Duomenų tipai

absent

Žymi savybę, kuri buvo ištrinta ir nebenaudojama. Žiūrėti Struktūros keitimas.

boolean

Loginė reikšmė.

integer

Sveikas skaičius.

Mažiausia galima reikšmė: -2147483648.

Didžiausia galima reikšmė: 2147483647.

property.ref stulpelyje, nurodomi Matavimo vienetai.

number

Realusis skaičius, apvalinamas naudojant slankiojo kablelio aritmetiką, kur sveikoji skaičiaus dalis gali būti šešių skaitmenų dydžio.

property.ref stulpelyje, nurodomi Matavimo vienetai.

Sveikoji dalis atskiriama . simbolių.

binary

Dvejetainiai duomenys. Bendras baitų skaičius turi būti ne didesnis nei 1G.

Tekstiniai duomenys

Tekstiniai duomenys skirstomi į du skirtingus tipus string ir text.

string

Simbolių eilutė. Neriboto dydžio, tačiau fiziškai simbolių eilutė turėtu būti ne didesnė, nei 1G.

Simboliu eilutė turėtu būti pateikta UTF-8 koduote.

Šiuo tipu žymimi duomenų laukai, kuriuose tekstas pateiktas ne žmonių kalba. Tai gali būti įvairūs kategoriniai duomenys, identifikatoriai ar kito pobūdžio simbolių eilutės, kurios nėra užrašytos natūraliąja žmonių kalba.

text

Natūraliaja žmonių kalba užrašytas tekstas.

Galima nurodyti kokia kalba užrašytas tekstas naudojant ISO 639-1 kodus. Kalbos kodas nurodomas property stulpelyje, prie pavadinimo įrašant @<kodas>, kur <kodas> yra pakeičiamas į dviejų raidžių kalbos kodą. Pavyzdžiui pavadinimas@lt. Plačiau apie tai RDF Turtle specifikacijoje iš kur ir buvo pasiskolintas toks kalbų žymėjimas.

Tekstas turėtu būti pateikta UTF-8 koduote. Jei šaltinyje tekstas nėra UTF-8 koduotės, tuomet galima prepare stulepyje įrašoų formulių pagalba galima nurodyti transformavimo taisykles iš šatinio naudojamos į UTF-8 koduotę.

property.ref galima pateikti teksto formatą, nadojant vieną iš šių formatų:

 • html - tekstas pateiktas HTML formatu.

 • md - tekstas pateiktas Markdown formatu.

 • rst - tekstas pateitkas reStructuredText formatu.

 • tei - tekstas pateiktas TEI formatu.

Pavyzdys:

d

r

b

m

property

type

ref

example

Country

name@lt

text

description@lt

text

html

Šiame pavyzdyje @lt nurodo, kad šalies pavadinimai ir aprašymai pateikti Lietuvių kalba. Papildomai, šalies aprašymo teksto formatas yra HTML tipo.

Data ir laikas

datetime

Data ir laikas atitinkantis ISO 8601.

Mažiausia galima reikšmė: 0001-01-01T00:00:00.

Didžiausia galima reikšmė: 9999-12-31T23:59:59.999999.

Pagal ISO 8601 standartą, data gali būti pateikta tokia forma:

YYYY-MM-DD[*HH[:MM[:SS[.fff[fff]]]][+HH:MM[:SS[.ffffff]]]]

Simbolis * reiškia, kad galima pateikti bet kokį vieną simbolį, dažniausiai naudojamas tarpo simbolis, arba raidė T.

property.ref stulpelyje, nurodomas datos ir laiko tikslumas sekundėmis. Tikslumą galima nurodyti laiko vienetais, pavyzdžiui Y, D, S, arba 5Y, 10D, 30S. Visi duomenys turi atitikti vienodą tikslumą, tikslumas negali varijuoti. Galimi vienetų variantai:

Reikšmė

Prasmė

Y

Metai

M

Mėnesiai

Q

Metų ketvirčiai

W

Savaitės

D

Dienos

H

Valandos

T

Minutės

S

Sekundės

L

Milisekundės

U

Mikrosekundės

N

Nanosekundžės

date

Tas pats kas datetime tik dienos tikslumu. Šio tipo reikšmės taip pat turi atitikti ISO 8601:

YYYY-MM-DD

Jei norima nurodyti datą žemesnio nei dienos tikslumo, tada vietoj mėnesio ir dienos galima naudoti 01 ir property.ref stulpelyje nurodyti tikslumą:

