Duomenų atvėrimas

../_images/zingsnis_4.png

Duomenų atvėrimo žingsnį atlieka ne Teikėjas, o Atvėrėjas - Vyriausybės įgaliota įstaiga, kuri atsakinga už duomenų atvėrimą.

../_images/atverimas.png

Sekantys žingsniai yra anksčiau aptartų žingsnių tęsinys.

 1. Duomenų paruošimas atvėrimui

 2. Duomenų perdavimas atvėrimui

 3. Duomenų kokybės ir konfidencialumo užtikrinimas

 4. Duomenų publikavimas

 5. Metaduomenų atnaujinimas

Priklausomai nuo situacijos, ne visi šie žingsniai yra privalomi, detaliau apie išimtis yra paaiškinta prie kiekvieno žingsnio.

Duomenų paruošimas atvėrimui

Administratorius sudaręs infrastruktūros paruošimo sutartį, Duomenų teikėjo infrastruktūroje įdiegia ir sukonfigūruoja duomenų paruošimo atvėrimui priemones.

Atvėrimas per VDV IS

Jei duomenys atveriami per VDV IS, tuomet duomenų paruošimas reikalingas tik tais atvejais, kai VDV IS duomenų jungtis nepalaiko duomenų šaltinio.

Jei VDV IS duomenų jungtis nepalaiko duomenų formato, tuomet duomenys transformuojami ir pateikiami VDV IS duomenų jungčiai naudojant standartines priemones.

Atvėrimas naudojant standartines priemones

Jei duomenys atveriame ne per VDV IS, tuomet galima naudoti Standartines priemones, kurių pagalba duomenys bus perduodami tiesiogiai į atvirų duomenų Saugyklą.

resource.type skyriuje galite rasti pilną palaikomų formatų sąrašą.

Pastaba

Net jei duomenų struktūros apraše formatas yra palaikomas, tačiau standartinės priemonės, gali nepalaikyti visų specifikacijoje aprašytų formatų.

Jei Standartinės priemonės nepalaiko Duomenų šaltinio formato, tuomet Administratorius turi transformuoti duomenis į tokį formatą, kurį palaiko Standartinės priemonės.

Nepalaikomų duomenų formatų paruošimas

Jei standartinės priemonės nepalaiko duomenų šaltinio formato, tuomet duomenų paruošimui reikia naudoti konkrečiam duomenų šaltiniui pritaikytą specializuotą sprendimą.

Duomenys turi būti transformuojami į vieną iš formatų, kurį palaiko standartinės priemonės.

Atvėrimas savo infrastruktūroje

Jei duomenys publikuojami Duomenų teikėjo infrastruktūroje, tuomet Atvirų duomenų Kataloge, kiekvieną kartą atnaujinus publikuojamus duomenis, reikia atnaujinti ir publikuojamų duomenų metaduomenis.

Duomenų perdavimas atvėrimui

Atveriant duomenis per VDV IS, Administratorius, Teikėjo infrastruktūroje įdiegia ir sukonfigūruoja VDV IS duomenų jungtį. VDV IS duomenų jungtis kopijuoja duomenis į VDV IS, apibrėžtus duomenų atvėrimo sutartyje, duomenų struktūros priede.

Toks duomenų perdavimas vyksta nustatytu periodiškumu.

Duomenų kokybės ir konfidencialumo užtikrinimas

Perkėlus duomenis iš Teikėjo infrastruktūros į VDV IS, naudojantis VDV IS funkcionalumu užtikrinama duomenų kokybė, atliekamas nuasmeninimas ir užtikrinamas neatvertinų duomenų konfidencialumas.

Pilnai paruošti atvėrimui duomenys perduodami publikavimui į atvirų duomenų Saugyklą.

Duomenų publikavimas

Atvirų duomenų Saugykla iš Katalogo gauna ADSA, tokiu būdu Saugykla yra paruošiama duomenų priėmimui, kurie atitinka ADSA.

