Katalogas

Organizacijos koordinatorių ir tvarkytojų aplinka yra skirta:

 • duomenų rinkinių įkėlimui, įvertinimui ir atvėrimui;

 • ataskaitų sudarymui.

Terminai ir sąvokos

„Laukas“

Kabutėmis „“ žymimas duomenų įvedimo laukas, kur tarp kabučių rašomas lauko pavadinimas, matomas aprašomame lange.

„Tekstinis laukas“

Vieta, kur sistemos naudotojas gali suvesti duomenis arba duomenys yra vaizduojami.

[Mygtukas]

Dialogo lango arba lango mygtukai (taip pat vadinami komandiniais mygtukais) tekste yra žymimi kvadratiniais skliausteliais []. Tarp skliaustelių yra rašomas mygtuko pavadinimas. Sistemoje atvaizduoti kaip keturkampiai mygtukai ir aktyvios nuorodos (pabrauktas tekstas).

API (angl. Application Programming Interface)

Programos valdymo sąsaja įgalina automatizuotai atlikti duomenų rinkinių kėlimą ir valdymą naudojant organizacijos programinę įrangą.

Lango mygtukas

Mygtukas, kurio veiksmas įtakoja visus lango duomenis.

Įrašo mygtukas

Mygtukas, kurio veiksmas įtakoja vieno įrašo duomenis.

IRS

Rinkiniai iš Informacinių Rinkinių Sistemos (IRS)

„Meniu punktas”

Kabutėmis „” yra žymimas meniu punktas. Tarp kabučių rašomas meniu punkto pavadinimas.

Žymimasis langelis

Kvadrato formos figūra, kurios dešinėje rašomas tekstas. Aprašymas atspindi galimą veiksmą. Figūra parodo, ar yra pasirinkta nurodyta reikšmė, ar ne. Naudotojas gali keisti pasirinkimo langelio reikšmę pele pažymint arba panaikinant požymį langelyje.

Pagrindinis meniu

Pagrindiniame meniu yra pristatomos pagrindinės sistemos funkcijos. Pagrindinio meniu punktai yra pasirenkami pelės kairiojo klavišo spustelėjimu pažymint juos.

Pasirinktas meniu punktas

Norėdamas pasirinkti meniu punktą, sistemos naudotojas turi spragtelėti ant jo kairiu pelės klavišu.

Saugus slaptažodis

Bent aštuonių simbolių ilgio; sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialių simbolių (tokių kaip „@“, „#“ ar pan.).; skiriasi nuo ankstesnio.

VIISP

Valstybės Informacinių Išteklių Sąveikumo Platforma, prieiname per Elektroninius Valdžios Vartus

El. Vartai

Elektroninių valdžios vartų puslapis

Įstaiga

Organizacija / institucija, vykdanti nustatytas veiklas

image2 Sąrašo rūšiavimas

Sąrašą galima rikiuoti pagal bet kurį iš stulpelių: spauskite pasirinkto stulpelio pavadinimą arba image2.

Koordinatoriaus registravimas

Portale reikia registruoti savo instituciją ir vieną atstovaujantį koordinatorių.

Koordinatorius paskiria atvirų duomenų rinkinių tvarkytojus.

Prieš pradedant registraciją, siūlome turėti vadovo parašu patvirtintą koordinatoriaus skyrimo raštą.

 1. Naršyklėje atsidarykite Portalo puslapį https://data.gov.lt.

 2. Pagrindiniame lange spauskite [Užpildyti naujo duomenų teikėjo formą]:

image1
1 pav. Portalo pagrindinio lango viršutinis fragmentas

Būsite nukreipti į El. Vartų puslapį, kur pateikiami prisijungimo būdai:

image4
2 pav. El.Vartų prisijungimo puslapio fragmentas

Jeigu koordinatoriumi yra skiriamas:

 • Valstybės tarnautojas: Registruokitės pasirinkę „Gyventojas“ arba „Viešasis sektorius“

 • Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį: Registruokitės pasirinkę „Gyventojas“.

Siūlome registruotis pasirinkus „Gyventojas“.

Registracija pasirinkus „Gyventojas“

El.valdžios vartų puslapyje:

 1. Paspauskite „Gyventojas ar rezidentas“.

image5
3 pav. El.Vartų naudotojo pasirinkimo lango fragmentas, kai pasirinkta „Gyventojas ar rezidentas“
 1. Atsidariusiame lange pasirinkite registraciją „Per banką“ arba „Su elektroninės atpažinties priemone“.

image6
4 pav. Lango "Prisijungimas" fragmentas
 1. Siūlome rinktis variantą „Per banką“: paspauskite savo banko ikoną, suvesti el. bankininkystės prisijungimo duomenis.

Registracija pasirinkus „Viešasis sektorius“

 1. Paspauskite „Viešasis sektorius“.

image7
5 pav. El.Vartų naudotojo pasirinkimo lango fragmentas, kai pasirinkta "Viešasis sektorius"
 1. Atsidariusiame lange spauskite „Valstybės tarnautojo pažymėjimas ir skaitytuvas“.

image8
6 pav. Prisijungimo priemonės nustatymo lango fragmentas
 1. Jei reikia – įdiekite įskiepį naršyklei:

image9
7 pav. Prisijungimo priemonės įskiepio diegimo pranešimo langas
 1. Suveskite reikiamus identifikavimo duomenis:

image10
8 pav. Pasirašymo su PIN lango fragmentas

Identifikavus tapatybę

Tiek registruojantis kaip „Gyventojas“, tiek kaip „Viešasis sektorius“, po tapatybės nustatymo būsite nukreipti į puslapį „E. paslaugos“ arba į langą „Duomenų teikimas į Atvirų duomenų portalą“.

Priklausomai pagal atpažinimo pobūdį, atlikite veiksmus:

 • NuoVarianto (A), jeigu buvote nukreipti į puslapį „E-paslaugos“,

 • NuoVarianto (B), jeigu buvote nukreipti „Duomenų teikimas į Atvirų duomenų portalą“.

Variantas A:

 1. Jeigu buvote nukreipti į E. paslaugos puslapį, spauskite „Prisijungti“.

image11
9 pav. Prisijungimo per elektroninį banką langas

Būsite nukreipti į El.Vartų puslapį „Mano kortelė“:

image12
10 pav. El.Vartų puslapio „Mano kortelė“ lango fragmentas
 1. Naujame naršyklės lange atsidarykite Portalo puslapį https://data.gov.lt.

 2. Pakartotinai spauskite [Užpildyti naujo duomenų teikėjo formą]:

image1
11 pav. Portalo pradinio lango fragmentas

Variantas B:

Atsidarys El.Vartų langas „Duomenų teikimas į Atvirų duomenų portalą“: čia automatiškai surenkami ir atvaizduojami registruojamo koordinatoriaus duomenys: vardas, pavardė, kontaktai.

image13
12 pav. El.Vartų langas „Duomenų teikimas į Atvirų duomenų portalą“

> Atsisakyti patvirtini duomenis: spauskite [Atšaukti].

> Patvirtinti informaciją: spauskite [Patvirtinti].

 1. Atsidarys „Duomenų teikėjo registracijos“ forma:

image14
13 pav. Duomenų teikėjo registracijos lango fragmentas
 1. Pateikite organizacijos atvirų duomenų koordinatoriaus informaciją (* – privaloma):

 • Organizaciją * : pasirinkite iš sąrašo;

  Jeigu organizacijos nėra sąraše, spauskite [Pridėti organizaciją];

 • El. pašto adresą *;

 • Telefoną *;

 • Įkelkite institucijos vadovo (ar įgalioto darbuotojo) pasirašytą koordinatoriaus paskyrimo raštą *.

  Rašto formatas: skaitmeninė kopija (.pdf), el. parašu pasirašytas (.adoc), arba e-parašu pasirašyto dokumento nuorašas (.pdf).

  Rašto pavyzdį rasite po nuoroda „orgKoordinatoriausPaskyrimoRastas.doc“

 1. Spauskite [Registruoti duomenų teikėją] formos apačioje.

Atsakymo žinutę gausite per keletą dienų nurodytu el. paštu.

Jei registracija – patvirtinta:

 • Žinutėje nurodomi koordinatorius prisijungimo duomenys – el. paštas ir slaptažodis;

 • Dabar prie portalo galite prisijungti kaip koordinatorius!

Jei registracija – atmesta:

 • Žinutėje nurodoma atmetimo priežastis, pvz., „raštas nėra tinkamai užpildytas“ ar „trūksta parašo“.

