Inventorizacija

../_images/zingsnis_2.png

Metaduomenų rengimas susideda iš dviejų dalių:

Duomenų struktūros aprašų parengimas yra pati sudėtingiausia dalis, todėl rekomenduojama pirmiausiai susidaryti rinkinių sąrašus, o po to esant realiam duomenų poreikiui, pereiti prie duomenų struktūros aprašų.

Įstaigos paskirtas koordinatorius apžvelgia įstaigos veiklos nuostatus, valdomas informacines sistema, registrus, jau atvertus duomenis ir sudaro įstaigos valdomų duomenų rinkinių sąrašą.

Šiame etape svarbiausiai gerai suprasti kas yra duomenų rinkinys ir distribucija.

../_images/rinkinys.png

Duomenų rinkinys yra grupė duomenų reikalingų tam tikrai organizacijos veiklai vykdyti. Duomenų rinkinys apibrėžia duomenų autorystę ir veiklos pobūdį kurioje naudojami duomenys.

Distribucija yra fizinė duomenų rinkinio išraiška, pavyzdžiui duomenų bazė, skaičiuoklės lentelė, katalogas, kuriame laikomi dokumentai ir pan.

Kadangi organizacijų veikloms reikalingi duomenys dažniausiai saugomi tam tikroje vietoje, tai sudarant duomenų rinkinių sąrašą paprasčiausia apžvelgti resursus naudojamus duomenų saugojimui ir pagal tai įvardinti duomenų rinkinius.

Atvirų duomenų portale, naujas duomenų rinkinys registruojamas užpildžius šią formą:

../_images/rinkinio-forma.png

Rekomenduotina rinkinių sąrašus sudaryti tiesiogiai atvirų duomenų portale, tačiau yra galimybė parengti rinkinių sąrašo lentelę ir ją vėliau importuoti į portalą.

Sudarant rinkinių sąrašus, reikėtų vadovautis principu, kad visi duomenys, kuriems nėra taikomi apribojimai yra atviri.

Inventorizacijos metu, pateikiami dalis tik metaduomenų, kurie yra reikalingi, kad duomenų rinkinius būtų galima surasti atvirų duomenų portale. Kita metaduomenų dalis susijusi su atvertų duomenų periodiškumu, licencija ir naudojimo sąlygomis pateikiama po to, kai yra priimtas sprendimas atverti duomenis.