Spinta

Kad būtų paprasčiau atverti duomenis, rekomenduojame naudoti įrankį pavadinimu Spinta, kuris sukurtas duomenų atvėrimo automatizavimui. Spinta leidžia automatizuotai generuoti duomenų struktūros aprašus, juos patikrinti ar nėra klaidų, perduoti duomenis į saugyklą ir publikuoti atvertus duomenis aukščiausiu brandos lygiu ir laikantis geriausių atvirų duomenų publikavimo praktikų.

Jei naudodamiesi Spinta radote kokių nors klaidų ar turite kitų pastabų, galite pranešti apie klaidą, kad galėtume ją pataisyti.

Diegimas

Techniniai reikalavimai

Techniniai reikalavimai gali skirtis, priklausomai nuo to, kokiu tikslu naudojama Spinta priemonė. Jei naudojama tik duomenų atvėrimui, o ne publikavimui tuomet užtenka:

CPU

1 CPU, šiuo metu perduodant duomenis nėra naudojamas lygiagretinimas, todėl bus naudojamas tik vienas CPU, ateityje tai gali keistis.

RAM

512Mb, duomenys skaitomi srautiniu būdu, todėl nepriklausomai nuo šaltinio dydžio, naudojamas fiksuotas RAM kiekis.

Vienas Spinta procesas naudoja apie 100Mb RAM.

HDD

Priklauso nuo duomenų kiekio.

Duomenų perdavimui iš šaltinio į saugyklą, saugomi papildomi duomenys:

 1. Vidinių ir publikuojamų pirminių raktų sąsaja, saugoma ~/.local/share/spinta/keymap.db Sqlite duomenų bazėje. Duomenys atrodo taip:

  bb969358-ce9e-4255-b596-c748f6885332|bf8b4530d8d246dd74ac53a13471bba17941dff7|BINDATA...
  522a3615-8527-4eb7-8327-977fe4383dcd|c4ea21bb365bbeeaf5f2c654883e56d11e43c44e|BINDATA...
  9be3e60b-d557-4596-a370-660f3c337772|9842926af7ca0a8cca12604f945414f07b01e13d|BINDATA...
  60c2f4da-c32a-4fba-a39a-8e85252a77ad|a42c6cf1de3abfdea9b95f34687cbbe92b9a7383|BINDATA...
  ab2baaa6-508d-4069-9a45-53bce46676ca|8dc00598417d4eb788a77ac6ccef3cb484905d8b|BINDATA...
  

  Saugomas išorinis raktas, vidinio rakto sha1 ir vidinio rakto reikšmė MsgPack formatu.

  Šios lentelės dydis tiesiogiai proporcingas šaltinio įrašų skaičiui ir šaltinio lentelių pirminių raktų dydžiui.

  Vidutiniškai, 10^6 įrašų telpa į 200Mb.

 2. Perduodamų duomenų būsenos lentelė, kuri saugoma ~/.local/share/spinta/push kataloge. Kiekvienai saugyklai į kurią perduodami duomenys sukuriama atskira būsenos lentelė, Sqlite formatu. Būsenos duomenys atrodo taip:

  bb969358-ce9e-4255-b596-c748f6885332|5d28bd0ccad38701a5fcc775259b91e53bf3b1b3|2022-02-10 13:26:39.255110
  522a3615-8527-4eb7-8327-977fe4383dcd|0711b352478dda05732c4448e689aa9246986911|2022-02-10 13:26:39.255602
  9be3e60b-d557-4596-a370-660f3c337772|ea85925a127b84a30d7be40daa150236954a39f6|2022-02-10 13:26:39.255976
  60c2f4da-c32a-4fba-a39a-8e85252a77ad|7d5d3486ff456a2419476c4d7e6b2a73ae7bca22|2022-02-10 13:26:39.256167
  ab2baaa6-508d-4069-9a45-53bce46676ca|fe5e2696e1768bc40ecce6b7418723d06e62a53a|2022-02-10 13:26:39.256342
  

  Saugomas išorinis pirminis raktas, visų perduodamų duomenų sha1 ir data, kad buvo perduoti duomenys paskutinį kartą.

  Vidutiniškai, 10^6 įrašų talpa į 200Mb.

Apytiksliai, vienam milijonui įrašų reikėtų turėti bend 0.5G laisvos disko vietos.