Prisijungimas prie sistemos

 1. Naršyklėje atidarykite puslapį https://data.gov.lt/login:

image15
14 pav. Prisijungimo langas
 1. Įveskite [El. paštas] ir [Slaptažodis];

 2. Spauskite [Prisijungti].

Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu matomas prisijungus prie sistemos ir leidžia pasiekti aplinkos atributus:

 • Pagrindinis: pirmasis puslapis rodomas po prisijungimo;

 • Atvėrimo poreikiai: atvėrimo poreikių sąrašas;

 • Atvėrimo planai: metiniai duomenų rinkinių atvėrimo planai;

 • Organizacijos rekvizitai: duomenys apie pačią organizaciją;

 • Organizacijos tvarkytojai: priskirtus tvarkytojų duomenys;

 • Duomenų rinkiniai: duomenų rinkinių informacija [Meniu];

 • Ataskaitos: ataskaitų ruošimo langas [Meniu];

 • Kiti skyriai, reikalingi Koordinatorių arba Tvarkytojų darbui.

image16
15 pav. Pagrindinis meniu Tvarkytojams
image17
16 pav. Pagrindinis meniu Koordinatoriams

> Išskleisti meniu: Pelyte užveskite ant meniu juostos, o tada > Išskleisti.

> Suskleisti meniu: Spauskite < Suskleisti meniu apačioje.

> Išskleisti meniu lauką: Spauskite [image19].

> Suskleisti meniu lauką: Spauskite [image18].

Paieška

Kairėje ekrano pusėje, meniu viršuje – tekstinis laukas skirtas meniu laukų paieškai.

 1. Į tekstinį lauką įveskite pavadinimą, pilną arba fragmentą;

 2. Spauskite [Enter].

image20
17 pav. Pagrindinio meniu laukų paieškos rezultatų pavyzdys
 1. Paiešką atitinkantys variantai bus atvaizduoti meniu lauke.

 2. Vėl norėdami matyti pilną meniu, spauskite 17pav_x.

Pradinis langas matomas:

 • prisijungus prie paskyros,

 • pagrindiniame meniu paspaudus punktą„Pradinis“.

18pav
18 pav. Organizacijos koordinatoriaus aplinkos pradinio lango fragmentas

Lange pateikiama lentelė, kurioje pateikta informacija apie organizacijos statistiką:

 • Organizacijos: skaičius organizacijų, Portale pateikusių duomenų rinkinius;

 • Organizacijos duomenų rinkiniai: skaičius rinkinių Portale, priskirtų organizacijai;

 • Distribucijos: į Portalą įkeltų duomenų rinkinių pateikimo distribucijos failų skaičius;

 • Portalo naudotojai: Portalo registruotų naudotojų paskyrų skaičius.

image22
19 pav. Organizacijos tvarkytojo aplinkos pradinio lango fragmentas

Duomenų rinkinių tvarkytojai

Šis skyrius skirtas tik Koordinatoriams.

 1. Pagrindiniame meniu išskleiskite „Naudotojai“ ir pasirinkite „Organizacijų tvarkytojai“:

image23
20 pav. Organizacijos tvarkytojų paskyrų sąrašo lango meniu

Sąrašo duomenis:

 • ID: unikalus paskyros identifikatorius sistemoje. Galima filtruoti ir rikiuoti.

 • El. paštas: el. paštas, kuriuo registruotos paskyros. Galima filtruoti ir rikiuoti.

 • Organizacija: teikia duomenis. Galima filtruoti ir rikiuoti.

 • Vardas, Pavardė: paskyrų naudotojų vardų ir pavardžių stulpeliai. Galima filtruoti ir rikiuoti.

 • Paskutinis prisijungimas: Data ir laikas, kada naudotojas buvo paskutinį kartą prisijungęs prie savo paskyros. Galima rikiuoti.

 • Sukurtas: paskyros sukūrimo data ir laikas. Galima rikiuoti.

> Sukurti naują savo organizacijos AD tvarkytojo paskyrą:

 1. Spauskite [+ Pridėti] ir užpildykite registracijos langą ir išsaugokite pakeitimus:

image29
21 pav. Langas pridėti naują organizacijos tvarkytoją

> Redaguoti paskyras:

 1. Sąraše pažymėkite reikiamą paskyrą ir lango meniu spauskite [Redaguoti]:

image30
22 pav. Langas pridėti naują organizacijos tvarkytoją

> Panaikinti paskyrą:

 • Sąraše pažymėkite paskyrą ir spauskite [Suspenduoti].

  Atsidaro papildomas langas, kuriame pasirinkite naudotoją, kuriam bus priskirti duomenys:

image31
23 pav. Langas pašalinti pasirinktą paskyrą

> Filtruoti naudotojų sąrašą:

 1. Pasirinkite lauką iš sąrašo;

 2. Filtruoti galima pagal kelis laukus vienu metu;

 3. Rikiuoti galima vienu metu tik pagal vieną kurį nors stulpelį.

Organizacijos rekvizitais

Šis skyrius skirtas tik Koordinatoriams.

> Redaguoti savo organizacijos pateikiamus aplinkoje duomenis:

 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Organizacijos“.

 2. Pasirinkite organizaciją, kurios informaciją norėsite redaguoti. Spauskite [Redaguoti].

 3. Rekvizitų lange redaguokite reikiamus duomenis.

 4. Įsitikinę, kad tinkamai užpildėte/redagavote laukus, spauskite [image32] lango apačioje.

 5. Norėdami ištrinti pasirinktą organizaciją, spauskite [image33] lango apačioje.

image34
24 pav. Rekvizitų redagavimo langas

Skiltyje „1. Bendra informacija“ galima redaguoti laukus:

 • Pavadinimas: pilnas organizacijos pavadinimas;

 • Įmonės kodas: juridinio asmens kodas;

 • El. pašto adresas: kontaktinis organizacijos el. pašto adresas;

 • Adresas: registruotas organizacijos adresas;

 • Telefono numeris: kontaktinis organizacijos telefono numeris;

 • Tinklalapis: nuoroda į organizacijos oficialią svetainę;

 • Regionas: iš sąrašo pasirenkamas apskrities, kurioje registruota organizacija, pavadinimas;

 • Savivaldybė: iš sąrašo pasirenkamas savivaldybės, kuriai priklauso organizacija, pilnas pavadinimas;

 • Ministrų valdymo sritis: ministerija, su kuria susijusi organizacija.

Spauskite [image35] lauko dešinėje pusėje ir išplėsite sąrašą.


Skiltyje „2. Logotipas“ galite įkelti naują arba pakeisti įkeltą organizacijos logotipą:

image36
25 pav. Rekvizitų redagavimo langas

Prašymai gauti duomenis

Šis skyrius skirtas tik Koordinatoriams.

Portalo naudotojams pateikus arba vyr. koordinatoriui priskyrus poreikį Jūsų organizacijai, gausite pranešimą apie naują poreikį į Jūsų paskyrai užregistruotą el. paštą.

Poreikių sąrašo peržiūra

 1. Pagrindiniame menu pasirinkite „Atvėrimo poreikiai“.

image37
26 pav. Poreikių sąrašo langas

Bendrame organizacijai pateiktų duomenų atvėrimo poreikių sąraše – pagrindinė poreikių informacija:

 • Būsena: organizacijai pateikto poreikio atvėrimo būsena. Galimos reikšmės:

  • „Pateiktas“, jei organizacijos vardu dar nebuvo atsakyta į poreikį;

  • „Planuojama atverti“, jei poreikis patvirtintas;

  • „Nenumatytas atverti“, jei poreikis atmestas;

 • Organizacija: kuriai pateiktas duomenų atvėrimo poreikis;

 • Pavadinimas: duomenų rinkinio, kuriam pateiktas poreikis atverti, pavadinimas;

 • Aprašymas: trumpas duomenų rinkinio, kuriam pateiktas poreikis atverti, aprašymas;

 • Duomenų rinkinio ID: duomenų rinkinio unikalus identifikatorius sistemoje.

  Pateikiamas, jei poreikis skirtas jau atvertą rinkinį atnaujinti;

 • Formatas: pageidaujamas duomenų pateikimo formatas;

 • Sukurtas: Data ir laikas, kada poreikis buvo sukurtas viešame Portale;

 • Komentaras: koordinatoriaus/ tvarkytojo atsakymas su atvėrimo poreikio priežastimi.

Įsijungus puslapį, sąrašas pateikiamas automatiškai surikiuotas pagal sukūrimo datą, pateikiant naujausios datos poreikius viršuje.

Atvėrimo poreikio peržiūra

Su sąraše pateiktais poreikiais galite:

 • Peržiūrėti išsamesnę informaciją;

 • Redaguoti kai kuriuos poreikių duomenis;

 • Atsakyti į poreikį.

