Matavimo vienetai

Apibrėžtis laike

date ir datetime tipo duomenų laukams gali būti žymimas ir laiko duomenų tikslumas, pavyzdžiui:

d

r

b

m

property

type

ref

level

datasets/example

Matavimas

id

id

integer

4

laikas

datetime

1S

4

vieta

geometry(point, 4326)

1m

4

Šiuo atveju, nurodyta, kad laukas laikas yra 1 sekundės tikslumu, o vieta 1 metro tikslumu.

Žymint laiko tikslumą, galite naudoti tokius sutartinius simbolius (atkreipkite dėmesį, kad šie vienetai veikia tik su date ir datetime tipais):

Simbolis

Prasmė

Y

Metai

Q

Metų ketvirčiai

M

Mėnesiai

W

Savaitės

D

Dienos

H

Valandos

T

Minutės

S

Sekundės

L

Milisekundės

U

Mikrosekundės

N

Nanosekundžės

Apibrėžtis erdvėje

geometry tipo duomenų laukams galibūti žymimas erdvinių duomenų tikslumas, pavyzdžiui:

Simbolis

Prasmė

nm

Nanometrai (10⁻⁹ m)

mm

Milimetrai (10⁻³ m)

cm

Centimetrai (10⁻² m)

m

Metrai

km

Kilometrai (10³ m)

Kokybiniai duomenys

Kokybiniai duomenys skirstomi į dvi kategorijas:

  • pavadinimai ir identifikatoriai

  • kategoriniai duomenys

Pavadinimai ir identifikatoriai property.ref stulpelyje neturi jokio žymėjimo ir jiems suteikiamas 4 brandos lygis.

Kategoriniai duomenys žymini naudojant papildomą enum dimensiję, kurioje išvardinamos visos galimos kategorinių duomenų reikšmės.

Jei kategoriniai duomenys yra paliginami, pavyzdžiui:

  • puikiai

  • gerai

  • vidutiniškai

  • blogai

Tada, tokiems duomenims, turi būti naudojamas integer tipas, kad nebūtų prarastos palyginamosios savybės.

Jei duomenys yra nepalyginami, pavyzdžiui:

  • raudona

  • geltona

  • žalia

  • mėlyna

tada nebūtina naudoti integer tipą.

Kiekybiniai duomenys

Matavimo vienetai naudojant SI simbolius, išvestinius SI simbolius ir simbolius patvirtintus naudojimui su SI, pateikiami property.ref stulpelyje.

Pateikus vienetus, laukui gali būti suteikiamas 4-as brandos lygis.

Pavyzdys:

d

r

b

m

property

type

ref

level

datasets/example

Matavimas

id

id

integer

4

temperatura

number

°C

4

svorlis

number

kg

4

plotas

number

4

turis

number

4

greitis

number

km/h

4

Vienetai užrašomi naudojant matematinę notaciją, kurioje galima naudoti skaičius, daugybos ir dalybos simbolius, kėlimą laipsniu ir atskirų vienetų sudėtį:

Žymėjimas

Reikšmė

⋅ · *

Daugyba

/

Dalyba

(tarpas)

Sudėtis

^(+-)(skaičius) arba ⁺ ⁻ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

Kėlimas laipsniu

Pavyzdžiai:

m
1m
10m
m^2
km¹⁰
kg⋅m²⋅s⁻³⋅A⁻¹
kg*m^2*s^-3⋅A^-1
8kg⋅m²⋅s⁻³⋅A⁻¹
mg/l
g/m^2
mg/m^3
mm
U/m^2
U/m^3
%
ha
min
h
bar
U
10^6s
10⁶s
μ/m³
yr
3mo
yr 2mo 4wk
°C
°

Prefiksai

Kiekybiniai matavimo vienetai gali turėti tokius prefiksus:

Žymėjimas

10n

Priešdėlis

Y

1024

yotta

Z

1021

zetta

E

1018

exa

P

1015

peta

T

1012

tera

G

109

giga

M

106

mega

k

103

kilo

h

102

hecto

da

101

deca

d

10-1

deci

c

10-2

centi

m

10-3

milli

µ

10-6

micro

n

10-9

nano

p

10-12

pico

f

10-15

femto

a

10-18

atto

z

10-21

zepto

y

10-24

yocto

Vienetai

Specialiejie vienetai

Žymėjimas

Pavadinimas

U

vienetai (keikis vienetais)

%

procentai

Laiko vienetai

Naudojami tik tais atvejais, kai matuojamas laiko kiekis, o ne data ir laikas. Datos ir laiko (date ir datetime tipai) tikslumui žymėti, naudojamos kitos žymės.

Žymėjimas

Pavadinimas

s

sekundė

min

minutė

h

valanda

d

diena (24 valandos)

wk

savaitė (7 dienos)

mo

mėnuo (28-31 diena arba 4 savaitės)

yr

metai (354.37 dienos arba 12 mėnesių)

SI Baziniai vienetai

Žymėjimas

Pavadinimas

m

metre

g

gram

s

second

A

ampere

K

kelvin

mol

mole

cd

candela

SI Išvestiniai vienetai

Žymėjimas

Pavadinimas

Hz

hertz

rad

radian

sr

steradian

N

newton

Pa

pascal

J

joule

W

watt

C

coulomb

V

volt

F

farad

Ω

ohm

S

siemens

Wb

weber

T

tesla

H

henry

°C

degree Celsius

lm

lumen

lx

lux

Bq

becquerel

Gy

gray

Sv

sievert

kat

katal

Kiti vienetai

Žymėjimas

Pavadinimas

au

astronomical unit

°

degree

arcminute

arcsecond

ha

hectare

l

litre

L

litre

t

tonne

Da

dalton

eV

electronvolt

Np

neper

B

bel

dB

decibel

Gal

gal (acceleration)

u

unified atomic mass unit

var

volt-ampere reactive

pc

parsec

c₀ arba c_0

natural unit of speed

ħ

natural unit of action

mₑ arba m_e

natural unit of mass

e

atomic unit of charge

a₀ arba a_0

atomic unit of length

E_h

atomic unit of energy

M

nautical mile

kn

knot

Å

ångström

a

are

b

barn

bar

bar

atm

standard atmosphere

Ci

curie

R

roentgen

rem

rem

erg

erg

dyn

dyne

P

poise

st

stokes

Mx

maxwell

G

gauss

Oe

ørsted

sb

stilb

ph

phot

Torr

torr

kgf

kilogram-force

cal

calorie

μ

micron

xu

x-unit

γ

gamma (mass, magnetic flux density)

λ

lambda

Jy

jansky

mmHg

millimetre of mercury