Duomenų naudotojams

ADK svetainėje duomenų naudotojai gali teikti pasiūlymus dėl jiems reikalingų duomenų. Galima apytiksliai įvardinti pageidaujamo duomenų rinkinio pavadinimą ir aprašymą, tačiau galima duomenų poreikį įvardinti labai tiksliai, poreikio formoje įkeliant DSA lentelę CSV formatu.

Iš jau publikuojamų ADSA lentelių, galima atsirinkti dominančius duomenis ir susirašyti juos į savo poreikio DSA lentelę.

Kaip pavyzdį galime panagrinėti skyrelyje Duomenų teikėjams naudotą ADSA lentelę, kuri atrodo taip:

Planuojamų atverti duomenų struktūros aprašas (ADSA)

id

d

r

b

m

property

type

ref

source

prepare

level

access

uri

title

description

6

datasets/example/countries

1

1

salys

sql

2

Country

_id

4

code

string

2

open

5

name

string

2

open

Tokią lentelę galima atsisiųsti ir atsidaryti su bet kuria skaičiuoklės programa ir ją papildyti trūkstamais metaduomenimis, kurie jums yra reikalingi.

Pavyzdžiui tokia papildyta poreikio ADSA lentelė gali atrodyti taip:

Pageidaujamų duomenų struktūros aprašas (ADSA)

id

d

r

b

m

property

type

ref

source

prepare

level

access

uri

title

description

8

prefix

esco

http://data.europa.eu/esco/model#

6

datasets/example/countries

1

1

salys

sql

2

Country

_id

4

code

string

5

open

esco:isoCountryCodeA2

5

name

string

2

open

9

comment

Kokia kalba pateiktas šalies kodas?

6

continent

string

3

open

7

population

string

3

open

Šioje lentelėje, buvo pateikti tokie pageidavimai dėl duomenų:

  • Pasiūlyta padidinti code savybės brandos lygį nuo 2 iki 5, pateikiant šios savybės sąsają su esco:isoCountryCodeA2 išoriniu žodynu, kuriame įvardinta, kad šalies kodas turi atitikti ISO 3166 šalių kodų standartą.

    Papildomai buvo įtrauktas naujas URI prefiksas 8-oje eilutėje.

  • Pateiktas paklausimas name savybei įtraukiant papildomą comment dimensiją, apie tai, kokia kalba pateikti šalių pavadinimai.

  • Pasiūlyta įtraukti dvi naujas country savybes, continent ir population, nurodant, kad pageidaujamas šių savybių brandos lygis turėtu būti ne mažesnis, nei 3.

Duomenų naudotojai turi galimybę ne tik teikti pageidavimus, bet ir prisidėti prie atvertų duomenų brandos lygio kėlimo. Pageidavimo formoje įkelti DSA gali būti papildyti pakeitimais didinančiais duomenų brandos lygį.