Atvirų duomenų manifestas

Atvirų duomenų manifestas yra visų Lietuvos duomenų rodyklė. Kitais žodžiais tai yra metaduomenys (duomenys apie duomenis).

Pavyzdžiui, jei visi Lietuvos duomenys būtų sukrauti į didelę spintą ir didžioji dalis spintos turinio būtų skolinta iš kitų spintų, tai atvirų duomenų manifestas būtų lapelis užkabintas ant spintos durų, kuriame surašyta kas, kur, kada, iš ko pasiskolino, kada grąžinti ir pan.

Metaduomenys leidžia automatizuoti duomenų valdymą įdarbinant robotus, kurie automatizuotų didelę dalį veiklų susijusių su duomenų valdymu.

_images/spinta.png

Į šio projekto apimtį įeina ne tik informacija kaip aprašyti metaduomenis, bet teikiami įrankiai, kurie metaduomenų pagrindu automatizuoja daugelį duomenų atvėrimo ir pateikimo naudojimui veiklų.

Manifesto (lapelis ant spintos) sudarymo procesas vadinamas duomenų inventorizacija. Tarkime, kaip pavyzdį, galime panagrinėti išgalvotos įstaigos „Duomenų centras“ sutrumpintai vadinamos DC duomenis. DC duomenų bazėje yra lentelė techniniu pavadinimu COUNTRIES, lentelės turinys atrodo taip:

COUNTRIES
id code country
1 lt Lietuva
2 lv Latvija
3 ee Estija

Įstaiga „Duomenų centras“ nori atverti duomenis. Pirmas žingsnis būtų duomenų inventorizacija. Duomenų inventorizacijos metu sudaromi įstaigoje esančių duomenų laukų sąrašai, kurie atrodo taip:

id d r b m property source prepare type ref level access uri title description
47 datasets/gov/dc/countries                  
    sql                  
                         
cd       countries COUNTRIES     id          
          id id   integer   4        
          code code   string   2        
          name country   string   2        

Tokią pirminę inventorizacijos lentelę daugeliu atveju galima sugeneruoti automatiškai iš duomenų šaltinio.

Deja ne viską galima automatizuoti, toliau prasideda rankinis darbas su lentele:

 • access stulpelyje surašomas duomenų prieinamumas
 • level stulpelyje pateikiamas duomenų brandos lygis
 • source stulpelyje vykdoma duomenų atranka
 • prepare stulpelyje vykdomas duomenų tikrinimas ir transformacija
 • ref stulpelyje tvarkomi objektų identifikatoriai ir ryšiai tarp lentelių
 • base stulpelyje duomenų šaltinio modelis „verčiamas“ arba siejamas su baziniu modeliu
 • property stulpelyje „verčiami“ modelio laukų pavadinimai, kad atitiktų bazinio modelio laukų pavadinimus.
 • title ir description stulpeliuose pateikiami pavadinimai ir aprašymai, kad būtų aiškiau kaip naudoti duomenis
 • galiausiai tvarkomi baziniai modeliai, „verčiami“ į pasaulinius žodynus

Galiausiai atlikus visus išvardintus žingsnius gauname tokią pilnai sutvarkytą inventorizacijos lentelę:

id d r b m property source prepare type ref level access uri title description
47 datasets/gov/dc/countries               Šalys  
    sql               Duomenų bazė  
      /country       code          
cd       countries COUNTRIES     id     schema:Country Šalis  
          id id   integer   5 private      
          code code   string   5 open esco:isoCountryCodeA2 Šalies kodas Dviejų simbolių šalies kodas
          name country   string   5 open og:country-name Pavadiniams  

Ši inventorizacijos lentelė yra susieta su baziniais modeliais. Baziniai modeliai sudaro vidinį manifesto žodyną ir yra susieti su pasauliniais žodynais. Galutinė bazinių modelių lentelė atrodo taip:

id b m property source prepare type ref level access uri title description
                     
    country             schema:Country Šalis  
      code     string       esco:isoCountryCodeA2 ISO 3166-1 A2 kodas  
      name     string       og:country-name Pavadinimas  

Manifestas

Inventorizacijos lentelė yra tik patogesnė priemonė metaduomenų valdymui. Tačiau, pagrindinis metaduomenų formatas yra manifesto YAML failai.