> Peržiūrėti išsamesnę pateikto poreikio informaciją:

 1. Sąraše pasirinkite poreikį ir du kartus paspauskite ant poreikio.

 2. Atverto lango viršuje pateiktas meniu, kuriuo naudojantis pasiekiamos atvėrimo poreikio skiltys. Melsvai paryškinta ta skiltis, kurioje tuo metu esate. Numatytoji atidaryti skiltis yra „Įrašo informacija“:

image38image39
27 pav. Atvėrimo poreikio lango meniu

Šiame lange pateikta pagrindinė poreikio informacija, pateikta poreikio teikėjo:

 • Autorius: poreikio teikėjo vardas, pavardė ir el. paštas;

 • Registravimo data: data ir laikas, kada poreikis buvo pateiktas;

 • Norimas atlikti pakeitimas: įvardinama, koks konkrečiai pakeitimas turėtų būti įvykdytas esamam duomenų rinkiniui. Poreikio teikėjas gali pasirinkti nuo vieno iki trijų pakeitimų iš pateikto sąrašo;

 • Pasiūlymas organizacijai: poreikio teikėjas gali pateikti pasiūlymą organizacijai;

 • Duomenų atnaujinimo periodiškumas: nurodomas periodas, kas kiek laiko turi būti atnaujinti rinkinyje pateikti duomenys;

 • Patinka paspaudimai: neredaguotinas laukas, kuriame nurodyta, kiek viešos aplinkos naudotojų paspaudė „Patinka“ prie poreikio. Į „Patinka“ paspaudimų skaičių atsižvelgiama vertinant poreikio prioritetą;

 • Norimas keisti duomenų rinkinys: pavadinimas jau esamo duomenų rinkinio, kuriam atnaujinti teikiamas poreikis;

 • Aprašymas: duomenų rinkinio ir poreikio aprašymas. Pildo poreikio teikėjas;

 • Formatas: kokias formatais atveriamas duomenų rinkinys. Laukas neredaguotinas. Pildo poreikio teikėjas;

 • Papildoma informacija: papildoma informacija apie duomenų rinkinį ar poreikį. Pildo poreikio teikėjas.

> Peržiūrėti poreikio teikėjo pateiktą struktūrą:

 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Atvėrimo poreikiai“; du kartus paspauskite ant pasirinkto poreikio ir atsidarytų papildomas meniu „Atvėrim poreikis“, pasirinkite „Pageidaujama duomenų struktūra“:

  image40
  28 pav. Pageidaujamos duomenų rinkinio struktūros fragmentas
 2. Pageidaujama duomenų struktūra aprašoma šiuose laukuose (*: privalomi laukai):

  • Duomenų pavadinimas * : Lauko, kuriame pateikiamas tam tikro tipo duomuo, pavadinimas;

  • Duomenų pavadinimas standartiniame žodyne: duomens pavadinimas, atitinkantis lietuvių kalbos taisykles.

  • Duomenų tipas * : duomenų tipas, įrašomas anglų kalba.

  • Pastabos: laisvai įvedamos pastabos apie duomenis.

 3. Duomenų teikėjas duomenų rinkinio struktūrą gali įkelti kaip Excel failą: atveju lango viršuje patiekiama nuoroda parsisiųsti failą.

  struk
  29 pav. Reikiamos duomenų struktūros failo atsisiuntimo nuoroda poreikio lange

  SVARBU: pakeisti pageidaujamą duomenų struktūrą gali tik poreikio teikėjas.

> Peržiūrėti atvėrimo poreikio būsenų pasikeitimus:

 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Atvėrimo poreikiai“; du kartus paspauskite ant pasirinkto poreikio, kad atsidarytų papildomas meniu „Atvėrimo poreikis“, kur pasirinkite „Būsenų istorija“.

poreikist
30 pav. Atvėrimo poreikio lango skiltis „Būsenų istorija“
 1. Sąraše atvaizduojami duomenys:

  • Sukurtas: Data ir laikas, kada buvo atliktas veiksmas

  • Būsena: Veiksmo, kuris buvo atliktas, pavadinimas. Galimos reikšmės

   • „Sukurtas“

   • „Redaguotas“

   • „Patvirtintas“

   • „Atmestas“.

  • Autorius: paskyros savininko, atlikusio veiksmus, vardas ir pavardė.

  • Komentaras: Komentaras, kuris gali būti paliekamas atsakant į poreikį.

Atsakymas į pateiktą atvėrimo poreikį

 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Atvėrimo poreikiai“; du kartus paspauskite ant pasirinkto poreikio, kad atsidarytų papildomas meniu „Atvėrimo poreikis“, kur pasirinkite „Organizacijos atsakymas“.

  poreik
  31 pav. Atvėrimo poreikio lango skilties „Organizacijos atsakymas“ pavyzdys
 2. Užpildykite atsakymo formos laukus:

  • Pasirinkite atsakymą pažymint vieną iš atsakymo laukų:

   • „Planuojamas atverti“, jei poreikis priimamas ir rinkinys planuojamas atverti.

   • „Nenumatytas atverti“, jei tuo metu duomenų rinkinys nenumatytas atverti.

  • Jei rinkinys planuojamas atverti, lauke „Planuojama atvėrimo data“ įveskite numatytą rinkinio atvėrimo datą formatu „mm/dd/mmmm“ arba pasirinkę kalendoriuje, spausdami [image41] dešinėje.

  • Tekstiniame lauke „Komentaras dėl atvėrimo numatymo arba atmetimo“ įrašykite komentarą dėl atsakymo. Ši informacija bus pateikta viešame portale bei matoma atvėrimo poreikių sąrašo lange.

  • Tekstiniame lauke „Galutinis organizacijos atsakymas“ įrašykite atsakymą dėl atvėrimo ir priežastį. Ši informacija bus pateikta poreikio teikėjui.

Spauskite mygtuką [Saugoti], norėdami išsaugoti atsakymą: atsakymas į poreikį ir jo priežastis bus automatiškai nusiųsta poreikio teikėjui.

Poreikio patvirtinimo būsena po atsakymo gali būti pakeista pagal poreikį.

Duomenų rinkiniai

Duomenys į Portalą keliami dviem būdais:

 1. Kuriant naują duomenų rinkinį;

  Plačiau: Naujo duomenų rinkinio sukūrimas ir inventorinimas;

 2. Importuoti pagal šabloną užpildytą Excel failą;

  Plačiau: Duomenų šablono atsisiuntimas.

> Importavus duomenų rinkinį:

 1. Koreguokite informaciją.

  Plačiau: Duomenų distribucijos tvarkymas;

 2. Pereikite prie veiksmų su rinkiniu.

  Plačiau: Duomenų rinkinio struktūros sukūrimas.

> Išsaugoti įvestą informaciją:

 1. Atitinkamoje kortelėje spauskite [Saugoti].

> Atšaukti įvestų pakeitimų saugojimą:

 1. Jei pakeitimų atsisakote, spauskite [Grįžti į sąrašą].

Duomenų rinkinių sąrašo peržiūra

Organizacijos pačios kuria ir pildo joms priklausančius duomenų rinkinius.

Jei duomenų rinkinys perkeliamas iš vienos organizacijos kitai, pirmoji netenka prieigos prie jo.

Duomenų rinkinių sąrašo lange galite:

 • kurti naujus duomenų rinkinius;

 • atsisiųsti duomenų pateikimo šabloną;

 • importuoti duomenis;

 • peržiūrėti sukurtų duomenų rinkinių informaciją.

 1. Pagrindiniame meniu spauskite [Duomenų rinkiniai]

image42
32 pav. Duomenų rinkinių sąrašo langas
 1. Sąraše pateikiama pagrindinė duomenų rinkinių informacija:

 • Eil. Nr.: duomenų rinkinio eilės numeris duomenų rinkinių sąraše;

 • ID: duomenų rinkinio unikalus identifikatorius sistemoje. Galite filtruoti sąrašą: įveskite skaitinę reikšmę;

 • Viešas: duomenų rinkinio vaizdavimo viešoje aplinkoje būsena. Jei pateiktas varnelė [image43], rinkinys – pateiktas viešoje aplinkoje. Jei lauke pateiktas tuščias apskritimas [image44], rinkinys matomas tik administracinėje aplinkoje;

 • Pavadinimas: duomenų rinkinio pavadinimas; galite filtruoti;

 • Kategorija: duomenų rinkiniui priskirta kategorija. galite filtruoti ;

 • Atvėrimo planas: metai, į kurių planą įtrauktas rinkinys;

 • Būsena: duomenų rinkinio kūrimo ir pildymo būsena;

 • Atvėrimo kaštai: Suma eurais, reikalinga atverti duomenų rinkinį;

 • Prioritetas: duomenų rinkinio prioriteto skaitinė reikšmė;

 • Sukurtas: data ir laikas, kada duomenų rinkinys buvo sukurtas.


> Filtruoti rinkinių sąrašą:

 1. Įveskite lauko vertę arba jo fragmentą į lauką pasirinkto stulpelio pavadinime;


> Rikiuoti sąrašą pagal stulpelį:

 1. Prie pasirinkto stulpelio pavadinimo spauskite image2.


> Keisti stulpelius vietomis:

 1. Pasirinkite stulpelį ir pelyte jį nutempkite iki reikiamos pozicijos.

Duomenų šablono atsisiuntimas

Duomenų rinkinys, įkeliamas kaip failas, privalo atitikti šabloną.

 1. Pagrindiniame meniu spauskite [Duomenų rinkiniai].

 2. Duomenų rinkinių lange spauskite mygtuką [Atsisiųsti XLSX šabloną].

 3. Į kompiuterį taip parsisiųsite Excel failą.

 4. Pagal gautą šabloną sudarykite (arba užpildykite gautą) duomenų failą, kurį galėsite įkelti į ADP.

Duomenų rinkinio importavimas

 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Duomenų rinkiniai“;

 2. Duomenų rinkinių sąrašo lange paspauskite [Importuoti XLSX];

  Importuojant XLSX failą, įkeliamas tik aprašas. Inventorinimo, prioritetų, finansiniai ir meta- duomenys nėra įkeliami. Rinkinio metaduomenys įkeliami atskirai, po aprašymo failo įkėlimo.

 3. Įkelkite failą iš kompiuterio sekdami įkėlimo lango nuorodas.

IRS rinkiniai

image75
59 pav. IRS rinkinių sąrašo lango tvarkytojams fragmentas

IRS rinkinių sąraše galima peržiūrėti tokią bendrą informaciją:

 • Eil. nr.: rinkinio numeris sąraše, sugeneruotas portale automatiškai;

 • ID: unikalus rinkinio identifikatorius sistemoje, sugeneruotas automatiškai importuojant rinkinį.

  Galima filtruoti (skaitinis);

 • Viešas: rinkinio viešumo portalo viešoje aplinkoje būsena. Laukas žymimas varnele [image76], jei rinkinys – viešas;

 • Pavadinimas: pilnas duomenų rinkinio pavadinimas.

  Galima filtruoti (tekstinis);

 • Tvarkytojas: Organizacijos tvarkytojo, atsakingo už rinkinį, vardas ir pavardė.

  Galima filtruoti (tekstinis);

  Gali būti tuščias;

 • Atnaujintas: data ir laikas, kada rinkinys buvo paskutinį kartą atnaujintas.


> Redaguoti IRS rinkinį:

 1. Paspauskite ant IRS rinkinio, kurį norite peržiūrėti/ tikslinti/ sutvarkyti eilutės:

image77
60 pav. IRS rinkinių sąrašo langas

SVARBU: IRS rinkinį reikia pašalinti, jeigu duomenų rinkinys nebėra aktualus, arba jau yra įvesta naujas panašus duomenų rinkinys. IRS rinkinius galima redaguoti. Tikslinant IRS rinkinius galioja tos pačios taisyklės, kaip ir naujo duomenų rinkinio įvedimo atveju.

Tikslinant IRS rinkinius rekomenduotina pakeisti „5. Metaduomenų“ lauko „Katalogas“ informaciją: iš „Duomenys iš IRS“ į „Lietuvos“. Atlikus šį pakeitimą duomenų rinkinys bus matomas tik bendrame „Duomenų rinkiniai“ sąraše, o „IRS rinkiniai“ sąraše šio duomenų rinkinio nebus.

Sąrašas pildomas automatiškai, importuojant rinkinius iš atitinkamų portalų.

Duomenų rinkinio forma

Inventorizacija

 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Duomenų rinkiniai].

 2. Duomenų rinkinių sąrašo lange spauskite [+ Naujas duomenų rinkinys].

  Pasirinkus duomenų rinkinį, atidaroma kortelė „1. Inventorinimo duomenys“.

  image45
  33 pav. Duomenų rinkinio inventorinimo duomenų langas.
 3. Užpildykite kortelę (*: privalomi laukai):

  • Pavadinimas*: pilnas duomenų rinkinio pavadinimas lietuvių kalba;

   Žymimas raudonai tol, kol užpildomas;

  • Aprašymas*: duomenų rinkinio aprašymas lietuvių kalba;

   Žymimas raudonai, kol neužpildomas;

  • Pavadinimas (anglų k.): pateikiamas pilnas duomenų rinkinio pavadinimas anglų kalba.;

   Jei pirma užpildysite lietuvišką lauką, sistema anglišką pavadinimą paruoš automatiškai;

  • Aprašymas (anglų k.): pilnas duomenų rinkinio aprašymas anglų kalba;

   Jei pirma užpildysite lietuvišką lauką, sistema anglišką pavadinimą paruoš automatiškai;

  SVARBU:

  • skirtas pastaboms apie atveriamų duomenų rinkinius, atsakingus asmenis, reikiamas sukurti paskyras rinkiniui tvarkyti. Vaizduojamas tik administracinėje aplinkoje;*

  • šiame lange įkelti struktūros ir spausti [Įkelti struktūros failą] neprivalote: struktūros failus siūlome pateikiami skiltyje „2. Struktūra“. Plačiau: Duomenų rinkinio struktūros sukūrimas.

 4. Įsitikinkite, kad įvedėte teisingus duomenis ir spauskite [Saugoti].

  34pav
  34 pav. Išsaugotos kortelės „1. Inventorinimo duomenys“ sistemos pranešimo fragmentas.

  Išsaugojus užpildytą kortelę „1. Inventorinimo duomenys“, atveriamos sekančios kortelės.

 5. Tęskite kitų kortelių suvedimą. Siūlome kuriant naują rinkinį informaciją įvesti nuosekliai.

Struktūra

Duomenų naudotojams bus aiškiau, kaip publikuojami duomenys, jei įkelsite ir struktūrą:

image47
35 pav. Struktūros failo Excel dokumente pavyzdys

SVARBU: Į Portalą vienam rinkiniui turi būti įkeliamas vienas duomenų struktūros aprašas (DSA).

Galima įkelti kelias vieno rinkinio versijas, tačiau vienam rinkiniui gali būti publikuojamas tik vienas DSA.

 1. Duomenų rinkinio lange spauskite lango meniu punktą „2. Struktūra“.

  image48
  36 pav. Duomenų rinkinio struktūros langas

Duomenų rinkinio struktūros lange pateikiama pagrindinė informacija:

 • Pridėtas: data ir laikas, kada struktūros failas buvo pridėtas;

 • Pavadinimas: struktūros pavadinimas sistemoje, sukuriamas įkeliant struktūros failą;

 • Failo pavadinimas: pilnas įkelto struktūros failo pavadinimas;

 • Standartinis: požymis, kad duomenų rinkinys yra bendrinės struktūros;

 • Aktualus: požymis, kad duomenų rinkinys yra naujausios versijos.

 1. Pasirinkite reikiamą duomenų struktūros versiją ir spauskite [Padaryti aktualiu].

  Sėkmingai atlikus veiksmą, sistema pažymės struktūrą stulpelyje „Aktualus“ su verte „Taip“.

Jeigu nesate įkėlę duomenų struktūros, gausite klaidos pranešimą:

image49
37 pav. „Daryti aktualiu“ klaidos langas, kai nepateikta duomenų struktūra
 1. Pasirinkite norimą pašalinti duomenų struktūros versiją ir spauskite [Šalinti failą].

  Sėkmingai atlikus veiksmą, sistema pašalins pasirinktą struktūrą iš sąrašo.

image50
38 pav. „Šalinti failą“ patvirtinimo pranešimas

Prioritetai

Pastaba: šiuo metu pildyti šios skilties laukų nėra privaloma.

Prioritetai naudojami sudarant organizacijos metų planus.

Atsižvelgus į suteikiamą finansavimą, apskaičiuojama, kuriems rinkiniams suteikiama pirmenybė.

 • prioritetus galima įvesti tik suinventorintiems rinkiniams.

 • prioritetus galima redaguoti tol, kol rinkinys nėra įtrauktas į metinį rinkinių atvėrimo planą.

 1. Pasirinkto suinventorinto duomenų rinkinio lango viršuje meniu spauskite [3. Prioritetai]

 2. Pažymėkite visus tinkamus laukus:

39pav
39 pav. Prioritetų kortelės pirmasis fragmentas
 1. Jei galioja: pažymėkite lauką „Duomenų rinkinys yra atvertas mašininiu būdu ...“.

  Pasirinkimas suteikia maksimalų prioritetą, 100 balų.

  Pasirinkus daugiau laukų pasirinkti nebegalima.

 2. Kitais atvejais, atskirai pažymėkite tinkamus laukus iš sąrašo.

40pav
40 pav. Prioritetų kortelės fragmentas „Duomenų vertė“

Laukas 1. Duomenų vertė (20 balų)

Duomenų poreikis pagal duomenų tvarkytojo vertinimą. Pažymėkite, kokiems tikslams duomenys gali būti panaudojami.

tickbox_empty ... rinkinyje yra naudojami duomenys priskirti prioritetiniam rekomenduojamam atvertinų duomenų sąrašui.

Poreikių pasirinkimai suskirstyti trimis laukais.

Kiekvienas iš jų turi po maksimalią prioritetų taškų sumą.

Laukas Duomenų atvėrimo poreikis (50 balų)

 • Pažymima, kokiems poreikiams buvo pateiktos naudotojų užklausos: kokiems pasirinkimams iš sąrašo portalo naudotojai pateikė poreikį atverti duomenų rinkinį.

41pav
41 pav. Prioritetų kortelės fragmentas: „Duomenų poreikis“

Sužymėkite atitinkamus pasirinkimus:

 • Moksliniams tyrimams, studijoms

 • Naujų paslaugų, produktų sukūrimui;

 • Pilietinės visuomenės, demokratinių procesų skatinimu;

 • Visuomenės informavimui;

 • Socialinių ar aplinkosauginių problemų sprendimui;

Lauke „Duomenų atvėrimo sudėtingumas“ taip pat galima pažymėti šiuos pasirinkimus:

Duomenų rinkinyje yra asmens duomenų

Duomenų rinkinyje esantys duomenys turės būti transformuojami arba papildomi susijusiais duomenimis.

image53
42 pav. Prioritetų kortelės antras fragmentas

Į tekstinį lauką pagal poreikį įveskite duomenų rinkinyje naudojamų duomenų bazės laukų skaičių.

Lauko numatyta reikšmė „0“ (jei prioritetų pasirinkimai pildomi kiekviename lauke atskirai).

 • pasirinkite, ar duomenys bus publikuoti automatizuotai nuskaitomu formatu, jei taip, kokiu formatu(-ais):

CSV XML HDF5 JSON RDF

Kiekvienas iš formatų taip pat suteikia reitingą duomenų rinkiniui, remiantis Tim Berners-Lee modeliu:

 • 1 - priskiriama PDF ir analogiškiems formatams;

 • 2 - priskiriamos XLSX ir analogiškiems formatams;

 • 3 - priskiriamos CSV ir analogiškiems formatams;

 • 4 - priskiriamos JSON ir analogiškiems formatams;

 • 5 - priskiriamos RDF ir analogiškiems formatams, kai duomenys yra susieti su kitais duomenų rinkiniais.

image54
43 pav. Prioritetų kortelės paskutinis fragmentas
 1. Pasirinkite visus reikiamus laukus

 2. Spauskite mygtuką [Saugoti] ir sistema išsaugos kortelės laukų informaciją.

 3. Tęskite kitų kortelių suvedimą.

Finansai

Pastaba: šiuo metu pildyti šios skilties laukų nėra privaloma.

Duomenų rinkinių finansiniai duomenys įvedami siekiant apskaičiuoti reikalingą atverti sumą visiems metų plano rinkiniams. Daugiau: Darbas su metiniais planais.

Finansinius duomenis galima įvesti tik suinventorintiems rinkiniams su nustatytais prioritetais.

Duomenų rinkinio finansinius duomenis galima redaguoti tol, kol rinkinys nėra įtrauktas į metinį planą.

Įvertinus rinkinio finansavimą, jį galima įtraukti į metinį planą.

 1. Pasirinkto duomenų rinkinio lango meniu spauskite [4. Finansiniai duomenys].

image55
44 pav. Finansinių duomenų kortelės langas
 1. Lauke „Reikalingi finansiniai ištekliai duomenų atvėrimui (EUR)“ įveskite sumą, reikalingą atverti duomenis.

  Rašykite natūraliaisiais skaičiais, be kablelių ir taškų.

  Įvesta suma – viena iš sąlygų, pagal kurias vertinamas bendras rinkinio prioritetas metinių planų sąraše. Pirmenybė teikiama pigesniems rinkiniams.

 2. Jei norite, išsaugokite pakeitimus ir tęskite kitų kortelių suvedimą.

Metaduomenys

Rinkinys jau turi būti suinventorintas, turėti įvestus prioritetus ir finansinius duomenis.

 1. Spauskite [5. Metaduomenys].

image56
45 pav. Duomenų rinkinio metaduomenų įvedimo/redagavimo lango pirmas fragmentas
image57
46 pav. Duomenų rinkinio metaduomenų įvedimo/redagavimo lango antras fragmentas
 1. Užpildykite laukus pagal poreikį (* – privalomi; A – automatiniai):

 • Kategorija*: iš sąrašo pasirenkama, kokiai kategorijai priklauso duomenų rinkinys;

 • Licencija: iš sąrašo pasirenkama duomenų rinkiniui taikoma licencija.

  Pasirinkus kurią nors licenciją, pateikiama nuoroda į ją, kad galėtumėte patikrinti, ar pasirinkta licencija tinkama;

 • AD koordinatorius (A): iš sąrašo pasirenkamas organizacijos koordinatorius;

 • Sukurtas (A): data ir laikas, kada duomenų rinkinys buvo sukurtas;

 • Duomenų šaltinis (A): duomenų rinkinio distribucijos šaltinio failo pavadinimas;

 • Prieigos teisės: lauke įvardinama, kas turi prieigos teises prie duomenų rinkinio, jei prieiga yra ribota;

 • Periodo pradžia (A): rinkinyje pateiktų duomenų periodo pradžia.

  Laukas netaisomas: nustatomas automatiškai, nurodant anksčiausią visuose įkeltuose rinkinio failuose periodo pradžios datą (nurodoma keliant duomenų failą).

  Neįkėlus nei vieno duomenų failo, laukas rodomas tuščias; nustatoma automatiškai.

  Jei nežinoma, rašoma reikšmė „Nežinoma“;

 • Raktiniai žodžiai*: suvedami raktiniai žodžiai, tinkami duomenų rinkiniui, naudojami Portalo naudotojų viešoje aplinkoje atliekant išplėstinę paiešką. Visus raktinius žodžius rašykite mažosiomis raidėmis, tarpusavyje atskirkite kableliais. Rekomenduojama nurodyti iki 6 raktinių žodžių;

 • Įvertinimas: viešoje aplinkoje registruotų naudotojų pateiktas bendras rinkinio įvertinimas 5 balų skalėje;

 • Kalba: iš sąrašo pasirenkama kalba, kuria bus atveriamas duomenų rinkinys. Kalbų skaičius neribojamas;

 • Katalogas: iš sąrašo pasirinkite „Lietuva“;

 • Duomenų atnaujinimo periodiškumas: iš sąrašo pasirenkama, kokiu dažnumu atnaujinami rinkinio duomenys;

 • AD Tvarkytojas*: iš sąrašo pasirenkamas organizacijos AD tvarkytojas.

  Laukas užpildomas automatiškai, tačiau gali būti redaguotas;

 • Atnaujintas (A): paskutinio rinkinio atnaujinimo data ir laikas;

 • Vidinis ID: rinkinio identifikatorius Portalo sistemoje;

 • Formatas (A): formatas(-ai), kuriuo(-iais) atveriamas rinkinys;

 • Periodo pabaiga: rinkinyje jau pateiktų duomenų periodo pabaiga.

  Nustatoma automatiškai, priklausomai nuo to, kokia vėliausia periodo pabaiga nurodyta įkeltuose failuose.

  Neįkėlus nei vieno duomenų failo, laukas rodomas tuščias;

 • Portalo duomenų rinkinio ID (A): duomenų rinkinio unikalus identifikatorius sistemoje;

 • Atvirumas: duomenų rinkinio atvirumo lygis skalėje nuo 1 iki 5.

 • Platinimo sąlygos: įvedamos sąlygos platinti duomenų rinkinį.

  Lango apačioje pateikta prioriteto balų suma.

image58
47 pav. Duomenų rinkinio metaduomenų įvedimo/redagavimo lango apatinis fragmentas
 1. Užpildžius reikiamus laukus, galite spauskite mygtuką [Saugoti] arba pereikite prie kitų kortelių pildymo.

  Išsaugojus rinkinio būsena bus pakeista į„Užpildyti metaduomenys“.

Jei spaudžiate[Saugoti]neužpildę kai kurių privalomų laukų, net jei jie buvo neužpildyti ir išsaugoti prieš Jums atsidarant metaduomenų langą, sistema parodys papildomą langą, kuriame pateikiami privalomi neužpildyti DCAT laukai.

Paaiškinimo lange galite tik įvesti lauko neužpildymo priežastį. Jei norite lauką užpildyti, paaiškinimo lange spauskite[Atšaukti]ir grįšite prie pildymo.

 1. Tekstiniuose laukuose įveskite priežastį kiekvienam DCAT laukui, kurio neužpildėte.

48pav
48 pav. Duomenų rinkinio metaduomenų neužpildymo paaiškinimo lango pavyzdys

Nurodyta priežastis bus matoma poreikio peržiūros lango skiltyje„Įvykių istorija“, komentaro lauke.

image60
49 pav. DCAT lauko neužpildymo priežasties peržiūros pavyzdys
 1. Įvedę priežastis neužpildyti privalomiems laukams, spauskite [Saugoti].