Duomenų atvėrimo priemonė Spinta yra sukurta naudojant Python technologiją. Todėl prieš diegiant, jūsų naudojamoje aplinkoje turi būti įdiegta Python 3.9 arba naujesnė versija.

Debian/Ubuntu

Pirmiausia, prieš atliekant diegimą, reikėtų pasirinkti kokiame failų sistemos kataloge diegsite priemones. Rekomenduojame diegti į /opt/spinta katalogą.

Jei diegimą atliekate serveryje, tuomet verta sukurti atskirą naudotoją, kurio teisėmis bus leidžiamos priemonės, tai padaryti galite taip:

$ sudo useradd --system --create-home --home-dir /opt/spinta spinta
$ sudo -u spinta -s --set-home
$ cd

Toliau visus veiksmus atliksime /opt/spinta kataloge.

Pirmiausia reikėtų įsitikinti ar jūsų naudojama distribucijos versija turi reikalinga Python versiją, tai galite pažiūrėti taip:

$ python3 --version

Jei turite 3.9 ar naujesnę versiją, tuomet galite pereiti prie Python paketų diegimas žingsnio.

Naujesnę Python versiją galite įsidiegti pasirinkdami vieną iš dviejų galimų variantų:

 • Variantas 1: naudojant pyenv, kuris atsisiūs Python išeities kodą ir sukompiliuos reikiamą Python versiją. Šis variantas yra universalesnis, tačiau sudėtingesnis ir reikalaujantis daugiau laiko.

 • Variantas 2 Naudojant PPA repozitoriumus, kurie veiks tik Ubuntu aplinkoje, tačiau reikiamą Python versiją gausite žymiai paprasčiau.

Naujesnės Python versijos diegimas naudojant pyenv

Pirmiausia mums reikia įdiegti pyenv ir visus šiai priemones ir Python kompiliavimui reikalingus paketus:

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
$ sudo apt install -y \
   git make build-essential libssl-dev zlib1g-dev \
   libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget \
   curl llvm libncurses5-dev libncursesw5-dev \
   xz-utils tk-dev libffi-dev liblzma-dev \
   python-openssl
$ curl https://pyenv.run | bash

Naujausios Python versijos diegimas naudojant pyenv daromas taip:

$ .pyenv/bin/pyenv install 3.10.7

Jei diegiate Spintą kitoje Linux distribucijoje, reikalingų paketų sąrašą galite rasti pyenv dokumentacijoje.

Atlikus naujos Python versijos diegimo veiksmus susikuriame izoliuotą aplinką, kurioje diegsime reikalingus Python paketus:

$ .pyenv/versions/3.10.7/bin/python -m venv venv

Naujesnės Python versijos diegimas naudojant PPA

Naujausios Python versijos diegimas naudojant PPA daromas taip:

Pirmiausiai mums reikia įdiegti PPA repozitoriumų valdymo priemones:

$ sudo apt update
$ sudo apt install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

Ir galiausiai įdiegiame pageidaujamą Python versiją:

$ sudo apt update
$ sudo apt install python3.10 python3.10-venv

Atlikus naujos Python versijos diegimo veiksmus susikuriame izoliuotą aplinką, kurioje diegsime reikalingus Python paketus:

$ python3.10 -m venv venv

Python paketų diegimas

Kai jau turite tinkamą Python versiją ir esate susikūrė izoliuotą Python aplinką, Spinta galima įdiegti taip:

$ venv/bin/pip install spinta

Galiausiai, įdiegus Spinta paketą, reikia aktyvuoti izoliuotą aplinką, kad galėtumėte toliau dirbti su Spinta paketo teikiama komanda spinta:

$ source venv/bin/activate

Tai padarius, galite patikrinti ar komanda spinta veikia:

$ spinta --version
0.1.9

Ši komanda turi išvesti, Spinta priemonės versijos numerį.

Pastaba

Atkreipkite dėmesį, kad spinta komanda yra pasiekiama tik tada, kai yra aktyvuota Python virtuali aplinka:

$ source venv/bin/activate

Python virtualios aplinkos aktyvavimas galioja tol, kol yra aktyvi terminalo sesija.

