimui. Šio etapo metu.

Taip pat šio etapo metu bus dirbama ir prie duomenų brandos kėlimo funkcijų įgyvendinimo, peržiūrint visus saugykloje publikuojamus duomenis ir siekiant juos transformuoti taip, kad jie būtų suderinami su Europos ir tarptautiniais standartais, kiek įmanoma atitiktų vieningą duomenų žodyną.

BETA (iki 2023 metų kovo mėnesio)

Šio etapo metu, jokių naujų funkcijų kurti nebeplanuojama, bus didinamas esamų funkcijų stabilumas, greitaveika, taisomos pastebėtos klaidos.

Šio etapo metu rekomenduojame naudoti saugyklą, kaip pagrindinį atvirų duomenų publikavimo šaltinį.

STABLE (nuo 2023 metų kovo mėnesio)
Šio etapo metu, bus vykdomas projekto palaikymas ir priežiūra, pastebėtų klaidų taisymas.

Prieš pradedant

Pavyzdžių skaitymas

Prieš pradedant skaityti verta susipažinti kokie įrankiai naudojami šios dokumentacijos pavyzdžiuose.

Pavyzdžiuose HTTP užklausos atliekamos naudojant patogią httpie programėlę.

Pavyzdžiui:

http /version
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json

{
  "api": {
    "version": "0.0.1"
  },
  "build": null,
  "implementation": {
    "name": "Spinta",
    "version": "0.1.6"
  }
}

Šiame pavyzdyje http komanda buvo įvykdyta su /version argumentu.

Pavyzdžiuose nepateikiamas konkretus domenas, kadangi domenas gali skirtis priklausomai nuo to, kurią atvirų duomenų saugyklą naudojate, tačiau adreso dalis einanti po domeno visada vienoda.

Apart to, kad pavyzdžiuose nenurodomas domenas, visa kita veikia taip kaip parašyta httpie dokumentacijoje. Todėl rekomenduojame pirmiausia pasiskaityti su httpie dokumentacija, prieš pradedant gilintis į šią atvirų duomenų saugyklos dokumentaciją.

Duomenų modelis

Visuose pavyzdžiuose bus naudojamas vienas ir tas pats žemynų, šalių ir miestų duomenų modelis, kurios struktūra atrodo taip:

d m property type ref
datasets/gov/dc/geo    
  Continent    
    name string  
  Country    
    code string  
    name string  
    continent ref continent
    capital ref city
  City    
    name string  
    country ref country

Šalys priklauso žemynams, o miestai šalims. Kiekviena šalis turi vieną miestą sostinę.

API adreso struktūra

API yra generuojamas dinamiškai iš DSA model stulpelyje esančių modelio kodinių pavadinimų. Modelių pavadinimai gali turėti vardų erdves, vardų erdvės yra atskirtos / simboliu, pavyzdžiui:

/datasets/gov/dc/geo/Continent

Šis adresas sudarytas iš datasets/gov/dc/geo vardų erdvės ir Continent modelio pavadinimo.

datasets vardų erdvė rodo, kad duomenys yra žali, t.y. tokie kokie pateikti tam tikros įstaigos. Su laiku visų įstaigų duomenys bus transformuoti į vieningą šalies masto žodyną ir pavyzdžiui datasets/gov/dc/geo/Continent gali būti sulietas į vieną bendrą Continent modelį, šakninėje vardų erdvėje. Tačiau užtikrinant stabilų ir nekintantį API bus paliekami ir pradiniai žalių duomenų API taškai.

Konkrečiai visi datasets vardų erdvėje esantys modeliai turi aiškiai apibrėžtą struktūrą, pavyzdžiui nagrinėjant datasets/gov/dc/geo/Continent pavyzdį atskirų kelio komponentų prasmės būdų tokios:

 • datasets/ - vardų erdvė skirta žaliems pirminiams įstaigų duomenimis.
 • gov/ - vardų erdvė skirta valstybinių įstaigų duomenimis.
 • dc/ - konkrečios valstybinės įstaigos trumpinys.
 • geo/ - įstaigos atverto duomenų rinkinio trumpinys.
 • Continent - duomenų modelis (arba lentelė).

Adreso parametrai

Adresas gali turėti parametrus, parametrai atrodo taip:

/:ns
/:changes
/:format/csv

Jei adreso kelio elementas prasideda : simboliu, tai po jo seka parametro pavadinimas ir jei konkretus parametras turi argument, gali sekti vienas ar daugiau argumentų.

