Prieigos lygiai

Duomenų prieigos lygis nurodomas access stulpelyje.

access
private

Vidiniam naudojimui

Duomenys skirti tik vidiniam konkrečios sistemos naudojimui.

protected

Pakartotiniam naudojimui

Duomenys gali būti naudojami integracijai su išorinėmis sistemomis.

public

Viešam naudojimui

Duomenys skirti viešam naudojimui, tačiau duomenų panaudojimo tikslai ribojami.

open

Atviram naudojimui

Duomenys skirti viešam naudojimui, neribojant panaudojimo tikslo.

Viešam pakartotiniam naudojimui gali būti teikiami tik public ir open prieigos lygio duomenys.

public duomenys gali būti teikiami tik autorizuotiems duomenų valdytojams, kurie yra susipažinę ir sutinka su duomenų naudojimo taisyklėmis ir naudoja duomenis tik nurodytu tikslu (purpose limitation), laikosi BDAR reikalavimų. Asmens duomenys gali būti viešinami tik public ar žemesniu prieigos lygiu.

open duomenys turėtu būti teikiami atvirai be jokios autorizacijos ir neribojant duomenų naudojimo tikslo. Asmens duomenys negali būti teikiami open prieigos lygiu.

Prieigos lygiai gali būti paveldimi iš aukštesneės dimensijos. Tačiau žemesnė dimensija apsprendžia realų prieigos lygį. Pavyzdžiui jei dataset.access yra private, o toje dataset dimensijoje esantis property yra open, tada visos to property aukštesnės dimensijos taip pat tampa open, nors visos kitos dimensijos yra private, nes paveldi dataset.access reikšmę.