Išoriniai žodynai

Išorinių žodynų pagalba, galima susieti aprašomus duomenis su išoriniais žodynais. Susiejimas atliekamas model.uri ir property.uri, naudojant išorinių žodynų URI prefiksus.

Pavyzdžiui turint tokį duomenų šaltinį:

country

id

name

1

Lietuva

city

id

name

country

1

Vilnius

1

Ir šį šaltinį atitinkančią DSA lentelę:

id

d

r

b

m

property

type

ref

uri

prefix

locn

http://www.w3.org/ns/locn#

dbpedia-owl

http://dbpedia.org/ontology/

datasets/example/geo

salys

sql

Country

id

locn:Location

id

integer

dct:identifier

name@lt

text

locn:geographicName

capital

ref

City

dbpedia-owl:capital

City

id

locn:Location

id

integer

dct:identifier

name@lt

text

locn:geographicName

country

ref

Country

dbpedia-owl:country

Jei property pavadinimai turi @ žymes, tada generuojant RDF, prie reikšmės pridedama atitinkama kalbos žymė.

Galima duomenis eksportuoti RDF Turtle formatu, kas atrodytų taip:

@base <https://get.data.gov.lt/> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .

<datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165>
  a locn:Location ;
  dct:identifier 1 ;
  locn:geographicName "Lietuva"@lt ;
  dbpedia-owl:capital <datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98> .

<datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98>
  a locn:Location ;
  dct:identifier 1 ;
  locn:geographicName "Vilnius"@lt ;
  dbpedia-owl:country <datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165> .

Analogiškai, tie patys duomenys gali būti eksportuojami RDF/XML formatu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
  xml:base="https://get.data.gov.lt/"
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#"
  xmlns:dbpedia-owl="http://dbpedia.org/ontology/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

  <locn:Location
    rdf:about="datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165"
    dct:identifier="1">
    <locn:geographicName xml:lang="lt">Lietuva</locn:geographicName>
    <dbpedia-owl:capital
      rdf:resource="datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98" />
  </locn:Location>

  <locn:Location
    rdf:about="datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98"
    dct:identifier="1">
    <locn:geographicName xml:lang="lt">Vilnius</locn:geographicName>
    <dbpedia-owl:country
      rdf:resource="datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165" />
  </locn:Location>
</rdf:RDF>

Išoriniai žodynai suteikia galimybę eksportuoti duomenis RDF formatu.

Jei struktūros apraše nėra užpildytas uri stulpelis, data, turėtu būti generuojamas tokie RDF duomenys:

@base <https://get.data.gov.lt/> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .

<datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165>
  a <datasets/example/geo/Country> ;
  <datasets/example/geo/Country/id> 1 ;
  <datasets/example/geo/Country/name> "Lietuva"@lt ;
  <datasets/example/geo/Country/capital> <datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98> .

<datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98>
  a <datasets/example/geo/City> ;
  <datasets/example/geo/City/id> 1 ;
  <datasets/example/geo/City/name> "Vilnius"@lt ;
  <datasets/example/geo/City/country> <datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165> .