Identifikatorius

Identifikatorius pat yra adreso parametras, tik jis neprasideda : simboliu, o eina iš karto po modelio pavadinimo ir tai turi būti UUID simbolių eilutė, pavyzdžiui:

/datasets/gov/dc/geo/Continent/77e0bb52-f8ae-448f-b4c2-7de6bb150ff0

Identifikatorius taip pat gali turėti argumentus, identifikatoriaus argumentai yra modelio savybė, pavyzdžiui:

/datasets/gov/dc/geo/City/7d473db2-d363-4318-9b84-138eb5d70f70/continent

Tokiu būdu yra galimybė gauti tik konkrečios modelio savybės duomenis.

Užklausa

URL Query dalyje, po ? simbolio galima pateikti papildomus užklausos parametrus, pavyzdžiui:

/datasets/gov/dc/geo/Continent?select(name)&sort(name)

Rezervuoti pavadinimai

Įvairiose API vietose, įskaitant ir adreso struktūrą naudojami rezervuoti pavadinimai, kurie prasideda simboliu _.

Vardų erdvės

Atvirų duomenų saugykla yra didelis katalogas, kuriame sudėta įvairių modelių duomenys. Katalogai vadinami vardų erdvėmis.

Aukščiausiame lygyje yra globali vardų erdvė:

http /
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json

{
  "_data": [
    {
      "_id": "datasets/:ns",
      "_type": "ns",
      "title": "datasets"
    }
  ]
}

Globalioje vardų erdvėje yra kita vardų erdvė datasets. Žinome, kad datasets yra vardų erdvė, kadangi tai nurodyta _type savybėje, kurios reikšmė ns, kas reiškia Name Space arba Vardų Erdvė išvertus į Lietuvių kalbą.

Į vardu erdves reikia kreiptis nurodant /:ns parametrą:

http /datasets/gov/dc/geo/:ns
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json

{
  "_data": [
    {
      "_id": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "_type": "model",
      "title": "Continent"
    },
    {
      "_id": "datasets/gov/dc/geo/Country",
      "_type": "model",
      "title": "Country"
    },
    {
      "_id": "datasets/gov/dc/geo/City",
      "_type": "model",
      "title": "City"
    }
  ]
}

Jei /:ns parametras nebūtų nurodytas, tada saugykla bandytų ieškoti modelio pavadinimu datasets/gov/dc/geo ir neradus tokio modelio būtų gražintas 404 Not Found klaidos kodas.

Autorizacija

Norint gauti atvirus duomenis autorizacija nereikalinga, tačiau norint keisti saugykloje esančius duomenis are įkelti naujus, būtina autorizacija.

Autorizacija atliekama OAuth standarto pagalba. Kol kas yra palaikoma tik client credentials autorizavimo būdas.

Norint atlikti rašymo operacijas, pirmiausiai reikia, kad saugykloje jums būtų sukurta paskyra. Tada naudodamiesi paskyros prisijungimo duomenimis galite gauti autorizacijos raktą, kuris leis atlikti rašymo operacijas.

Autorizacijos raktas gaunamas taip:

http -a $client:$secret -f /auth/token \
  grant_type=client_credentials \
  scope="$scopes" \
  | jq -r .access_token

Pavyzdyje $scopes kintamasis yra tarpo simboliais atskirtų leidimu sąrašas. Leidimų pavadinimai formuojami taip:

spinta:$ns/:$action
spinta:$model/:$action
spinta:$model.$property/:$action

$action reikšmės gali būti tokios:

getone:Galimybė gauti vieną objektą pagal nurodytą objekto _id.
getall:Galimybė gauti visus model objektus.
search:Galimybė filtruoti model objektus.
changes:Galimybė prieiti prie duomenų keitimo žurnalo.
insert:Galimybė kurti naujus objektus.
upsert:Galimybė vykdyti upsert veiksmus.
update:Galimybė perrašyti esamus duomenis.
patch:Galimybė keisti esamus duomenis.
delete:Galimybė trinti esamus duomenis.
wipe:Galimybė pilnai šalinti duomenis.