Windows

Tiesioginio Windows palaikymo nėra, tačiau Spinta galima įdiegti ir naudoti per Windows Subsystem for Linux (WSL). Informaciją apie tai, kaip įsidiegti WSL galite rasti Microsoft Windows dokumentacijoje.

Renkantis Linux distribuciją iš Microsoft Store rekomenduojame rinktis Ubuntu.

Įsidiegus ir pasileidus Ubuntu per WSL, toliau sekite Debian/Ubuntu instrukcijas.

Galimos problemos ir jų sprendimai

Jei įvykdžius sekančią komandą:

$ curl https://pyenv.run | bash

Gaunate tokią klaidą:

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 285 100 285 0 0 396 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 395
curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html

curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.

Tuomet įsitikinkite, kad jūsų ugniasienė neblokuoja prieigos prie išorinių resursų. Taip pat galite laikinai sustabdyti antivirusinė, kuri taip pat gali blokuoti tokio pobūdžio komandų vykdymą.

Kitas variantas, curl komandą galite vykdyti su -k argumentu.

Panaši situacija gali pasitaikyti ir vykdant:

.pyenv/bin/pyenv install $PYVER

Šios komandos vykdymo metu galite gauti tokią klaidą:

Downloading Python-3.9.5.tar.xz...
-> https://www.python.org/ftp/python/3.9.5/Python-3.9.5.tar.xz
error: failed to download Python-3.9.5.tar.xz

BUILD FAILED (Ubuntu 20.04 using python-build 2.0.0)

Tokių atveju įsitikinkite ar ugniasienė leidžia kreiptis į išore ir pabandykite laikinai sustabdyti antivirusinę programą.

Atnaujinimas

Norint atnaujinti Spinta paketą, reikia atlikti tokius žingsnius:

 1. Komandų eilutėje pakeisti aktyvų kelią, kur yra įdiegta Spinta:

  cd /kelias/iki/spinta
  
 2. Atnaujinti Spinta paketą:

  venv/bin/pip install --upgrade spinta
  

Konfigūravimas

Įdiegus Spinta jokia papildoma konfigūracija nereikalinga, kadangi visus reikalingus parametrus galima perduoti per komandinės eilutės argumentus, pavyzdžiui:

$ spinta inspect -r sql sqlite:///sqlite.db -o sdsa.xlsx

config.yml

Norint išvengti jautrių duomenų perdavimo per komandinę eilutę ir pageidaujant, kad duomenų bazės prisijugnimo parametrai nebūtų įrašomi į struktūros aprašą, dalį parametrų galima iškelti į konfigūracijos failą:

config.yml
backends:
 mydb:
  type: sql
  dsn: sqlite://sqlite.db

Iškėlus duomenų bazės konfigūracijos parametrus į konfigūracinį failą, komandų eilutėje -o config=config.yml nurodoma configūracinio failo vieta, -r sql mydb nurodo pavadinimą iš backends sąrašo:

$ spinta -o config=config.yml inspect -r sql mydb -o sdsa.xlsx

ŠDSA generavimas

Spinta leidžia automatiškai generuoti DSA lentelę iš duomenų šaltinio.

Tarkime, jei turime SQLite duomenų bazę su viena lentele:

$ sqlite3 sqlite.db <<EOF
CREATE TABLE COUNTRY (
  NAME TEXT
);
EOF

Tada iš tokio duomenų šaltinio, DSA lentelę galima sugeneruoti taip:

$ spinta inspect -r sql sqlite:///sqlite.db
d | r | b | m | property | type  | ref | source
dataset         |    |   |
 | sql         | sql  |   | sqlite:///sqlite.db
             |    |   |
 |  |  | Country   |    |   | COUNTRY
 |  |  |  | name   | string |   | NAME

Šiuo atveju, kadangi nenurodėme kur saugoti sugeneruotą DSA lentelę, ji buvo tiesiog išvesta į ekraną.

-r argumentui perduoti du argumentai sql ir sqlite:///sqlite.db, kurie atitinka resource.type ir resource.source.

