Brandos lygiai

Duomenų brandos lygis nurodomas level stulpelyje.

Duomenų brandos lygis atitinka 5 ★ Open Data skalę, tačiau adaptuota duomenų struktūros aprašo kontekstui. Papildomai įtrauktas nulinis lygis, kai duomenys nekaupiami, tačiau yra reikalingi ir yra parengtas jų duomenų struktūros aprašas.

Tim Berners Lee brandos lygius aprašo, kaip pavyzdį pasitelkiant duomenų distribucijų formatus. Tačiau duomenų distribucijų formatai yra labai netikslus pavyzdys. Rengiant duomenų struktūros aprašą, brandos lygis vertinamas kiekvienam duomenų laukui atskirai, todėl tarkime CSV failas, gali būti didesnio arba mažesnio nei trečias brandos lygis, priklausomai nuo CSV faile esančių duomenų turinio. Tačiau grubiai vertinant, vidutiniškai CSV failai turi daugiau ar mažiau 3 brandos lygį, koks ir yra nurodytas Tim Berners Lee pavyzdžiuose.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad duomenų brandos lygis ar formatas nėra susijęs su duomenų atvirumu. Duomenys gali būti pateikti aukščiausiu 5 brandos lygiu, tačiau pats duomenų prieinamumas gali būti visiškai uždaras, siauram naudotojų ratui, kurie turi ribotą ir saugų prieigos kanalą prie duomenų.

Rengiant duomenų struktūros aprašą, reikėtų nurodyti ne šaltinio duomenų brandos lygį, o galutinį brandos lygį, kuris yra gaunamas atlikus visas duomenų struktūros apraše nurodytas transformacijas.

level
0

Nekaupiama

Duomenys nekaupiami. Duomenų rinkinys užregistruotas atvirų duomenų portale. Užpildyta dataset eilutė.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Nekaupiami duomenys.

1

Publikuojama

Duomenys publikuojami bet kokia forma. Užpildyta resource eilutė.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Duomenys be aiškios struktūros.

Pirmu brandos lygiu žymimi duomenų laukai, kurių reikšmės neturi vientisumo, tarkime ta pati reikšmė gali būti pateikta keliais skirtingais variantais.

Pavyzdžiai

datos

vienetai

pavadinimai

numeriai

vakar

1 m.

Įmonė

+370 345 36522

2021 rugpjūčio 1 d.

1 m

UAB Įmonė

8 345 36 522

1/9/21

1 metras

Įmonė, UAB

  1. 45 34522

21/9/1

0.001 km

„ĮMONĖ“, UAB

037034536522

Pirmas brandos lygis suteikiamas tais atvejais, kei neįmanoma arba sudėtinga automatinėmis priemonėmis sutapatinti unikalią prasmę turinčių reikšmių arba kai duomenų struktūra nėra aiški ir neatitinka kokio nors vieno konkretaus šablono.

2

Struktūruota

Duomenys kaupiami struktūruota, mašininiu būdu nuskaitoma forma, bet kokiu formatu. Užpildytas property.source stulpelis.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Nestandartinio formato duomenys.

Antru brandos lygiu žymimi duomenų laukai, kurie pateikti vieninga forma arba pagal aiškų ir vienodą šabloną. Tačiau pateikimo būdas nėra standartinis. Nestandartinis duomenų formatas yra toks, kuris neturi viešai skelbiamos ir atviros formato specifikacijos arba kuris nėra priimtas kaip standartas, kurį prižiūri tam tikra standartizacijos organizacija.

Pavyzdžiai

datos

vienetai

pavadinimai

numeriai

1/9/21

1 m.

UAB Pavadinimas

(83) 111 11111

2/9/21

2 m.

UAB Įmonė

(83) 222 22222

3/9/21

3 m.

UAB Organizacija

(83) 333 33333

4/9/21

4 m.

UAB Grupė

(83) 444 44444

Pavyzdyje, datos formatas visur pateiktas vieningu formatu, tačiau pats formatas nėra standartinis. Lietuvoje, data yra užrašoma naudojanti ISO 8601 formatu.

Skaičiai užrašyti tais pačiais vienetais, tačiau nėra nurodyta kokie tai vienetai, todėl neaišku, kaip interpretuoti šiuos skaičius.

Įmonių pavadinimai nurodyti naudojanti valstybinį įmonių registrą, tačiau pavadinimai gali keistis, todėl geriausia vietoj pavadinimo naudoti tam tikrus identifikatorius, pavyzdžiui įmonės registracijos numerį.