Gautasis autorizacijos raktas $token, vykdant užklausas turi būti paduodamas per HTTP Authorization antraštę tokiu būdu:

Authorization:Bearer $token

Toliau pavyzdžiuose ši autorizacijos antraštė bus priskirta kintamajam $auth tokiu būdu:

auth="Authorization:Bearer $token"

Skaitymo veiksmai

getall

http GET /datasets/gov/dc/geo/Continent
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_data": [
    {
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
      "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
      "_txn": "792a5029-63c9-4c07-995c-cbc063aaac2c",
      "continent": "Europe"
    }
  ]
}

changes

http GET /datasets/gov/dc/geo/Continent/:changes
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_data": [
    {
      "_cid": "1",
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
      "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
      "_txn": "792a5029-63c9-4c07-995c-cbc063aaac2c",
      "_created": "2021-07-30T14:03:14.645198",
      "_op": "insert",
      "continent": "Europe"
    }
  ]
}

Duomenų užklausos

Visos duomenų užklausos yra pateikiamos URL query dalyje, po ? žymės.

Rūšiavimas

Duomenis rūšiuoti galima pasitelkus sort() funkciją:

 • sort(column) - rūšiuoja didėjančia tvarka.
 • sort(-column) - rūšiuoja mažėjančia tvarka.

Kalima rūšiuoti pagal kelis stulpelius, pavyzdžiui:

/my/Data?sort(col1,-col2,col3)

Rašymo veiksmai

insert

http POST /datasets/gov/dc/geo/Continent $auth <<EOF
{
  "continent": "Europe"
}
EOF
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Location: /datasets/gov/dc/geo/Continent/abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
  "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
  "_txn": "792a5029-63c9-4c07-995c-cbc063aaac2c",
  "continent": "Europe"
}

upsert

upsert veiksmas pirmiausiai patikrina ar jau yra sukurtas objektas atitinkantis _where sąlygą, jei yra, tada vykdo patch veiksmą, jei nėra, tada vykdo update veiksmą.

http POST /datasets/gov/dc/geo/Continent $auth <<EOF
{
  "_op": "upsert",
  "_where": "name='Africa'",
  "continent": "Africa"
}
EOF
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Location: /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
  "continent": "Africa"
}

update

update veiksmas pilnai perrašo objektą. Jei tam tikros objekto savybės nenurodomos, data tū savybių reikšmės pakeičiamos pagal nutylėjimą naudojamomis reikšmėmis.

Vykdant update taip pat būtina perduoti _revision revizijos numeri. Jei revizijos numeris nesutaps, su tuo, kas jau yra duomenų bazėje, tada duomenys nebus keičiami ir bus gražinta klaida. Tai reikalinga tam, kad būtų užtikrintas duomenų vientisumas.

http PUT /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5 $auth <<EOF
{
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "continent": "Africa"
}
EOF
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Location: /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
}

Jei duomenys duomenų bazėje ir duomenys perduoti update užklausos metu yra identiški, tada duomenų bazėje niekas nekeičiama. Tačiau, jei duomenys skiriasi, tada į keitimų žurnalą išsaugoma tai, kas buvo pakeista ir sukuriam nauja revizija. Taip pat fiksuojama nauja transakcija.

update atsakyme grąžinamos tiks tos savybės, kurių reikšmės buvo pakeistos, Jei reikšmės nepasikeitė, tada jos pateikiamos atsakyme.

patch

patch veikia panašiai, kaip ir update, tačiau objekto pilnai neperrašo, keičia tik tas savybes, kurios nurodytos.

http PATCH /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5 $auth <<EOF
{
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "continent": "Africa"
}
EOF
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Location: /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
  "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
  "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
}

delete

Trina objektą. Objektas pilnai nėra ištrinamas, jis vis dar lieka keitimų žurnale ir gali būti atstatytas.

http DELETE /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5 $auth
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
  "_revision": "7c2d7b98-498f-49c6-bbb2-b0fd0b03b815",
  "_txn": "448045c6-9993-4845-b889-56483a20f8f3"
}

wipe

Pilnai ištrina objektą, įskaitant ir objekto pėdsakus keitimo žurnale. Tokiu būdu ištrinto objekto atstatyti neįmanoma.

Pastaba

Naudoti tik išimtiniais atvejais.

wipe operacija naudojama tik išimtiniais atvejais, jei pastebėta esminių klaidų duomenų įkėlimo skriptuose, duomenys dėl įvairių klaidų buvo sugadinti ir pan. Duomenų įkėlimo procesą geriausia išsitestuoti testinėje aplinkoje.