Jei norima DSA lentelę išsaugoti į Excel lentelę, tada argumento -o pagalba galima nurodyti kelią iki failo, kuriame reikia išsaugoti DSA lentelę XLSX formatu:

$ spinta inspect -r sql sqlite:///sqlite.db -o sdsa.xlsx

DSA lentelę, išsaugotą XLSX formatu galima atsidaryti ir redaguoti naudojant LibreOffice Calc, Excel ar kitomis skaičiuoklės programomis. Tačiau taip pat lentelės turinį galima peržiūrėti ir Spintos pagalba:

$ spinta show manifest.csv
d | r | b | m | property | type  | ref | source
dataset         |    |   |
 | sql         | sql  |   | sqlite:///sqlite.db
             |    |   |
 |  |  | Country   |    |   | COUNTRY
 |  |  |  | name   | string |   | NAME

Jei turite daug duomenų šaltinių, galima juos visus surašyti į DSA lentelę, ir tada paleisti inspect komandą, kuri nuskaitys visus lentelėje esančius duomenų šaltinius ir kiekvienam iš jų sugeneruos duomenų struktūros aprašus.

Naują DSA lentelę galite pradėti kurti taip:

$ spinta init sdsa.xlsx

Ši komanda sugeneruos tuščią DSA lentelę:

$ spinta show sdsa.xlsx
d | r | b | m | property | type  | ref | source

Tada, šią lentelę galite atsidaryti su jūsų mėgiama skaičiuoklės programa ir užpildyti turimus duomenų šaltinius, pavyzdžiui, tokia užpildyta lentelė galėtų atrodyti taip:

$ spinta show resources.xlsx

d | r | b | m | property | type  | ref | source
dataset         |    |   |
 | sql         | sql  |   | sqlite:///sqlite.db

Struktūros generavimas daromas panašiai, kaip ir nurodant resursus -r argumentų pagalba, tik šį karta reikia nurodyti kelia iki DSA lentelės:

$ spinta inspect resources.xlsx -o sdsa.xlsx
$ spinta show sdsa.xlsx
d | r | b | m | property | type  | ref | source
dataset         |    |   |
 | sql         | sql  |   | sqlite:///sqlite.db
             |    |   |
 |  |  | Country   |    |   | COUNTRY
 |  |  |  | name   | string |   | NAME

Analogiškai DSA lentelės generuojamos ir visiems kitiems resource.type formatams.

CSV

Pastaba

Kol kas Spinta neturi įmontuoto CSV formato palaikymo, todėl ši rekomendacija yra laikinas trūkstamo CSV palaikymo apėjimas. Ateityje planuojama integruoti Dask karkasą, kurio dėka atsiras CSV ir daugelio kitų formatų palaikymas.

Norint gauti pradinė ŠDSA variantą iš CSV failų, pirmiausiai CSV failus reikėtų importuoti į SQLite duomenų bazę:

$ sqlite3 data.db -csv ".import table1.csv table1"
$ sqlite3 data.db -csv ".import table2.csv table2"
$ sqlite3 data.db -csv ".import table3.csv table3"

Tokiu būdu importavus duomenis į SQLite, duomenų struktūros aprašas generuojamas taip:

$ spinta inspect -r sql sqlite:///data.db -o sdsa.xlsx

Jei pageidaujate, trūkstamus metaduomenis, tokius kaip duomenų laukus, pirminius raktus ar ryšius galite pateikti naudodami DB Browser for SQLite programą. Tačiau tą patį galite padaryti ir skaičiuoklės pagalba, redaguodami ŠDSA lentelę.

SQL

Jei norite struktūros aprašą nuskaityti iš vienos konkrečios duomenų bazės schemos, tada galite naudoti -f parametrą, kuris leidžia nurodyti papildomus parametrus:

$ spinta inspect -r sql sqlite:///sqlite.db -f "connect(schema: 'MYSCHEMA')" -o sdsa.xlsx

SQLite

Generuojant DSA iš SQLite duomenų bazės, jokių papildomų paketų diegti nereikia. inspect komanda atrodys taip:

$ spinta inspect -r sql sqlite:///data.db -o sdsa.xlsx

Atkreipkite dėmesį, kad absoliutus kelias atrodo taip:

sqlite:////data.db

O reliatyvus atrodo taip:

sqlite:///data.db

PostgreSQL

Generuojant DSA iš PostgreSQL duomenų bazės, jums papildomai reikia įdiegti tokį Python paketą:

$ pip install psycopg2-binary

O inspect komanda atrodys taip:

$ spinta inspect -r sql postgresql+psycopg2://user:pass@host:port/db -o sdsa.xlsx

