Lentelės formatas

DSA yra sudarytas taip, kad būtų patogu dirbti tiek žmonėms, tiek programoms. Žmonės su DSA lentele gali dirbti naudojantis, bet kuria skaičiuoklės programa ar kitas pasirinktas priemones. Kadangi DSA turi aiškią ir griežtą struktūrą, lentelėje pateiktus duomenis taip pat gali lengvai nuskaityti ir interpretuoti kompiuterinės programos.

Tais atvejais, kai su DSA lentele dirba žmonės, lentelė gali būti saugoma įstaigos pasirinktos skaičiuoklės programos ar kitų priemonių formatu.

Automatizuotoms priemonėms DSA turi būti teikiamas CSV formatu laikantis RFC 4180 taisyklių, failo koduotė turi būti UTF-8.

Lentelės struktūra

Rengiant duomenų struktūros aprašus darbas vyksta su viena lentele. Lentelė sudaryta iš 15 stulpelių. Iš 15 stulpelių, pirmasis stulpelis id yra eilutės identifikatorius, kuris pildomas automatiškai, toliau seka 5 dimensijų stulpeliai ir likę 9 stulpeliai yra metaduomenys apie duomenis.

../_images/dsa.png

Lentelė sudaryta hierarchiniu principu. Kiekvienas metaduomenų stulpelis gali turėti skirtingą prasmę, priklausomai nuo dimensijos. Todėl toliau dokumentacijoje konkrečios dimensijos stulpelis yra žymimas nurodant tiek dimensijos, tiek metaduomenis pavadinimus, pavyzdžiui model.ref, kuris nurodo ref stulpelį, esantį model dimensijoje.

Ką reiškia kiekvienas stulpelis paaiškinta žemiau.

id

Eilutės identifikatorius

Unikalus elemento numeris, gali būti sveikas, monotoniškai didėjantis skaičius arba UUID. Svarbu užtikrinti, kad visi elementai turėtu unikalų id.

Šis stulpelis pildomas automatinėmis priemonėmis, siekiant identifikuoti konkrečias metaduomenų eilutes, kad būtų galima atpažinti metaduomenis, kurie jau buvo pateikti ir po to atnaujinti.

Šio stulpelio pildyti nereikia.

Dimensijos

Duomenų struktūros aprašo lentelė sudaryta hierarchiniu principu. Kiekvienos lentelės eilutės prasmę apibrėžia viena iš penkių dimensijų. Kiekvienoje eilutėje gali būti užpildytas tik vienas dimensijos stulpelis.

Be šių penkių dimensijų, yra kelios papildomos dimensijos, jos nurodomos type stulpelyje, neužpildžius nei vieno dimensijos stulpelio.

dataset

Duomenų rinkinys

Kodinis duomenų rinkinio pavadinimas. Atitinka dcat:Dataset prasmę. Žiūrėti Duomenų rinkinys.

resource

Duomenų šaltinis

Kodinis duomenų šaltinio pavadinimas. Atitinka dcat:Distribution prasmę. Žiūrėti Duomenų šaltinis.

base

Modelio bazė

Kodinis bazinio modelio pavadinimas. Atitinka rdfs:subClassOf prasmę (model rdfs:subClassOf base). Žiūrėti Modelio bazė.

model

Modelis (lentelė)

Kodinis modelio pavadinimas. Atitinka rdfs:Class prasmę. Žiūrėti Duomenų modelis.

property

Savybė (stulpelis)

Kodinis savybės pavadinimas. Atitinka rdfs:Property prasmę. Žiūrėti Savybė.

Metaduomenys

Kaip ir minėta aukščiau, kiekvienos metaduomenų eilutės prasmė priklauso nuo Dimensijos. Todėl, toliau dokumentacijoje, kalbant apie tam tikros dimensijos stulpelį, stulpelis bus įvardinamas pridedant dimensijos pavadinimą, pavyzdžiui model.ref, kas reikštų, kad kalbama apie ref stulpelį, model dimensijoje.

type

Tipas

Prasmė priklauso nuo dimensijos. Žiūrėti Duomenų tipai.

Jei nenurodytas nei vienas dimensijos stulpelis, tuomet šiame stulpelyje nurodoma papildoma dimensija.

ref

Ryšys

Prasmė priklauso nuo dimensijos. Žiūrėti Ryšiai tarp modelių, Matavimo vienetai ir Klasifikatoriai.

source

Šaltinis

Duomenų šaltinio struktūros elementai. Žiūrėti Duomenų šaltiniai.

prepare

Formulė

Formulė skirta duomenų atrankai, nuasmeninimui, transformavimui, tikrinimui ir pan. Žiūrėti Formulės.

level

Brandos lygis

Duomenų brandos lygis, atitinka 5 Star Data. Žiūrėti Brandos lygiai.

access

Prieiga

Duomenų prieigos lygis. Žiūrėti Prieigos lygiai.

uri

Žodyno atitikmuo

Sąsaja su išoriniu žodynu. Žiūrėti Išoriniai žodynai.

title

Pavadinimas

Elemento pavadinimas.

description

Aprašymas

Elemento aprašymas. Galima naudoti Markdown sintaksę.

Visi stulpeliai lentelėje yra neprivalomi. Stulpelių tvarka taip pat nėra svarbi. Pavyzdžiui jei reikia apsirašyti tik globalių modelių struktūrą, nebūtina įtraukti dataset, resource ir base stulpelių. Jei norima apsirašyti tik prefiksus naudojamus uri lauke, užtenka turėti tik prefiksų aprašymui reikalingus stulpelius.