Reikšmė

Prasmė

Y

Metai

M

Mėnesiai

Q

Metų ketvirčiai

W

Savaitės

D

Dienos

time

Dienos laikas, be konkrečios datos. Šio tipo reikšmės, kaip ir kiti su laiku sisję tipai turi atitikti ISO 8601:

HH[:MM[:SS[.fff[fff]]]][+HH:MM[:SS[.ffffff]]]

Jei norima nurodyti žemesnio nei sekundžių tikslumo laiką, tada vietoj minučių ir/ar sekundžių galima naudoti 00 ir property.ref stulpelyje nurodyti tikslumą:

Reikšmė

Prasmė

H

Valandos

T

Minutės

S

Sekundės

L

Milisekundės

U

Mikrosekundės

N

Nanosekundžės

temporal

Apibrėžtis laike.

Šis tipas atitinka datetime, tačiau nurodo, kad visas model yra apibrėžtas laike, būtent pagal šią savybę. Tik viena model savybė gali turėti temporal tipą. Pagal šios savybės reikšmes apskaičiuojamas ir įvertinamas dct:temporal.

Erdviniai duomenys

geometry

Erdviniai duomenys. Duomenys pateikiami WKT formatu.

property.ref stulpelyje nurodomas tikslumas metrais. Tikslumą galima pateikti naudojanti SI vienetus, pavyzdžiui m, km arba 10m, 100km`.

geometry tipas gali turėti du argumentus: geometrijos tipą ir projekciją.

Jei geometrijos tipas nenurodytas, tada duomenys gali būti bet kokio geometrinio tipo. Jei tipas nurodytas, tada visi duomenys turi būti tik tokio tipo, koks nurodytas.

Galimi tokie geometrijos tipai:

 • point - taškas.

 • linestring - linija.

 • polygon - daugiakampis.

 • multipoint - keli taškai.

 • multilinestring - kelios linijos.

 • multipolygon - keli daugiakampiai.

Kiekvienas iš šių tipų gali turėti tokius dimensijų sufiksus:

 • z - aukštis.

 • m - pasirinktas matmuo (pavyzdžiui laikas, atstumas, storis ir pan.)

 • zm - aukštis ir pasirinktas matmuo.

Antrasis projekcijos argumentas nurodomas pateikiant SRID numerį. Visi duomenys turi atitikti nurodytą projekciją. Jei projekcija nenurodyta, tuomet pagal nutylėjimą bus naudojamas 4326 (WGS84) projekcija.

Jei duomenų projekcija yra nežinoma, tuomet duomenų brandos lygis turi būti 2. Jei duomenų projekcija skirtingiems objektams yra skirtinga, tada brandos lygis turi būti 1.

Pilną SRID kodų sąrašą galite rasti epsg.io svetainėje. Keletas dažniau naudojamų SRID kodų:

 • 4326 (WGS84) - Pasaulinė geodezinė sistema, priimta 1984 m., naudojama GPS imtuvuose.

 • 3346 (LKS94) - Lietuvos koordinačių sistema, priimta 1994 m.

Geometrinio tipo naudojimo pavyzdžiai:

 • geometry - WGS84 projekcijos, bet kokio tipo geometriniai objektai.

 • geometry(3346) - LKS94 projekcijos, bet kokio tipo geometriniai objektai.

 • geometry(point) - GWS84 projekcijos, bet point tipo geometriniai objektai.

 • geometry(linestringm, 3345) - LKS94 projekcijos, linestringm tipo geometriniai objektai su pasirinktu matmeniu, kaip trečia dimensija.

spatial

Apibrėžtis erdvėje.

Šis tipas atitinka geometry, tačiau nurodo, kad visas model yra apibrėžtas erdvėje, būtent pagal šią savybę. Tik viena model savybė gali turėti spatial tipą. Pagal šios savybės reikšmes apskaičiuojamas ir įvertinamas dct:spatial.

Valiuta

currency

Valiuta. Saugomas valiutos kiekis, nurodant tiek sumą, tiek valiutos kodą naudojant ISO 4217 kodus.

Valiutos kodas nurodomas property.ref stulpelyje.