Darbas su inventorizacijos lentele yra patogus ir paprastas, tačiau deja kai kurios sudėtingesnės automatizavimo veiklos reikalauja žymiai daugiau metaduomenų. O turėti didelį kiekį metaduomenų vienoje lentelėje yra tiesiog nepraktiška. Todėl paprasti dalykai ir pirminė inventorizacija daroma lentelėse, sudėtingesni dalykai ir pilnas duomenų aprašas yra YAML failuose.

Visi įrankiai dirba su YAML failais. YAML failus galima nuskaityti mašininiu būdu, tačiau YAML sintaksė yra lengvai suprantama ir žmonėms. Štai kaip atrodytų mūsų inventorizacijos lentelė YAML formatu:

# datasets/gov/dc/countries.dataset.yml
type: dataset
name: datasets/gov/dc/countries
title: Šalys
resources:
 countries:
  type: sql
  title: Duomenų bazė
  pull: postgresql://user:password@host/dbname
# datasets/gov/dc/countries/country.yml
type: model
name: datasets/gov/dc/countries/country
title: Šalys
base:
 model: place/country
 pk: code
source:
 dataset: datasets/gov/dc/countries
 resource: countries
 name: COUNTRIES
 pk: id
properties:
 id:
  type: integer
  source: id
  level: 5
  access: private
 code:
  type: string
  source: code
  level: 5
  access: open
  title: Šalies kodas
  description: Dviejų simbolių šalies kodas.
 name:
  type: string
  source: country
  level: 5
  access: open
  title: Pavadinimas
# place/country.yml
type: model
name: place/country
title: Šalis
uri: schema:Country
properties:
 code:
  type: string
  uri: esco.isoCountryCodeA2
  title: ISO 3166-1 A2 kodas
  unique: true
  required: true
  prepare:
   - check(len() = 2, "Šalies kodas turi būti dviejų simbolių ilgio.")
   - lower()
 name:
  type: string
  uri: og.country-name
  title: Pavadinimas
  required: true
  prepare:
   - check(len() > 0)

Tokie duomenų aprašai leidžia pateikti daug daugiau informacijos apie duomenų šaltinį, tačiau failo formatas yra kiek sudėtingesnis, nei inventorizacijos lentelės. Todėl pirminė inventorizacija atliekama lentelės pagalba, o išplėstinė, YAML failų pagalba.

Tarpinė duomenų saugykla

Pasidarius tokią inventorizaciją, automatinėmis priemonėmis, duomenys kopijuojami iš pirminio duomenų šaltinio į tarpinę duomenų saugyklą. Tarpinė duomenų saugykla nėra prieinama iš išorės ir turėtų veikti įstaigos atveriančios duomenis infrastruktūroje.

Tarpinėje duomenų saugykloje atliekami visi nuasmeninimo, transformacijos, vertimo į manifesto žodyną ir kiti darbai. Kad neatskleisti jautrios informacijos, visi šie darbai turi būti atliekami tarpinėje saugykloje, kad duomenys, kol dar nėra iki galo paruošti, nepaliktų įstaigos infrastruktūros ribų.

Galiausiai ištestuoti ir patvirtinti atvėrimui duomenų rinkiniai keliauja į viešąją duomenų saugyklą, kuri yra pasiekiama adresu https://atviriduomenys.lt.

Viešoji duomenų saugykla leidžia duomenis atsisiųsti įvairiais formatais, suteikia vieningą API duomenų integracijai ir suteikia įvairias priemones darbui su duomenimis. Duomenų naudotojai gali rašyti užklausas, jungti duomenis tarpusavyje, sekti pasikeitimus duomenyse, matyti kokios klaidos įvyko apdorojant duomenis ir pan.

Tiek vidinėje saugykloje, tiek viešojoje saugykloje, pagrindinis integracijos taškas yra manifesto YAML failai. Atvėrus duomenis iš tarpinės duomenų saugyklos, vidiniai YAML failai transformuojami į viešai prieigai tinkantį pavidalą, kur yra paslėpti vidinių duomenų bazių pavadinimai, transformacijų aprašai ir pan. Šis viešasis manifesto variantas skelbiamas atviriduomenys/manifest kodo repozitorijoje.

Duomenų naudotojai, pastebėję klaidas, gali užregistruoti pranešimą užduočių valdymo sistemoje. Užduočių valdymo sistema yra atvira ir integruota su kodo repozitorija. Viešoji manifesto dalis yra atviro kodo, todėl visi gali įsitraukti ir tiksliai matyti kas vyksta.

Paskutinis žingsnis - suformuotas duomenų rinkinys užregistruojamas atvirų duomenų vitrinoje adresu https://data.gov.lt, kad duomenų naudotojai galėtų rasti duomenis.