Duomenų šaltiniai

SQL

Tarkime turime PostgreSQL duomenų bazę, kurioje yra dvi lentelės:

SALIS
ID KODAS PAVAD
100 lt Lietuva
101 lv Latvija
102 ee Estija
MIESTAS
ID SALIS_ID PAVAD
204 100 Vilnius
205 100 Kaunas
206 100 Klaipėda
207 101 Ryga
208 102 Talinas

Tarkime, kad mes norime atverti tik Lietuvos duomenis, ignoruojant kitų šalių duomenis.

Duomenų aprašas atrodys taip:

id d r b m property type ref source prepare access
  datasets/example/sql          
    db sql   postgresql://user@host/dbname    
        country   id SALIS code="lt"  
          id integer   ID   private
          code string   KODAS   open
          name string   PAVAD   open
        city   id MIESTAS country.code="lt"  
          id integer   ID   private
          country ref country SALIS_ID   open
          name string   PAVAD   open

Reliacinės duomenų bazės (RDBVS) yra populiariausias duomenų saugojimo būdas. Tačiau taip pat RDBVS struktūra yra lengviausiai aprašoma, didelė dalis metaduomenų saugoma pačioje RDBVS, todėl nesunkiai galima generuoti gan išsamias DSA lenteles automatiškai.

Atkreipkite dėmesį, kad id savybės pažymėtos private prieigos žyme. Taip rekomenduojama daryti tam, kad nebūtų atskleisti vidiniai duomenų bazės identifikatoriai. Dažniausiai tokie identifikatoriai yra naudingi tik duomenų bazės viduje ir išorėje neturi naudos. Be to, tam tikromis situacijomis, pasinaudojant vidiniais identifikatoriais galima atskleisti konfidencialius duomenis.

Kadangi išsikėlėme reikalavimą atverti tik Lietuvos duomenis, model.prepare stulpelyje nurodėme atveriamų duomenų filtrus. Dažniausiai tokie filtrai naudojami asmens duomenų filtravimui arba skaidant lenteles į kelis atskirus medelius.

Atlikus visas DSA lentelėje aprašytas transformacijas gausime tokias duomenų lenteles:

datasets/example/sql/country
_id code name
1 lt Lietuva
2 lv Latvija
3 ee Estija
datasets/example/sql/city
_id country name
3 1 Vilnius
4 1 Kaunas
5 1 Klaipėda

Taip pat skaitykite: Duomenų atranka, SQL.

CSV

Tarkime turime tokius duomenis CSV formatu. Kad nebūtu viskas taip paprasta, CSV failai pateikti ZIP archyve, adresu https://example.com/data.zip. Ir kad dar butų sunkiau, CSV faile reikšmės atskirtos ne įprastiniu , simboliu, o ; simboliu. Archyvo viduje yra tokios lentelės:

salys.csv
ID KODAS PAVADINIMAS
100 lt Lietuva
101 lv Latvija
102 ee Estija
miestai.csv
ID ŠALIS PAVADINIMAS
204 100 Vilnius
205 100 Kaunas
206 100 Klaipėda
207 101 Ryga
208 102 Talinas

Duomenų aprašas atrodys taip:

id d r b m property type ref source prepare access
1 datasets/example/csv          
2   salys csv   https://example.com/data.zip extract().sep(";")  
3       Country   id salys.csv code="lt"  
4         id integer   ID   private
5         code string   KODAS   open
6         name string   PAVADINIMAS   open
7       City   id miestai.csv country.code="lt"  
8         id integer   ID   private
9         country ref Country ŠALIS   open
10         name string   PAVADINIMAS   open

Kadangi CSV failai yra sudėti į ZIP archyvą, reikia nurodyti, kad prieš skaitant duomenis, CSV failai turi būti išskleisti iš archyvo, tam naudojam func.extract() funkciją. Prieš skaitant duomenis, tabular.sep() nurodo, kad CSV faile naudojamas nestandartinis reikšmių skirtukas, kabliataškis.