3

Standartizuota

Duomenys saugomi atviru, standartiniu formatu. Užpildytas property.type stulpelis ir duomenys atitinka nurodytą tipą.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Duomenys be metaduomenų.

Trečias brandos lygis suteikiamas tada, kai duomenys pateikti vieninga forma, vieningu masteliu, naudojamas formatas yra standartinis, tai reiškia, kad yra viešai skelbiama ir atvira formato specifikacija arba pats formatas yra patvirtintas ir prižiūrimas kokios nors standartizacijos organizacijos.

Pavyzdžiai

datos

vienetai

pavadinimai

numeriai

2021-09-01

1

123456790

+37011111111

2021-09-02

2

123456791

+37022222222

2021-09-03

3

123456782

+37033333333

2021-09-04

4

123456783

+37044444444

Šiuo atveju, visos reikšmės pateiktos standartinėmis formomis. Vienetai pateikti ne prie skaičių, o atskirai metaduomenyse property.ref stulpelyje.

4

Identifikuojama

Duomenų objektai turi aiškius, unikalius identifikatorius. Užpildyti model.ref ir property.ref stulpeliai.

Pastaba

property.ref stulpelis pildomas šiais atvejais:

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Duomenys be identifikatorių.

Ketvirtas duomenų brandos lygis labiau susijęs ne su pačių duomenų formatu, bet su metaduomenimis, kurie lydi duomenis.

Duomenų struktūros apraše model.ref stulpelyje, pateikiamas objektą unikaliai identifikuojančių laukų sąrašas, o property.type stulpelyje įrašomas ref tipas, kuris nurodo ryšį tarp dviejų objektų.

Pavyzdžiai

_id

datos

vienetai

pavadinimai

numeriai

353e3a6d941b

2021-09-01

1

101ea064649b

+37011111111

16d7418b8e1c

2021-09-02

2

1c0fa5297c0d

+37022222222

495b9fb0f0b1

2021-09-03

3

0f14859b357a

+37033333333

0a539b7e7e3c

2021-09-04

4

b14377855766

+37044444444

Šiame pavyzdyje kiekvienam objektui arba kiekvienai lentelės eilutei yra sutiktas unikalus identifikatorius _id, kurio reikšmė niekada nesikeičia. Taip pat vietoj pavadinimu naudojami nesikeičiantys identifikatoriai.

Kadangi kiekviena duomenų lentelės eilutė turi identifikatorių, todėl visi kiti stulpeliai įgauna 4 brandos lygį. Tai reiškia, kad 4 brandos lygis susijęs, ne su konkrečių stulpelių reikšmėmis, o su tuo, ar eilutė, kurioje yra stulpelio reikšmė, turi unikalų identifikatorių ar ne.

Rengiant duomenų struktūros aprašą, šiais identifikatoriais pasirūpinama automatiškai, jums reikia tik užpildyti model.ref ir pažymėti ryšius tarp modelių, užpildant property.ref, kuri property.type yra ref.

5

Susieta su išoriniu žodynu

Modeliai iš įstaigų duomenų rinkinių vardų erdvės susieti su modeliais iš standartų vardų erdvės, užpildytas base eilutė. Standartų vardų erdvėje esantiems modeliams ir jų savybėms užpildytas uri stulpelis.

Daugiau apie vardų erdves skaitykite skyrelyje: Vardų erdvės.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Duomenys apibrėžti nestandartiniu žodynu.

Penkto brandos lygio duomenys yra lygiai tokie patys, kaip ir ketvirto brandos lygio, tačiau penktame brandos lygyje, duomenys yra praturtinami metaduomenimis, pateikiant nuorodas į išorinius žodynus arba bend jau pateikiant aiškius pavadinimus ir aprašymus, užpildant title ir description stulpelius.

Penktame brandos lygyje visas dėmesys yra sutelkiamas yra semantinę duomenų prasmę.

Daugeliu atveju brandos lygis gali būti nustatomas automatiškai pagal tai ar yra užpildyti tam tikri stulpeliai. Automatiškai brandos lygio negalima nustatyti tarp 2 ir 3 brandos lygio, todėl automatinės priemonės visada turėtų parinkti žemesnį 2 brandos lygį, jei nenurodyta kitaip.

Jei žemesnėje dimensijoje nėra nurodytas joks brandos lygis, jis yra paveldimas iš aukštesnės dimensijos.