Saugykla, duomenis gali gauti vienu iš šių būdų:

 • jei duomenys atveriami per VDV IS, tuomet duomenis į Saugyklą PUSH būdu perduoda VDV IS,

 • jei duomenys į Saugyklą perduodami tiesiogiai, tuomet Saugykla duomenis priima tiesiogiai iš Duomenų teikėjo infrastruktūros PUSH būdu, tokiu būdu duomenys gali būdu perduodami realiu laiku,

 • jei duomenys publikuojami Teikėjo infrastruktūroje arba Kataloge, tuomet Saugykla naudojantis ADSA metaduomenis išorėje publikuojamus duomenis importuoja PULL būdu, nurodytu periodiškumu.

Saugykla užtikrina, kad perduodami duomenys atitinka ADSA, duomenys atitinka nurodytus duomenų tipus.

Į Saugyklą patenkantys duomenys saugomi vidinėje bazėje iš kurios publikuojami per API, įvairiais formatais, realiu laiku, suteikiama galimybė atsisiųsti duomenis tiek po vieną įrašą, tiek visus vienu kartu.

Metaduomenų atnaujinimas

Pasirašius sutartį, Teikėjas perduoda Katalogo API raktą Atvėrėjui, kuris automatiškai per Katalogo Partnerių API atnaujina atvertų duomenų metaduomenis ir po kiekvieno duomenų atnaujinimo siunčia pranešimą per API į Katalogą apie tai, kad duomenys buvo sėkmingai atnaujinti.

Tokiu būdu Katalogas gali patikrinti, kad duomenys atnaujinami nustatytu periodiškumu.

Plačiau apie metaduomenų atnaujinimą galite skaityti Metaduomenų atnaujinimas skyriuje ir Katalogo Partnerių API dokumentacijoje.

Struktūros pasikeitimų valdymas

Siekiant užtikrinti atvertų duomenų kokybę, pasikeitimai duomenų struktūroje turi būti daromi aiškiai apibrėžtu ir kontroliuojamu būdu.

Atvirų duomenų naudotojai, užsiregistravę portale, turi galimybę gauti pranešimus apie planuojamus duomenų struktūros pasikeitimus. Prieš darant pakeitimus, kurie yra nesuderinami su anksčiau publikuota duomenų struktūra (toliau Nesuderinami pakeitimai), duomenų naudotojai turi būti informuojami prieš 6 mėnesius, kad turėtų pakankamai laiko atsinaujinti savo turimas integracijas.

Nesuderinami pakeitimai yra:

 • anksčiau publikuoto duomenų lauko, modelio ar vardų erdvės pavadinimo keitimas,

 • anksčiau publikuoto duomenų lauko, modelio ar vardų erdvės panaikinimas,

 • anksčiau publikuoto duomenų lauko tipo keitimas,

 • anksčiau publikuoto duomenų lauko reikšmių mastelio, vienetų ar formato keitimas, nekeičiant duomenų tipo.

Vis šie, su anksčiau publikuota struktūros versija nesuderinami pakeitimai, galo būti daromi tik įspėjus apie planuojamus pakeitimus, prieš šešis mėnesius. Pakeitimai gali būti atliekami praėjus 6 mėnesiams nuo įspėjimo.

Naujų vardų erdvių, modelių ar duomenų laukų įtraukimas yra su ankstesne struktūros versija suderinamas pakeitimas, nereikalaujantis išankstinio įspėjimo.

Duomenų naudotojų informavimas apie struktūros ar duomenų pasikeitimus darotas atvirų duomenų Kataloge, pateikiant naują duomenų struktūros versiją, kurioje pažymėta, kas keičiasi, nurodant datą 6 mėnesius į priekį. Įkėlus tokį duomenų struktūros aprašą, Kataloge užsiregistravę duomenų naudotojai bus automatiška informuojami apie planuojamus struktūros pasikeitimus, nurodant data į priekį, kada jie įsigalios.

Apie struktūros pasikeitimų žymėjimą skaitykite skyriuje Struktūros keitimas.