MySQL

Generuojant DSA iš MySQL duomenų bazės, jums papildomai reikia įdiegti tokį Python paketą:

$ pip install pymysql

O inspect komanda atrodys taip:

$ spinta inspect -r sql mysql+pymysql://user:pass@host:port/db -o sdsa.xlsx

MySQL (<5.6)

pymysql biblioteka palaiko MySQL >= 5.6 ir MariaDB >= 10 versijas. Jei naudojate labai seną MySQL versiją, tuomet, vietoj pymysql reikėtų naudoti senesnę mysqlclient biblioteką, kuri palaiko MySQL >= 3.23.32. mysqlclient diegimui pirmiausia reikės įsidiegti tokius sisteminius paketus:

$ sudo apt install build-essential python3-dev default-libmysqlclient-dev

O data ir pačią mysqlclient biblioteką:

pip install mysqlclient

inspect komanda atrodys taip:

spinta inspect -r sql mysql+mysqldb://user:pass@host:port/db -o sdsa.xlsx

p.s. jei vis dar naudojate tokią seną MySQL versiją, laikas atsinaujinti!

Microsoft SQL Server

Generuojant DSA iš Microsoft SQL Server duomenų bazės, jums papildomai reikia įdiegti FreeTDS paketą:

$ sudo apt install freetds-bin

Ir pymssql Python paketą:

$ pip install pymssql

Toliau reikia sukonfigūruoti FreeTDS, rekomenduojame naudoti tokį konfigūracijos failą:

[global]
tds version = 7.4
port = 1433
client charset = utf-8

inspect komanda atrodys taip:

$ spinta inspect -r sql mssql+pymssql://user:pass@host:port/db -o sdsa.xlsx

Oracle

Generuojant DSA iš Oracle duomenų bazės, jums papildomai reikia įdiegti cx_Oracle paketą:

$ pip install cx_Oracle

Dėl papildomos informacijos apie Oracle jungtį, skaitykite cx_Oracle dokumentacijoje.

inspect komanda atrodys taip:

$ spinta inspect -r sql oracle+cx_oracle://user:pass@host:port/db -o sdsa.xlsx

ŠDSA atnaujinimas

Po to, kai yra sugeneruojamas pradinis ŠDSA ir papildomas trūkstamais duomenimis, dažniausiai po tam tikro laiko, šaltinio duomenų struktūra keičiasi ir karts nuo karto reikia atnaujinti esamą ŠDSA ir šaltinio, įtraukiant naujausius pakeitimus šaltinyje.

Tai galima padaryti tokiu būdu:

$ spinta inspect sdsa.xlsx -o sdsa_updated.xlsx

sdsa_updated.xlsx faile išliks visi metaduomenys, kuris buvo pradiniame sdsa .xlsx, papildant juos naujais metaduomenimis iš šaltinio.

ŠDSA testavimas prieš publikuojant

Kai jau yra parengtas ŠDSA variantas iš kurio galima atverti duomenis pirmiausia reikia patikrinti are ŠDSA yra be klaidų. Tai galima padaryti šios komandos pagalba:

$ spinta check sdsa.xlsx

Jei klaidų nėra, tuomet papildomai, galima paleisti duomenų publikavimo priemonę, kuri duomenis publikuos tiesiai iš pirminio duomenų šaltinio. Duomenų publikavimas iš pirminio šaltinio turi tam tikrų apribojimų, tačiau ši galimybė leidžia peržiūrėti, kaip atrodys publikuojami duomenys, prie juos publikuojan viešai.

Kaip atrodys publikuojami duomenys, galite peržiūrėti taip:

$ spinta run --mode external sdsa.xlsx

Ši komanda paleis HTTP serverį 127.0.0.1:8000 adresu, atsidarę šį adresą naršyklėje galėsite peržiūrėti kaip atrodo duomenys.

ŠDSA vertimas į ADSA

ŠDSA yra toks duomenų struktūros aprašas, kuris yra susietas su duomenų šaltiniu, yra užpildytas source stulpelis.

Verčiant ŠDSA į ADSA, iš esmės pašalinami source ir prepare stulpelių duomenys, o taip pat pašalinamos visos eilutės, kurių access yra mažesnis, nei open.