 2. Spauskite [Saugoti] metaduomenų įvedimo lange, kad išsaugotumėte įvestus duomenis arba pakeitimus.

Distribucijos

Rinkinio duomenys gali būti įkeliami, kai įkeltas duomenų struktūros aprašas „2. Struktūra“

 1. Duomenų rinkinio lango meniu spauskite [6. Duomenys].

 2. Sistema parodys duomenų įkėlimui skirtą langą.

image61
50 pav. Duomenų rinkinio duomenų distribucijos langas

SVARBU: jeigu nėra sukurta aktualios duomenų struktūros, vartotojui nebus leidžiama įkelti duomenis ir bus rodomas atitinkamas pranešimo langas:

image62
51 pav. Duomenų rinkinio duomenų distribucijos lango klaidos pranešimas

Lange pateiktas sąrašas įkeltų nuorodų ir failų, kuriuose pateikti duomenys, nurodant šią informaciją:

 • ID: unikalus failo arba nuorodos ID sistemoje, sugeneruojamas automatiškai įkeliant;

 • Pavadinimas: failo arba nuorodos pavadinimas sistemoje;

 • Aprašymas: trumpas failo arba nuorodos aprašymas;

 • Tipas: nurodoma „FILE“, jei tai yra failas, arba „URL“, jei tai nuoroda;

 • Dokumentas: įkelto failo pilnas pavadinimas. Jei tai nuoroda, laukas paliekamas tuščias;

 • Nuoroda: įkelta pilna nuoroda (su pradžia http:// arba https://). Jei tai failas, laukas paliekamas tuščias;

 • Versija: skaičiumi nurodoma, kelinta tai įkelta to failo arba nuorodos versija;

 • Įkelta: data ir laikas, kada nuoroda arba failas buvo įkeltas;

 • Atnaujinta: data ir laikas, kada nuoroda arba failas buvo paskutinį kartą atnaujintas.

 1. Įkelkite naują distribuciją:

 • kaip failą: spauskite [+Įkelti duomenų rinkinio distribucijos failą].

 • kaip nuorodą: spauskite [+Įkelti duomenų distribucijos nuorodą].

  Sistema parodys naujos distribucijos langą.

image63
52 pav. Naujos distribucijos kaip failo įkėlimo langas
 1. Užpildykite reikiamus laukus ( * - privalomi):

 • Pavadinimas * : Įkeliamo duomenų failo pavadinimas;

 • Savivaldybė: Savivaldybė, kuriai priklauso įkeliamas duomenų rinkinio failas;

 • Laikotarpio pradžia * : Įkeliamo failo laikotarpio pradžia;

 • Aprašymas * : Įkeliamo duomenų failo aprašymas;

 • Regionas: Regionas, kuriam priklauso įkeliamas failas;

 • Laikotarpio pabaiga * : Įkeliamo failo laikotarpio pabaiga.

  Failo įkėlimas privalomas pridedant distribuciją.

 1. Spauskite mygtuką [Upload files] arba nutempkite failą iki lauko {Drop files here}.

 2. Jei distribuciją keliate kaip nuorodą, nuorodos įkėlimo lange vietoje suveskite papildomus privalomus laukus:

 • Formatas*:* iš sąrašo pasirinkite vieną duomenų distribucijos formatą;*

 • Nuoroda*:* tiesioginė nuoroda į duomenų failą, kurį galima atsisiųsti.*

Pastaba

Jei pateikiate nuorodą, ne tiesiogiai į duomenų failą, o į svetainę, kurioje publikuojami duomenys, tuomet Formatas: laukelyje pasirinkite URL, kuris žymi, kad ši nuoroda yra ne į duomenis, o į svetainę iš kurios galima atsisiųsti duomenis.

image64
53 pav. Distribucijos nuorodos įkėlimo langas
 1. Užpildę laukus, spauskite [Saugoti].

Naujai įkeltas failas ar nuoroda bus iškart matomi distribucijų lange esančiame sąraše:

image61
54 pav. Duomenų distribucijų sąrašo pavyzdys

> Redaguoti distribuciją:

 • Įkeltų distribuciją atnaujinimai atliekami per API ir UI.

> Pašalinti distribuciją iš sąrašo:

 • pažymėkite ją sąraše ir spauskite [Šalinti distribuciją] ekrano viršuje.


Prašymai gauti duomenis

 1. Rinkinio peržiūros lango meniu pasirinkite skiltį „Pateikti poreikiai“.

image71
55 pav. Duomenų rinkiniui pateiktų poreikių peržiūros langas

Poreikių peržiūros lange galite tik peržiūrėti pateiktų poreikių informaciją:

 • Pateiktas: data ir laikas, kada poreikis buvo pateiktas;

 • Aprašymas: poreikio teikėjo pateiktas poreikio aprašymas;

 • Pastabos: pastabos tekstas.

Istorija

 1. Duomenų rinkinio lango viršuje esančiame meniu pasirinkite skiltį „Įvykių istorija“.

image72
56 pav. Duomenų rinkinio istorijos langas

Lange pateikti rinkinio istorijos duomenys, automatiškai kaupiami nuo duomenų rinkinio sukūrimo:

 • Data: data ir laikas, kai buvo atliktas veiksmas su duomenų rinkiniu (sukūrimas, redagavimas);

 • Autorius: vardas ir pavardė paskyros, kuria atitinkamas veiksmas buvo atliktas, savininko;

 • Įvykis: įvardinama, kas buvo atlikta: redaguotas rinkinys, pakeistas jo statusas (būsena) ir t.t.;

 • Komentaras: koordinatoriaus paliktas komentaras redaguojant rinkinį (pvz., priežastys, kodėl tam tikri metaduomenų lango laukai palikti neužpildyti). Jei atliktas veiksmas nereikalavo paliekamo komentaro, laukas paliekamas tuščias.

Pastabos

Tvarkant duomenų rinkinių atvėrimo planus, gali būti pateiktos pastabos.

Pastabos peržiūrimos per duomenų rinkinį arba metinį planą.

Peržiūrėti pastabas per metinį planą: sąraše pasirinkite metinio planą, stulpelyje„Pastaba“.

 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Duomenų rinkiniai“, rinkinių sąrašo lange pasirinkite reikiamą rinkinį;

 2. Duomenų rinkinio lango viršuje esančiame meniu pasirinkite „Pastabos“.

image73
57 pav. Duomenų rinkinio pastabų sąrašo lango fragmentas

Lange pateikiama pagrindinė pastabų informacija:

 • Data: data ir laikas, kada pastaba buvo pateikta;

 • Autorius: vardas ir pavardė pastabą parašiusios paskyros savininko;

 • Pastaba: pateiktas pastabos tekstas.

Sąraše galite pasirinkti reikiamą pastabą, kad atvertumėte jos peržiūros langą ir galėtumėte perskaityti pilną pastabos tekstą.

past01
58 pav. Duomenų rinkiniui pateiktos pastabos peržiūros langas

Pateiktų pastabų redaguoti negalima, tik peržiūrėti.

Naujos pastabos pateikiamos, kai vyr. koordinatorius atmeta iš naujo nacionaliniam planui pateiktą organizacijos duomenų rinkinį.

Atvėrimo planas

Metiniai planai sudaromi ruošiantis duomenų rinkinių atvėrimui.

Ruošiant metinius planus atsižvelgiama į duomenų prioritetą bei finansavimą.

Organizacijos koordinatorius atsako už organizacijos atveriamų duomenų rinkinių metinio plano:

 • Sudarymą;

 • pateikimą vyr. koordinatoriui,

 • plano redagavimą, jei vyr. koordinatorius planą atmeta,

 • patvirtinimą organizacijos vardu, jei vyr. koordinatorius planą patvirtina.

Metinio plano sudarymas

 1. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Atvėrimo planai“.

 2. Atsivėrusiame metinių atvėrimų plane spauskite [+ Naujas duomenų atvėrimo planas]:

image78
61 pav. Atvėrimo planų sąrašo langas

Lange pateikiama pagrindinė atvėrimo planų informacija:

 • Eil. nr. – atvėrimo plano eilės vieta sąraše;

 • Metai – metai, kuriems skirtas atvėrimo planas;

 • Planuojami kaštai (EUR) – suma eurais, reikalinga pilnai finansuoti duomenų rinkinį;

 • Planuojami duomenų rinkiniai – skaičius duomenų rinkinių, kurie įtraukti į atvėrimo planą;

 • Numatytas finansavimas (EUR) – suma eurais, skirta finansuoti metų planą;

 • Finansuoti duomenų rinkiniai – duomenų rinkinių, kuriems buvo vyr. koordinatoriaus skirtas finansavimas, skaičius;

 • Būsena – atvėrimo plano būsena. Galimos reikšmės:

  • Formuojamas: organizacija dar kuria/redaguoja planą;

  • Pateiktas: planas pateiktas vyr. koordinatoriui, bet į jį dar nebuvo atsakyta;

  • Patvirtintas koordinatoriaus: vyr. koordinatorius patvirtino planą;

  • Patvirtintas organizacijos: po vyr. koordinatoriaus patvirtinimo planas buvo vėl patvirtintas organizacijos.