Visa kita aprašoma lygiai taip pat, kaip ir SQL atveju.

JSON

Tarkime JSON atveju turime API kuris atrodo taip:

https://example.com/salys/
{
  "šalys": [
   {"id": 100, "kodas": "lt", "šalis": "Lietuva"},
   {"id": 101, "kodas": "lv", "šalis": "Latvija"},
   {"id": 102, "kodas": "ee", "šalis": "Estija"}
  ]
}
https://example.com/miestai/lt
{
  "miestai": [
   {"id": 204, "miestas": "Vilnius"},
   {"id": 205, "miestas": "Kaunas"},
   {"id": 206, "miestas": "Klaipėda"}
  ]
}
https://example.com/miestai/lv
{
  "miestai": [
   {"id": 207, "miestas": "Ryga"}
  ]
}
https://example.com/miestai/ee
{
  "miestai": [
   {"id": 208, "miestas": "Talinas"}
  ]
}

Tokio API duomenų struktūrą galima aprašyti sekančios DSA lentelės pagalba:

id d r b m property type ref source prepare access
1 datasets/example/json          
2   salys json   https://example.com/salys/    
3       Country   id šalys    
4         id integer   id   private
5         code string   kodas   open
6         name string   šalis   open
7   miestai json   https://example.com/miestai/{country.code}    
8           param country Country select()  
9       City   id miestai    
10         id integer   id   private
11         country ref Country   param("country").id open
12         name string   miestas   open

Šį kartą turime reikalą su dinaminiu API, kuris neleidžia gauti visų miestų vienos užklausos pagalba. Norint gauti visus miestus, pirmiausia gauti visų šalių kodus, o tada turint šalies kodą, galima gauti tos šalies miestų duomenis.

Kad užduotis nebūtų per daug lengva, šį kartą aprašome visų šalių duomenis, ne tik Lietuvos.

model.source stulpelyje nurodyti JSON atributų pavadinimai, iš kurių skaitomi duomenys.

8-oje eilutėje, miestai resource kontekste įtrauktas Parametrai pavadinimu country, kuris generuoja parametrus, skaitant duomenis iš 3-ioje eilutėje aprašyto Country modelio. Tokiu būdu gauname visų šalių sąrašą ir 7-oje eilutėje resource.source galime nurodyti URI su šalies kodu, gautu iš country Parametrai.

11-oje eilutėje, country reikšmę gauname iš country parametro, kadangi miesto duomenyse, nei miesto kodo, nei id nėra.

Galiausiai gauname tokius duomenis:

datasets/example/json/country
_id code name
1 lt Lietuva
2 lv Latvija
3 ee Estija
datasets/example/json/city
_id country name
3 1 Vilnius
4 1 Kaunas
5 1 Klaipėda
6 2 Ryga
7 3 Talinas

XML

Tarkime turime XML failą, kuris pasiekiamas adresu https://example.com/countries.xml, failo turinys yra toks:

<root>
  <country id="100" code="lt" name="Lietuva">
    <city id="204" name="Vilnius" />
    <city id="205" name="Kaunas" />
    <city id="206" name="Klaipėda" />
  </country>
  <country id="101" code="lv" name="Latvija">
    <city id="207" name="Ryga" />
  </country>
  <country id="102" code="ee" name="Estija">
    <city id="208" name="Talinas" />
  </country>
</root>

Šio XML failo DSA atrodys taip:

id d r b m property type ref source prepare access
1 datasets/example/xml          
2   countries xml   https://example.com/countries.xml    
3       country   id /root/country    
4         id integer   @id   private
5         code string   @code   open
6         name string   @name   open
9       city   id /root/country/city    
10         id integer   @id   private
11         country ref country parent::country/@id   open
12         name string   @name   open

Šiuo atveju, visi duomenys pateikti viename XML faile, todėl aprašomas tik vienas resource. model.source ir property.source stulpelyje pateikiamas XPath reikšmė, kuri, jei prepare neužpildytas, vykdoma su xml.xpath() funkcija.