Įrankiai skaitantys DSA, stulpelius, kurių nėra lentelėje turi interpretuoti kaip tuščius. Taip pat įrankiai neturėtų tikėtis, kad stulpeliai bus išdėstyti būtent tokia tvarka. Nors įrankių atžvilgiu stulpelių tvarka nėra svarbi, tačiau rekomenduotina išlaikyti vienodą stulpelių tvarką, tam kad lenteles būtų lengviau skaityti.

Vardų erdvės

dataset ir model esantys pavadinimai turi būti globaliai (Lietuvos mastu) unikalūs. Kad užtikrinti pavadinimų unikalumą dataset ir model pavadinimai formuojami pasitelkiant vardų erdves.

/<standard>/

Standartų vardų erdvė

Standartų vardų erdvė formuojama egzistuojančių standartų ir išorinių žodynų pagrindu suteikiant vardų erdvei <standard> standarto sutrumpintą pavadinimą. Pavyzdžiui atvirų duomenų katalogo metaduomenys turėtų keliauti į /dcat/ vardų erdvę. Standartų sutrumpintus pavadinimus rekomenduojame imti iš Linked Open Vocabularies katalogo.

/datasets/<type>/<org>/

Įstaigų vardų erdvė

Konkrečios organizacijos vietinė rinkinio vardų erdvė. Rekomenduojama <org> reikšmei naudoti organizacijos trumpinį, kad bendras modelio pavadinimas nebūtų per daug ilgas.

Galimos <type> reikšmės:

gov

Valstybinės įstaigos.

com

Verslo įmonės.

/datasets/<type>/<org>/<dataset>/

Įstaigų duomenų rinkinių vardų erdvė

Įstaigos duomenų rinkinio vardų erdvė į kurią patenka visi įstaigos duomenų modeliai.

Viskas, kas eina po /datasets/<type>/<org>/ yra įstaigos vardu erdvė, kurioje įstaiga, gali įsitraukti papildomas vardų erdves, pavyzdžiui /datasets/<type>/<org>/<isr>/<dataset>, kuri <isr> yra Informacinės sistemos ar Registro trumpinys.

/provisional/

Duomenų rinkiniai turintys negalutinę struktūrą

Šioje vardų erdvėje talpinamos visos kitos vardų erdvės, kurių duomenų struktūra nėra galutinė ir gali keistis, be atskiro įspėjimo.

Visos duomenų rinkinius rekomenduojame pirmiausiai kelti į šią duomenų erdvė ir įsitikimus, kad duomenų struktūra yra stabili, perkelti į kitą atitinkamą vardų erdvė.

Naujai atveriami duomenų struktūros aprašai sudaromi ŠDSA pagrindu. Įprastai duomenų bazių struktūra nėra kuriama vadovaujantis standartais. Vidinės struktūros dažniausiai kuriamos vadovaujantis sistemai keliamais reikalavimais. Todėl naujai atveriamų duomenų rinkiniai turi keliauti į duomenų rinkinio vardų erdvę /datasets/<type>/<org>/<dataset>/, išlaikant pirminę duomenų struktūrą ir neprarandant duomenų.

Tačiau su laiku, dalis įstaigos duomenų iš duomenų rinkinio vardų erdvės turėtu būti perkeliami į globalią duomenų erdvę. Į globalią duomenų erdvę pirmiausiai turėtų būti perkeliami tie duomenys, kurie yra plačiai naudojami. Perkėlimas į globalią duomenų erdvę nepanaikina duomenų rinkinio iš ankstesnės vardų erdvės, tiesiog duomenų rinkinio duomenų pagrindu kuriama kopija į globalią duomenų erdvę.

Reliatyvūs pavadinimai

Modelio pavadinimas gali būti absoliutus arba reliatyvus. Absoliutūs pavadinimai prasideda / simboliu, reliatyvus pavadinimai prasideda be / simbolio ir yra jungiami su vardų erdvės pavadinimu, kurios kontekste yra apibrėžtas modelis.

Pavyzdžiui, turinti tokį duomenų struktūros aprašą:

id

d

r

b

m

property

type

1

dcat

ns

2

dataset

3

title

4

datasets/gov/ivpk/adk

5

adk

6

/dcat/dataset

alias

7

dataset

8

title

Matome, kad yra apibrėžti du modeliai:

  • dcat/dataset

  • datasets/gov/ivpk/adk/dataset

Vienas dataset modelis yra apibrėžtas dcat vardų erdvės kontekste, kitas datasets/gov/ivpk/adk vardų erdvės kontekste.

Kai modelio pavadinimas yra naudojamas vardų erdvės kontekste ir pavadinimas neprasideda / simboliu, tada tai yra reliatyvus modelio pavadinimas. Reliatyvus modelio pavadinimas yra jungiamas su vardų erdvės pavadinimu, kurios kontekste yra apibrėžtas modelis.

Jei tam tikros vardų erdvės kontekste norime įvardinti modelį, kuris yra už tos vardų erdvės konteksto ribų, būtina naudoti absoliutų modelio pavadinimą, kuris prasideda / simboliu. Taip yra padaryta 6-oje eilutėje, kur nurodyta, kad datasets/gov/ivpk/adk/dataset bazė yra dcat/dataset modelis iš kitos vardų erdvės.

Visais atvejais, kai modelio pavadinimas naudojamas nenurodant jokio vardų erdvės konteksto, / simbolio pavadinimo pradžioje naudoti nereikia. Pavyzdžiui šiame tekste įvardinti dcat/dataset ir datasets/gov/ivpk/adk/dataset modelių pavadinimai neprasideda / simboliu.