Pavyzdys:

d

r

b

m

property

type

ref

source

example

Product

PRODUCT

price

currency

EUR

PRICE

Jei valiutos suma ir pavadinimas saugomi atskirai, tuomet valiutą galima aprašyti taip:

d

r

b

m

property

type

ref

source

example

Product

PRODUCT

price

currency

price._value

PRICE

price._currency

CURRENCY_CODE

Failai

file

Šis duomenų tipas yra sudėtinis, susidedantis iš tokių duomenų:

id

Laukas, kuris unikaliai identifikuoja failą, šis laukas duomenų saugojimo metu pavirs failo identifikatoriumi, jam suteikiant unikalų UUID.

name

Failo pavadinimas.

type

Failo media tipas.

size

Failo turinio dydis baitais.

content

Failo turinys.

Šiuos metaduomenis galima perduoti file() funkcijai, kai vardinius argumentus. Pavyzdžiui:

d

r

b

m

property

type

source

prepare

access

datasets/example

Country

name

string

NAME

open

flag_file_name

string

FLAG_FILE_NAME

private

flag_file_data

binary

FLAG_FILE_DATA

private

flag

file

file(name: flag_file_name, content: flag_file_data)

open

Šiame pavyzdyje, iš flag_file_name ir flag_file_data laukų padaromas vienas flag laukas, kuriame panaudojami duomenys iš dviejų laukų. Šiuo atveju, flag_file_name ir flag_file_data laukai tampa pertekliniais, todėl access stulpelyje jie pažymėti private.

Analogiškai, tokius pačius duomenis galima aprašyti ir nenaudojant formulių:

d

r

b

m

property

type

source

prepare

access

datasets/example

Country

name

string

NAME

open

flag

file

open

flag._name

FLAG_FILE_NAME

open

flag._content

FLAG_FILE_DATA

open

image

Paveiksliukas. image tipas turi tokias pačias savybes kaip file tipas.

Išoriniai raktai

Taip pat žiūrėkite: Ryšiai tarp modelių.

ref

Ryšys su modeliu. Šis tipas naudojamas norint pažymėti, kad lauko reikšmė yra property.ref stulpelyje nurodyto model.ref modelio id.

backref

Atgalinis ryšys su modeliu.

Šis tipas naudojamas norint pažymėti, kad tam tikras kitas modelis turi ref tipo lauką, kuris rodo į šį modelį. Šis laukas pats duomenų neturi, tai tik papildomas metaduomuo, padedantis geriau suprasti ryšius tarp modelių.

Taip pat žiūrėkite Jungimas atgaliniu ryšiu.

generic

Dinaminis ryšys su modeliu.

Šis tipas naudojamas tada, kai yra poreikis perteikti dinaminį ryšį, t. y. duomenys siejami ne tik pagal id, bet ir pagal modelio pavadinimą. Tokiu būdu, vieno modelio laukas gali būti siejamas su keliais modeliais.

Taip pat žiūrėkite Polimorfinis jungimas.

Šis duomenų tipas yra sudėtinis, susidedantis iš tokių duomenų:

object_model

Pilnas modelio pavadinimas, su kuriuo yra siejamas objektas.

object_id

object_model modelio objekto id.

Sudėtiniai tipai

object

Kompozicinis tipas.

Šis tipas naudojamas apibrėžti sudėtiniams duomenims, kurie aprašyti naudojant kelis skirtingus tipas. Kompozicinio tipo atveju property stulpelyje komponuojami pavadinimai atskiriami taško simboliu.

Sudarant duomenų modelį, rekomenduojama laikytis plokščios struktūros ir komponavimą įgyvendinti siejant modelius per ref ar generic tipus.

array

Masyvas.

Šis tipas naudojamas apibrėžti duomenų masyvams. Jei masyvo elementai turi vienodus tipus, tada elemento tipas pateikiamas property pavadinimo gale prirašant [] sufiksą, kuris nurodo, kad aprašomas ne pats masyvas, o masyvo elementas.

Rekomenduojama vengti naudoti šį tipą, siekiant išlaikyti plokščią duomenų modelį. Vietoje array tipo rekomenduojama naudoti backref.

Kiti tipai

url

Unikali resurso vieta (URL) (angl. Uniform Resource Locator).

Šis tipas naudojamas pateikiant nuorodas į išorinius šaltinius.

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator

uri

Unikalus resurso identifikatorius (URI) (angl. Uniform Resource Identifier).

Šis tipas naudojamas tais atvejais, kai pateikiamas išorinio resurso identifikatorius.

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier