Duomenų teikėjams

Labai apibendrintai, kiekviena įstaiga atverianti duomenis turi atlikti šiuos žingsnius:

_images/zingsniai.png

tech žymi žingsnius, kuriems reikalinga IT ekspertų pagalba.

 1. Paskirti atvirų duomenų koordinatorių ir užsiregistruoti Portale.

 2. Sudaryti duomenų rinkinių sąrašą ir publikuoti jį Portale.

 3. Parengti duomenų struktūros aprašus ir paskelbti juos Portale.

 4. Atverti duomenis savarankiškai, su rangovo arba Vyriausybės įgaliotos institucijos pagalba.

Visas duomenų atvėrimo procesas duomenų teikėjams yra kiek įmanoma supaprastintas ir iš esmės susivedantis į duomenų rinkinių sąrašo ir struktūros aprašų parengimą. Visos kitos techninės duomenų nuskaitymo, transformavimo, atvėrimo ir publikavimo veiklos yra arba automatizuotos arba jas atlieka paskirtos atsakingos įstaigos.

Duomenų teikėjams, atveriant duomenis pagalbą teikia šios įstaigos:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK)
 • Prižiūri visą šalies duomenų atvėrimo procesą ir konsultuoja duomenų teikėjus visais klausimais susijusiais su duomenų atvėrimu.

 • Prižiūri atvirų duomenų Katalogą, kuriame vienoje vietoje skelbiami visi atverti ar planuojami atverti duomenys ir vieno langelio principu priimami prašymai gauti duomenis iš duomenų naudotojų.

 • Prižiūri atvirų duomenų publikavimo Saugyklą, kurioje duomenys publikuojami laikantis geriausių duomenų teikimo praktikų, suteikiama galimybė duomenis publikuoti aukščiausiu brandos lygiu.

 • Kuria ir palaiko technines priemones leidžiančias duomenis atverti automatizuotu būdu. Šios priemonės yra laisvai ir nemokamai teikiamos visiems duomenų teikėjams atveriantiems duomenis.

 • Vykdo standartų, protokolų ir techninių dokumentacijų priežiūrą, kad duomenų atvėrimo procese dalyvaujančios šalys ir naudojami komponentai galėtų susišnekėti tarpusavyje.

 • Rengia mokymus ir mokomąją medžiagą tiek atvirų duomenų teikėjams apie duomenų atvėrimą, tiek naudotojams apie atvertų duomenų naudojimą.

Vyriausybės įgaliota institucija (Statistikos departamentas)
 • Teikia duomenų atvėrimo paslaugą, naudojant automatizuotas duomenų atvėrimo priemones.