Išoriniai žodynai

Išorinių žodynų pagalba, galima susieti aprašomus duomenis su išoriniais žodynais. Susiejimas atliekamas model.uri ir property.uri, naudojant išorinių žodynų URI prefiksus.

Pavyzdžiui turint tokį duomenų šaltinį:

country

id

name

1

Lietuva

city

id

name

country

1

Vilnius

1

Ir šį šaltinį atitinkančią DSA lentelę:

id

d

r

b

m

property

type

ref

uri

prefix

locn

http://www.w3.org/ns/locn#

dbpedia-owl

http://dbpedia.org/ontology/

datasets/example/geo

salys

sql

Country

id

locn:Location

id

integer

dct:identifier

name@lt

text

locn:geographicName

City

id

locn:Location

id

integer

dct:identifier

name@lt

text

locn:geographicName

country

ref

Country

< dbpedia-owl:capital; dbpedia-owl:country

Galima duomenis eksportuoti RDF Turtle formatu, kas atrodytų taip:

@base <https://data.gov.lt/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .

<datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98>
  a locn:Location ;
  dct:identifier 1 ;
  locn.geographicName "Vilnius"@lt ;
  dbpedia-owl:country <datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165> .

<datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165>
  a locn:Location ;
  dct:identifier 1 ;
  locn.geographicName "Lietuva"@lt ;
  dbpedia-owl:capital <datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98> .

Išoriniai žodynai suteikia galimybę eksportuoti duomenis RDF formatu.

< dbpedia-owl:capital atveju < žymė nurodo, kad predikatas dbpedia-owl:capital yra siejamas ne su subjektu, o objektu. Šiuo atveju, dbpedia-owl:capital yra siejamas ne su City, o su Country.

; žymė leidžia priskirti kelis predikatus vienai savybei.

Jei property pavadinimai turi @ žymes, tada generuojant RDF, prie reikšmės pridedama atitinkama kalbos žym4.