 1. Naujo metinio plano lange įveskite, kuriems metams norite sukurti atvėrimo planą ir spauskite [Sukurti].

image79
Metinio plano metų pasirinkimo langas

Metinio plano formavimas ir pateikimas

 1. Pagrindiniame meniu spauskite pasirinkite „Atvėrimo planai“.

 2. Atvėrimo planų lange pasirinkite planą, kurį norite formuoti:

62pav
62 pav. Metinio duomenų atvėrimo plano langas

Metinio duomenų atvėrimo plano lango viršuje – plano būsena ir reikalingas finansavimas, suma EUR.

image81
63 pav. Metinio duomenų atvėrimo plano lango poskyrių meniu

Numatyta lango įjungimo skiltis –„Duomenų rinkiniai“.

Skiltis„Istorija“tampa prieinama (tapusi prieinama patamsėja) atlikus kokius nors veiksmus su planu.

 1. Pasirinkto metinio plano lange spauskite [Formuoti <Jūsų pasirinkti metai> metų planą], esantį virš metinio duomenų atvėrimo plano lango poskyrių meniu.

 2. Atvertame rinkinių įtraukimo lange, pasirinkite, kurie rinkinių poreikiai turi būti įtraukti į metinį planą, pažymėdami žymimąjį laukelį rinkinio kairėje pusėje.

image82
64 pav. Pasirinkto metinio duomenų atvėrimo plano langas

Sąraše pateikti tik tie rinkiniai, kurie priskirti Jūsų organizacijai, yra nepriskirti kitam metiniam planui, neturi įkeltų duomenų ir kurių būsena yra „Įvertintas finansavimas“ arba „Užpildyti metaduomenys“.

 1. Įsitikinę, kad pasirinkote visus reikiamus rinkinius, spauskite [Patvirtinti].

  Pastaba: į metinį planą įtrauktų duomenų rinkinių prioritetų ir finansinių duomenų nebegalima redaguoti. Juos bus galima redaguoti tik pašalinus rinkinį iš plano. Daugiau:Metinio plano išformavimas

 2. Metinio plano lange spauskite [Pateikti planą vyr. koordinatoriui].

Pateikto plano nebebus galima redaguoti, išformuoti ar pateikti iš naujo.

Tokie veiksmai atlikti su planu bus galimi tik vyr. koordinatoriui jį atmetus.

Vyr. koordinatorius, atmesdamas planą, pateikia pastabas atitinkamiems į planą įtrauktiems duomenų rinkiniams, nurodydamas ką konkrečiai reikia redaguoti.

Metinio plano išformavimas

Į metinį planą įtraukti duomenų rinkiniai negali būti įtraukti į kitus rinkinius bei negali būti redaguoti jų prioritetai ir finansiniai duomenys, net jei pateiktas planas buvo atmestas.

Dabartinį planą turite išformuoti, kad duomenų rinkinys nebebūtų jam priskirtas:

 • Kai rinkinys turi būti paliktas kitų metų planui;

 • Kai reikia pakeisti prioritetus ir/arba finansinius duomenis.

PASTABA: išformuoti negalite planų, kurie yra patvirtinti vyr. koordinatoriaus arba organizacijos, arba įtraukti į jau patvirtintą nacionalinį duomenų rinkinių atvėrimo planą.

> Išformuoti metinį planą:

 1. Pasirinkite reikiamą planą sąraše ir plano lange spauskite [Formuoti <metai> metų planą].

 2. Rinkinių įtraukimo lango apačioje spauskite mygtuką [Išformuoti planą].

image83
65 pav. Metinio plano išformavimo mygtukas
 1. Spauskite [Patvirtinti], jei tikrai norite išformuoti planą.

image84
66 pav. Metinio plano išformavimo patvirtinimo langas

Planas tebeliks matomas planų sąraše ir jį bus galima formuoti iš naujo įtraukiant rinkinius, tačiau jis bus tuščias, o jam buvę priskirti rinkiniai nebebus jam priskirti ir juos bus galima priskirti kitiems metiniams planams.

Plano patvirtinimas organizacijos vardu

Kai metinis planas yra patvirtintas vyr. koordinatoriaus (plano būsena pasikeičia į“Patvirtintas koordinatoriaus”, organizacijos koordinatorius gali jį patvirtinti vyr. koordinatoriui).

 1. Pagrindiniame meniu spauskite pasirinkite „Atvėrimo planai“.

 2. Atvėrimo planų lange pasirinkite planą, kurį norite patvirtinti (jo būsena turi būti „Patvirtintas koordinatoriaus“).

 3. Plano lange spauskite mygtuką [Patvirtinti planą organizacijos vardu]:

image85
67 pav. Metinio plano patvirtinimo organizacijos vardu pavyzdys
 1. Pasirinkimo patvirtinimo lange spauskite [Taip], kad patvirtintumėte planą organizacijos vardu.

  Patvirtinus, plano būsena pasikeis į „Patvirtintas organizacijos“ ir bus matomas vyr. koordinatoriui.

image86
68 pav. Plano patvirtinimo organizacijos vardu langas

Ataskaitos

 • Ataskaitoje Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys pateikiami duomenys apie duomenų rinkinių panaudojimą nurodytu laikotarpiu;

 • Ataskaitoje Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys (failams) pateikiami duomenys apie duomenų rinkinių rinkmenų panaudojimą nurodytu laikotarpiu.

Ataskaitų kūrimas

> Suformuoti ataskaitą:

 1. Pagrindiniame meniu išskleiskite punktą „Ataskaitos“ ir paspauskite ant norimo ataskaitos tipo.

 2. Pasirinktos ataskaitos lange spauskite [Formuoti].

69pav
69 pav. Ataskaitos formavimo langas
 1. Užpildykite reikiamus laukus

 2. Formos apačioje spauskite [Formuoti].

Suformuota ataskaita bus pateikta ekrane.

> Atsisiųsti suformuotą rezultatą kaip Excel dokumentą:

 1. Suformuotos ataskaitos lango viršuje spauskite [Atsisiųsti XLSX].

> Performuoti tokio paties tipo ataskaitą:

 1. Spauskite [Formuoti].

  Formuojant ataskaitą nurodyti kriterijai yra pateikiami lango viršuje.

Paruoštų ataskaitų valdymas

> Rikiuoti stulpelį abėcėlės arba atvirkštine tvarka:

 • Spauskite stulpelio pavadinimą.

> Filtruoti stulpelį:

 • Tekstiniams laukams įveskite savo paiešką į tekstinį lauką po stulpelio pavadinimu.

 • Skaitiniams laukams įveskite skaitines reikšmes į laukus „Nuo“ ir/arba „Iki“ po stulpelio pavadinimu.

 • Datoms įveskite arba pasirinkite datas kalendoriuose arba įveskite jas laukuose „Nuo“ ir/arba „Iki“ po stulpelio pavadinimu.

> Tvarkyti ataskaitos stulpelių eiliškumą:

 • Nutempkite pasirinktą stulpelį iki reikiamos pozicijos.

> Keisti suformuotos ataskaitos stulpelius vietomis:

 • Pasirinktą stulpelį nutempkite iki reikiamos pozicijos.

Ataskaita „Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys“

image88 | 70 pav. Ataskaitos „Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys“ formavimo forma

Ataskaitos laukai ( * – privalomi ):

 • Ministrų valdymo sritys: iš sąrašo pasirinkite ministerijų pavadinimus, galite pasirinkti daugiau nei vieną.

 • Organizacijos: pasirinkite iš sąrašo arba įveskite pavadinimus organizacijų, kurių duomenų rinkinius norima įtraukti į ataskaitą.

 • Savivaldybė: pasirinkite iš sąrašo visas savivaldybes, su kuriomis susiję duomenų rinkiniai.

 • Kategorijos: pasirinkite iš sąrašo arba įveskite (jei įvestis atitinka kurį nors sąrašo elementą) visas kategorijas sričių, su kuriomis susiję duomenų rinkiniai turi būti įtraukti į ataskaitą.

 • Data nuo: pasirinkite iš kalendoriaus arba įveskite laikotarpio, kuris įtraukiamas į ataskaitą, pradžios datą.

 • Data iki * : pasirinkite iš kalendoriaus arba įveskite laikotarpio, kuris įtraukiamas į ataskaitą, pabaigos datą.

 • Būsena: pasirinkite iš sąrašo visas duomenų rinkinių, įtraukiamų į ataskaitą, būsenas.

Suformavus ataskaitą, duomenys pateikiami ataskaitos lange.

image89
71 pav. Ataskaitos „Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys“ langas

Suformuotos ataskaitos lange pateikiami šie įtraukto duomenų rinkinio laukai:

 • Eil. nr.: eilės numeris ataskaitoje.

 • Organizacijos pavadinimas: savininkės organizacijos pavadinimas.

 • Duomenų rinkinio pavadinimas: įtraukto duomenų rinkinio pavadinimas.

 • Savivaldybė: priskirtos savivaldybės pavadinimas.

 • Ministrų valdymo sritys: priskirtos ministerijos pavadinimas.

