Koordinatoriaus registravimas

../_images/zingsnis_1.png

Kiekviena duomenis atverianti įstaiga pirmiausia turi paskirti vieną žmogų atsakingą už duomenų atvėrimo koordinavimą. Šis žmogus bus atsakingas už įstaigos duomenų atvėrimo organizavimą, atsakys į duomenų naudotojų paklausimus pateiktus per atvirų duomenų portalą, išsiaiškins kokius duomenis įstaiga valdo ir kas atsakingas už jų priežiūrą.

Koordinatorius darbui su atvirais duomenimis gali pasitelkti tvarkytojus, kurie būtų atsakingi už atskirų duomenų rinkinių tvarkymą.

Atvirų duomenų koordinatorius neprivalo turėti techninių duomenų valdymo kompetencijų, tačiau tokių kompetencijų turėjimas būtų privalumas.

Koordinatoriaus paskyrimas įteisinamas į atvirų duomenų portalą pateikianti įstaigos vadovo pasirašytą raštą.

Turint įstaigos vadovo pasirašytą raštą, paskirtasis koordinatorius registruojasi atvirų duomenų portale.

../_images/koordinatoriaus-registracija.png

Koordinatorius registruoja valstybės įstaigos ir jų valdomos įmonės. Savo koordinatorius gali registruoti ir privataus sektoriaus atstovai, jei publikuoja atvirus duomenis ir nori, kad jie būtų randami Lietuvos ir Europos atvirų duomenų portaluose.