Kodiniai pavadinimai

Kadangi DSA lentelė skirta naudoti tiek žmonėms tiek automatizuotoms priemonėms, tam tikros lentelės dalys privalo naudoti sutartinius kodinius pavadinimus. Kodiniams pavadinimams keliami griežtesni reikalavimai, kadangi šiuos pavadinimus interpretuos automatizuotos priemonės.

Visi DSA lentelės stulpelių pavadinimai turi būti užrašyti tiksliai taip, kaip nurodyta, kad kompiuterio programos galėtų juos atpažinti.

Kodiniai pavadinimai rašomi naudojant tik lotyniškas raidas. Lietuviškų raidžių naudoti negalima, todėl geriausia pavadinimus užrašyti anglų kalba, arba pakeičiant lietuviškas raides į lotyniškos raidės analogą.

Deja, vis dar pasitaiko vietų, kuriose palaikoma tik lotyniška abėcėlė, todėl ir keliamas toks reikalavimas, siekiant užtikrinti maksimalų suderinamumą tarp skirtingų sistemų.

Pavadinimai turėtu būti rašomi laikantis tokio stiliaus:

Vardų erdvių

Pavyzdys: datasets/gov/abbr/short/word

Visos mažosios raidės, stengiantis naudoti vieno žodžio trumpus pavadinimus arba žodžio trumpinius. Kadangi vardų erdvė rašoma prie kiekvieno modelio pavadinimo, todėl reikia stengtis vardų erdvių ir duomenų rinkinių pavadinimus išlaikyti kiek įmanoma trumpesnius.

Vardų erdvės pavadinimai užrašomi daugiskaita ir turi prasidėti mažąja raide.

Modeliai

Pavyzdys: UpperCamelCase

Kiekvieno modelio pavadinimo pirma raidė didžioji, kitos mažosios. Pavadinimo žodžiai atskiriami juos užrašant iš didžiosios raidės. Tarp žodžių neturi būti nei tarpų, nei kitų skyrybos ženklų.

Modelio pavadinimai užrašomi vienaskaita išskyrus atvejus, kai subjekto pavadinimas neturi vienaskaitos žodžio formos, pavyzdžiui rašom Pajamos, nes tokio žodžio kaip Pajama nėra.

Modelio pavadinimas turi prasidėti didžiąja raide.

Modelio pavadinimas turi atspindėti duomenų subjekto tipą. Duomnų subjektas yra dalykas turintis pavadinimą ar unikalų identifikatorių. Duomenų subjekto tipas yra subjektų grupė priklausančių tai pačiai kategorijai ar klasei.

Nekartojame vardų erdvės

Modelio pavadinime nekartojamas vardų erdvės, kurioje yra modelis.

Pavyzdys, kaip nereikėtų daryti: example/planets/EarthPlanet. Šioje vietoje nereikia kartoti Planet, kadangi tai atsispindi vardų erdvės pavadinime planets.

Duomenų laukai

Pavyzdys: snake_case

Visi duomenų lauko žodžiai rašomi mažosiomis raidėmis, atskiriami pabraukimo ženklu _.

Duomenų lauko pavadinimas turi prasidėti mažąja raide.

Ryšiai tarp modelių

ref tipo laukai rašomi be id ar _id galūnės, kadangi jis yra perteklinis.

ref tipo laukai atspindi ne konkretų identifikatorių, o visą objektą. Konkretus identifikatorius yra rezervuotas pavadinimas ir duomenų struktūros apraše nenurodomas.

Pavyzdžiui vietoje country_id, kurio tipas yra ref, reikėŧų rašyti country.

m

property

type

ref

Country

name@lt

text

City

name@lt

text

country

ref

Country

Tais atvejais, kai duomenys yra denormalizuoti, duomenų lauko pavadinimas užrašomas su tašku, nurodant duomenų lauką iš siejamo modelio. Plačiau apie tai Denormalizuoti duomenys.

Nekartojame modelio pavadinimo

Visi modelio duomenų laukai yra konkretaus modelio laukai, todėl nereikia kartoti duomenų laukuose modelio pavadinimo, pavyzdžiui vietoje tokių pavadinimų:

m

property

City

city_id

city_name

Reikėtų rašyti taip:

m

property

City

id

name

Jei kiti modeliai siejami su City, tada nurodant tarkim city_name iš kito modelio, reikėtų rašyti city.city_name. Todėl city.name yra aiškesnis pavadinimas, kuriame nesikartoja modelio pavadinimas.

Nekartojame duomenų tipo pavadinimo

Duomenų lauko pavadinime nereikia kartoti duomenų tipo pavadinimo.

Pavyzdžiui taip nereikėtų daryti:

m

property

type

City

founded_date

date

Reikėtų rašyti taip:

m

property

type

City

founded

date

Nėra prasmės kartoti duomenų tipo, lauko pavadinime.