Galutiniame rezultate gauname tokius duomenis:

datasets/example/xml/country
_id code name
1 lt Lietuva
2 lv Latvija
3 ee Estija
datasets/example/xml/city
_id country name
3 1 Vilnius
4 1 Kaunas
5 1 Klaipėda
6 2 Ryga
7 3 Talinas

XLSX

Tarkime yra XLSX failas, patalpintas adresu https://example.com/SALYS.XLSX, kuriame yra tokios dvi lentelės:

ŠALYS
KODAS PAVADINIMAS
lt Lietuva
lv Latvija
ee Estija
MIESTAI
ŠALIS PAVADINIMAS
lt Vilnius
lt Kaunas
lt Klaipėda
lv Ryga
ee Talinas

Duomenų aprašas atrodys taip:

id d r b m property type ref source prepare access
  datasets/example/sql          
    lentele xlsx   https://example.com/SALYS.XLSX    
        country   code ŠALYS    
          code string   KODAS   open
          name string   PAVADINIMAS   open
        city   id MIESTAI    
          id array     country, name private
          country ref country ŠALIS   open
          name string   PAVADINIMAS   open

Šiuo atveju, turime problemą, kad lentelėje nėra pateikti aiškūs identifikatoriai. Šalių atveju, kaip identifikatorių galima naudoti KODAS stulpelį, tačiau miestų atveju, darant prielaidą, kad skirtingose šalyse gali būti miestai tokiais pačiai pavadinimais, pirminį raktą formuojame iš šalies kodo ir miesto pavadinimo, tam įtraukiame naują id stulpelį, kuris kuriamas iš country ir name reikšmių.

Galutiniame rezultate gauname tokius duomenis.

datasets/example/xml/country
_id code name
1 lt Lietuva
2 lv Latvija
3 ee Estija
datasets/example/xml/city
_id country name
3 1 Vilnius
4 1 Kaunas
5 1 Klaipėda
6 2 Ryga
7 3 Talinas

Spinta

Last data source example using same data source to transfer all country and city data from all other data sources into on globale data source under

Paskutinis pavyzdys atliekant transformaciją tos pačios duomenų saugyklos viduje. Visi duomenys aukščiau aprašytuose pavyzdžiuose bus apjungiami ir perkelti į standartų vardų erdvę. Tokiu būdu, turėsime vieną aiškią duomenų struktūrą, visiems iki šilo aprašytiems duomenų šaltiniams.

Tokia transformacijų DSA atrodo taip:

d r b m property type ref source
geo ns    
    Country      
      code string    
      name string    
    City      
      country ref Country  
      name string    
transformations/geo      
data spinta   https://example.com/
  /geo/Country proxy code  
    Country     /datasets/example/{source}
        param source sql
            csv
            json
            xml
            xlsx
      code string   code
      name string   name
  /geo/City proxy country, name  
    City      
      country ref Country country
      name string   name

Pirmiausiai apibrėžiame geo standarto duomenų struktūrą, toliau nurodome duomenų šaltinį spinta, kurio resource.source sutampa su saugyklos adresu.

source parametrui priskiriame sąrašą visų iki šiol aprašytų duomenų rinkinių ir šio parametro pagalba skaitome visų šaltinių duomenis ir base.type proxy pagalba siunčiame visus juos į geo vardų erdvę.

base.ref stulpelyje nurodome, kaip bus identifikuojami objektai, kad neatsirastu dublikatų.

Galutiniame rezultate, gausime tokius duomenis:

geo/country
_id code name
1 lt Lietuva
2 lv Latvija
3 ee Estija
geo/city
_id country name
3 1 Vilnius
4 1 Kaunas
5 1 Klaipėda
6 2 Ryga
7 3 Talinas