Duomenų šaltiniai

SQL

resource.source

Duomenų bazės URI. Duomenų bazės URI formuojamas naudojant tokį ABNF šabloną:

uri = type ["+" driver] "://"
   [user [":" password] "@"]
   host [":" port]
   "/" database ["?" params]

Šablone naudojamų kintamųjų aprašymas:

type

Duomenų bazių serverio pavadinimas:

sqlite
postgresql
mysql
oracle
mssql
driver

Konkretaus duomenų bazių serverio tvarkyklė naudojama komunikacijai su duomenų baze.

user

Naudotojo vardas jungimuisi prie duomenų bazės.

password

Duomenų bazės naudotojo slaptažodis.

host

Duomenų bazių serverio adresas.

port

Duomenų bazių serverio prievadas.

database

Konkrečios duomenų bazės pavadinimas.

params

Papildomi parametrai Query string formatu.

resource.prepare

Formulė skirta papildomiems veiksmams reikalingiems ryšiui su duomenų baze užmezgimui ir duomenų bazės paruošimui, kad būtų galima skaityt duomenis.

resource.type

Galimos reikšmės: sql.

resource.prepare
connect(dsn, schema: str = None, encoding: str = 'utf-8')
Parametrai
 • dsn -- Duomenų bazės URI, kaip nurodyta resource.source.

 • schema -- Duomenų bazės schema.

 • encoding -- Duomenų bazės koduotė.

Naudojama tais atvejais, kai jungiantis prie duomenų bazės reikia perduoti papildomus parametrus.

model.source

Duomenų bazėje esančios lentelės pavadinimas.

property.source

Lentelės stulpelio pavadinimas.

CSV

resource.type

Galimos reikšmės: csv, tsv.

resource.source

Žiūrėti Failai.

resource.prepare
tabular(sep: ',')

Nurodoma kaip CSV faile atskirti stulpeliai. Pagal nutylėjimą separator reikšmė yra ,.

model.source

Nenaudojama, kadangi CSV resursas gali turėti tik vieną lentelę.

model.prepare

Žiūrėti Stulpeliai lentelėje.

property.source

Žiūrėti Stulpeliai lentelėje.

JSON

resource.type

Galimos reikšmės: json, jsonl.

resource.source

Žiūrėti Failai.

model.source

JSON objekto savybės pavadinimas, kuri rodo į masyvą reikšmių, kurios bus naudojamos kaip modelio duomenų eilutės. Kiekvienas masyvo elementas atskirai aprašomas property dimensijoje. Jei JSON objektas yra kompleksinis žiūrėti Kompleksinės struktūros.

property.source

JSON objekto savybė, kurioje pateikiami aprašomo stulpelio duomenys.

property.prepare

Žiūrėti Kompleksinės struktūros.

XML

resource.type

Galimos reikšmės: xml, html.

resource.source

Žiūrėti Failai.

model.source

XPath iki elementų sąrašo kuriame yra modelio duomenys.

model.prepare

Jei neužpildyta, vykdoma xpath(self) funkcija.

xpath(expr)

Vykdo nurodyta expr, viso XML dokumento kontekste.

property.source

XPath iki elemento kuriame yra duomenys.

model.prepare

Jei neužpildyta, vykdoma xpath(self) funkcija, iš model gauto elemento kontekste.

XLSX

resource.type

Galimos reikšmės: xlsx, xls arba odt.

resource.source

Žiūrėti Failai.

model.source

Skaičiuoklės faile esančio lapo pavadinimas.

model.prepare

Žiūrėti Stulpeliai lentelėje.

property.source

Žiūrėti Stulpeliai lentelėje.