ŠDSA vertimą į ADSA galima daryti automatiškai taip:

$ spinta copy sdsa.xlsx --no-source --access open -o adsa.csv

Duomenų publikavimas į Saugyklą

Prieš publikuojant duomenis į Saugyklą, Saugykloje turi būti įkeltas duomenų struktūros aprašas. Saugykla gali priimti tik duomenis, turinčius DSA.

Taip pat, prieš publikuojant duomenis, Saugykloje turi būti užregistruotas klientas, kuriam suteikiamos rašymo į saugyklą teisės. Klientui suteikiamos rašymo teisės į tam tikrą vardų erdvę, todėl skirtingi klientai, gali rašyti duomenis tik į tam tikrą, jiems skirtą vardų erdvę.

Kliento autorizacijos duomenys turėtu būti pateikiami credentials.cfg faile. credentials.cfg failo ieškoma $XDG_CONFIG_HOME/spinta kataloge (pavyzdžiui ~/.config/spinta/credentials.cfg). Šio failo formatas atrodo taip:

[myclient@put.data.gov.lt]
client = myclient
secret = verysecret
scopes =
 spinta_getall
 spinta_getone
 spinta_search
 spinta_changes
 spinta_datasets_gov_myorg_insert
 spinta_datasets_gov_myorg_upsert
 spinta_datasets_gov_myorg_update
 spinta_datasets_gov_myorg_patch
 spinta_datasets_gov_myorg_delete

Čia nurodomas kliento pavadinimas, slaptažodis ir leidimai (scopes). Suteiktas leidimas skaityti visus duomenis ir rašyti tik į datasets/gov/myorg vardų erdvę.

Kol kas kliento kūrimas Saugykloje yra daromas rankiniu būdu, atskiru paklausimu, tačiau planuojama tai automatizuoti.

Galiausiai, įkėlus duomenų struktūros aprašą į Katalogą, iš Katalogo įkėlus aprašą į saugyklą ir turinti klientą Saugykloje, galima publikuoti duomenis į saugyklą tokiu būdu:

$ spinta push sdsa.csv -o myclient@put.data.gov.lt

Vietoj sdsa.csv galima naudoti ir sdsa.xlsx, abu formatai, tiek CSV, tiek XLSX yra palaikomi.

Dar vienas dalykas, į kurį reikėtu atkreipti dėmesį yra būsenos ir objektų identifikatorių failai. Kadangi spinta push komanda į Saugyklą siunčia tik tuos duomenis kurie dar nebuvo siųsti arba kurie pasikeitė, kad tai veiktų saugoma duomenų perdavimo į Saugyklą būsena ir identifikatoriai. Būsena saugoma SQLite duomenų bazėje, $XDG_DATA_HOME/spinta/push/{remote}.db faile (pavyzdžiui ~/.local/share/spinta/push/get_data_gov_lt.db). Identifikatoriai saugomi $XDG_DATA_HOME/spinta/keymap.db SQLite faile (pavyzdžiui ~/.local/share/spinta/keymap.db. Priklausomai nuo duomenų kiekio šie failai gali užimti gan daug vietos. Būsenos ir identifikatorių failuose saugomi Saugykloje suteikti objektų identifikatoriai, vietiniai identifikatoriai ir duomenų kontrolinės sumos.

Kadangi spinta push komanda saugo būseną, šią komandą galima leisti daug kartų ir ji tęs duomenų perdavimą nuo tos vietose kur buvo baigta paskutinį kartą.

Rekomenduojama šią duomenų publikavimo komanda įtraukti į automatiškai vykdomų užduočių sąrašą, kad duomenys būtų publikuojamai automatiškai, pavyzdžiui kas naktį arba kas valandą.

Reikėtu atkreipti dėmesį į tai, kad vienu metu reikėtu leisti tik vieną spinta push komandos procesą.

spinta push komanda, prieš siunčiant duomenis, pirmiausiai suskaičiuoja kiek yra objektų, kurie bus siunčiami, kad galėtų atvaizduoti progreso juostą. Jei jūsų šaltinis yra lėtas galite naudoti --no-progress-bar, kad neskaičiuotų objektų, pavyzdžiui:

$ spinta push sdsa.csv -o myclient@put.data.gov.lt --no-progress-bar

Kitus galimus komandinės eilutės argumentus galite sužinoti taip:

$ spinta push --help