 • Kategorijos: priskirtos kategorijos.

 • Peržiūrų skaičius: duomenų rinkinio peržiūrų skaičius. (Skaitinis)

 • Parsisiuntimų skaičius per Portalą: duomenų rinkinio parsisiuntimų per portalą skaičius. (Skaitinis)

 • Parsisiuntimų skaičius per API: duomenų rinkinio parsisiuntimų per API skaičius. (Skaitinis)

 • Duomenų rinkinio failai: duomenų rinkinio failų skaičius. (Skaitinis)

 • Įkėlimo data: duomenų rinkinio įkėlimo į Portalą data. (Data)

 • Atnaujinimo data: duomenų rinkinio atnaujinimo data. (Data)

 • Brandos lygis: brandos lygio skaitmuo.

 • Būsena: „Inventorintas“, „Suvesti duomenys“, „Užpildyti metaduomenys“, „Įvertintas finansavimas“, arba „Įvertinti prioritetai“.

> Atidaryti ataskaitos šablono keitimo langą:

 1. Paspauskite ant bet kurio stulpelio pavadinimo dešiniuoju pelės klavišu.

image90
72 pav. Ataskaitos „Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys“ šablono keitimo lango fragmentas

Lange pateikti stulpelių pavadinimai bei jų rodymo ataskaitoje būsena.

 • Jei stulpelio būsenos reikšmė yra pažymėta varnele image91, stulpelis rodomas ataskaitoje.

 • Jei stulpelio būsenos reikšmė yra tuščia (image92).

> Keisti stulpelio būseną:

 • Paspauskite būsenos ikoną: varnelę „image93“ arba tuščią lauką „image94“.

> Uždaryti šablono keitimo langą:

 • Spauskite [Uždaryti].

Uždarant langą bus išsaugotos naujausios reikšmės.

> Atstatyti pradines visų būsenų reikšmes:

 • Spauskite [Atstatyti].

Šablono keitimo langas bus uždarytas ir reikšmės bus atstatytos į pradines.

Ataskaita „Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys (failams)“

image95
73 pav. Ataskaitos „Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys (failams)“ sudarymo forma

Ataskaitos laukai (* – privalomi):

 • Ministrų valdymo sritys: iš sąrašo pasirinkite iki keleto ministerijų, su kuriomis susiję rinkiniai;

 • Organizacijos: iš sąrašo pasirinkite arba įveskite organizacijas, kurių rinkinius norite įtraukti į ataskaitą.

 • Savivaldybė: įveskite arba pasirinkti iš sąrašo savivaldybes, su kuriomis susiję duomenų rinkiniai. Parenkamų savivaldybių skaičius nėra ribojamas.

 • Kategorijos: pasirinkti iš sąrašo, arba įvesti (jei įvestis atitinka kurį nors sąrašo elementą) kategorijas sričių, su kuriomis susiję duomenų rinkiniai turi būti įtraukti į ataskaitą. Kategorijų skaičius neribojamas, laukas neprivalomas.

 • Data nuo * : pasirinkite iš kalendoriaus arba įveskite ataskaitos laikotarpio pradžios datą.

 • Data iki * : pasirinkite iš kalendoriaus arba įveskite ataskaitos laikotarpio pabaigos datą.

 • Formatas failų, įtraukiamų į ataskaitą, formatas, pasirenkamas iš sąrašo. Pasirenkamų formatų skaičius neribojamas. Laukas neprivalomas.

Suformavus ataskaitą, duomenys pateikiami ataskaitos lange:

image96
74 pav. Ataskaitos „Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys (failams)“ langas

Žemiau pateikiami į ataskaitą įtraukto duomenų rinkinio laukai:

 • Eil. nr.: duomenų rinkinio eilės numeris ataskaitoje.

 • Organizacijos pavadinimas: savininkės organizacijos pavadinimas.

 • Duomenų rinkinio pavadinimas: duomenų rinkinio pavadinimas.

 • Savivaldybė: duomenų rinkinio pilnas savivaldybės pavadinimas. Jei nėra priskirta, laukas tuščias.

 • Ministrų valdymo sritys: priskirtos ministerijos pavadinimas. Jei nėra priskirta, laukas tuščias.

 • Kategorijos: Portale priskirtos kategorijos pavadinimas.

 • Peržiūrų skaičius: duomenų rinkinio peržiūrų Portale skaičius.

 • Parsisiuntimų skaičius per Portalą: įtraukto duomenų rinkinio parsisiuntimų per Portalą skaičius.

 • Parsisiuntimų skaičius per API: įtraukto duomenų rinkinio parsisiuntimų per API skaičius.

 • Įkėlimo data: įtraukto duomenų rinkinio įkėlimo į Portalą data.

 • Atnaujinimo data: įtraukto duomenų rinkinio atnaujinimo data.

 • Formatai: duomenų rinkinio formatas arba formatai. Jei formatas nepriskirtas, laukas tuščias.

image97
75 pav. Ataskaitos „Atvirų duomenų rinkinių naudojimo intensyvumo detalūs duomenys“ šablono keitimo lango fragmentas

Partnerių API

Partnerių API operacijas galima vykdyti tik su organizacijai suteiktu API raktu.

> Gauti organizacijai skirtą raktą:

 1. Kreipkitės į Portalo vyr. koordinatorių.

> Pasiekti API:

 1. Turėdami suteiktą raktą, naršyklėje įveskite nuorodą https://data.gov.lt/partner/api/1;

  Būsite nukreipti į API sąsajos puslapį su reikalinga informacija.

image98
76 pav. API aplinkos fragmentas

Metaduomenų atnaujinimas

Jei Portale yra pateikta nuoroda į išorinį duomenų šaltinį, tada kiekvieną kartą kai atliekamas duomenų atnaujinimas, naudojantis Partnerių API reikia atnaujinti ir metaduomenis, kad būtų užfiksuotas duomenų atnaujinimo faktas.

Metaduomenis galite atnaujinti taip:

import requests

# Configuration parameters (edited manually)
server = 'https://data.gov.lt/partner/api/1'
apikey = ''       # API Key (without semicolon).
dataset = 0       # Dataset id.
distribution = 0    # Distribution id.
data = {
  'url': '',     # URL to published data.
  # For list of all parameters see:
  # https://data.gov.lt/partner/api/1#operation/updateDatasetDistributionByIdUsingPATCH_1
}

# Metadata update
resp = requests.patch(
  f'{server}/datasets/{dataset}/distributions/{distribution}',
  headers={'Authorization': f'ApiKey {apikey}'},
  json=data,
)
resp.raise_for_status()

Net jei distribucijos nuoroda nesikeičia, reikėtų įvykdyti šią API užklausą, kiekvieną kartą, kai buvo atnaujinti duomenys.

Toks iškvietimas reikalingas, kad būtų atnaujinta paskutinio duomenų atnaujinimo data. Kadangi patys duomenys nebūtinai keičiasi kiekvieno duomenų atnaujinimo metu, todėl būtina užfiksuoti patį atnaujinimo faktą.

Jei duomenys teikiami realiu laiku, tuomet šio API prieigos taško nebūtina kviesti.

dataset parametrą galite rasti čia:

_images/dataset_id.png

distribution parametrą galite rasti čia:

_images/dist_id.png

Analogiškai dataset ir distribution parametrus galite gauti per API, pavyzdžiui naudojantis httpie, tai galite gauti taip:

$ SERVER=https://data.gov.lt/partner/api/1
$ AUTH="Authorization: ApiKey $API_KEY"
$ http GET $SERVER/datasets $AUTH
[
  {
    "id": 2,
    ...
  },
  ...
]
$ http GET $SERVER/datasets/1857/distributions $AUTH
[
  {
    "id": 3062,
    ...
  },
  ...
]

Šiame pavyzdyje, parametrai būtų tokie:

dataset = 2
distribution = 3062

Dėl išsamesnės informacijos apie Katalogo Partnerių API naudojimą, prašome žiūrėti Partnerių API dokumentacijoje.

Slaptažodžio keitimas

 1. Prisijunkite prie sistemos.

 2. Spustelėkite savo paskyros ikoną [image99] dešiniame ekrano kampe viršuje.

 3. Po ikona išskleidžiamame kontekstiniame meniu spustelėkite [Nustatymai].

77pav
77 pav. Paskyros kontekstinis meniu
 1. Paskyros lange spustelėkite [Keisti slaptažodį].

 2. Slaptažodžio keitimo lange užpildykite visus privalomus laukus:

 • dabartinį slaptažodį;

 • naują slaptažodį;

 • pakartokite naują slaptažodį.

Slaptažodis privalo būti saugus. (Daugiau: Sąvokos, „Saugus slaptažodis“)

78pav
78 pav. Slaptažodžio keitimo langas
 1. Spauskite [Keisti], kad išsaugotumėte naują slaptažodį.

 2. Sekantį kartą jungiantis prie sistemos, prisijunkite naudodami naująjį slaptažodį.