Duomenų įkėlimo praktika, kai visi publikuoti duomenys ištrinami ir įkeliami iš naujo nerekomenduotina, kadangi tokiu atveju dingsta duomenų keitimo istorija, gali pasikeisti objektų identifikatoriai. Duomenys turi būti pirmą kartą įkeliame, o tada atnaujinama tik tai, kas pasikeitė.

http DELETE /datasets/gov/dc/geo/Continent/b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5/:wipe $auth
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
  "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
  "_revision": "7c2d7b98-498f-49c6-bbb2-b0fd0b03b815",
  "_txn": "448045c6-9993-4845-b889-56483a20f8f3"
}

Grupiniai rašymo veiksmai

Vienos HTTP užklausos metu galima vykdyti rašymo veiksmus grupei objektų. Tokiu būdu, veiksmai vykdomi vienoje duomenų bazės transakcijoje užtikrinant duomenų vientisumą.

Grupiniai veiksmai gali būti vykdomi dviem būdais, paprastuoju ir srautiniu.

Paprastasis grupinis rašymas

Paprastasis grupinis rašymas vykdomas per POST užklausą, kurioje yra pateiktas _data masyvas veiksmų.

Vykdant grupinius veiksmus būdina nurodyti _op veiksmą ir _type modelio pavadinimą, kuriam taikomas veiksmas.

Grupinis rašymas gali būti vykdomas konkrečiam vienam modeliui, arba keliems skirtingiems modeliams, vykdant užklausą vardų erdvės kontekste.

http POST /datasets/gov/dc/geo/Continent $auth <<EOF
{
  "_data": [
    {
      "_op": "insert",
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "continent": "Africa"
    },
    {
      "_op": "insert",
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "continent": "Europe"
    }
  ],
}
EOF
HTTP/1.1 207 Multi-Status
Content-Type: application/json

{
  "_data": [
    {
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "_id": "b8f1edaa-220d-4e0b-b59b-dc27555a0fb5",
      "_revision": "988969c3-663b-4edf-bd64-861a3f1b1d1c",
      "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
      "continent": "Africa"
    },
    {
      "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent",
      "_id": "abdd1245-bbf9-4085-9366-f11c0f737c1d",
      "_revision": "16dabe62-61e9-4549-a6bd-07cecfbc3508",
      "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
      "continent": "Europe"
    }
  ]
}

Srautinis grupinis rašymas

Paprastasis grupinis rašymas skirtas situacijoms, kai reikia atlikti veiksmus su nedidele grupe objektų. Tačiau jei objektų labai daug, galima vykdyti srautinį rašymą.

Srautinis rašymas priima duomenis JSONL formatu ir įeinančiame JSONL sraute skaito po vieną eilutę ir toje eilutėje pateiktą objektą iš karto vykdo. Tuo tarpu paprasto grupinio rašymo metu, visi objektai užkraunami į atmintį ir tik data įrašomi į duomenų bazę.

Kadangi srautinio grupinio rašymo metu objektai skaitomi ir rašomi vienas po kito, tai leidžia perduoti neribotą kiekį objektų rašymui.

Srautinio grupinio rašymo užklausa atrodo taip:

http POST /datasets/gov/dc/geo/Continent $auth Content-Type:application/x-ndjson <<EOF
{"_op": "insert", "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent", "continent": "Africa"}
{"_op": "insert", "_type": "datasets/gov/dc/geo/Continent", "continent": "Europe"}
EOF
HTTP/1.1 207 Multi-Status
Content-Type: application/json

{
  "_txn": "2c5feac6-1d72-48f6-ae63-8f2304693b21",
  "_status": {
    "insert": 2
  }
}

Srautinio rašymo užklausai būtina perduoti Content-Type antrašte su viena iš šių reikšmių:

application/x-ndjson
application/x-jsonlines

Tada bus vykdomas srautinis veiksmų vykdymas.

Srautinės užklausos atsakymas yra santrauka api tai, kiek kokių veiksmų buvo įvykdyta ir transakcijos numeris. Naudojant transakcijos numerį, atskiros užklausos metu, galima gauti visų pakeistų objektų identifikatorius _id ir revizijos numerius _revision ir informaciją apie tai, kas tiksliai buvo pakeista.