Išoriniai žodynai

Išorinių žodynų pagalba, galima susieti aprašomus duomenis su išoriniais žodynais. Susiejimas atliekamas model.uri ir property.uri, naudojant išorinių žodynų URI prefiksus.

Pavyzdžiui turint tokį duomenų šaltinį:

country
id name
1 Vilnius

Ir šį šaltinį atitinkančią DSA lentelę:

id d r b m property type ref uri
            prefix locn http://www.w3.org/ns/locn#
  datasets/example/org      
    salys sql    
        Country   id locn:Location
          id integer    
          name string   locn:geographicName

Galima duomenis eksportuoti RDF Turtle formatu, kas atrodytų taip:

@base <https://data.gov.lt/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .

<datasets/example/org/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165>
    a locn:Location ;
    locn.geographicName "Vilnius" .

Išoriniai žodynai ne tik suteikia galimybę eksportuoti duomenis RDF formatu, bet taip pat naudojami ir asmenį identifikuojančių duomenų žymėjimui.