Išoriniai žodynai

Išorinių žodynų pagalba, galima susieti aprašomus duomenis su išoriniais žodynais. Susiejimas atliekamas model.uri ir property.uri, naudojant išorinių žodynų URI prefiksus.

Pavyzdžiui turint tokį duomenų šaltinį:

country

id

name

1

Lietuva

city

id

name

country

1

Vilnius

1

Ir šį šaltinį atitinkančią DSA lentelę:

id

d

r

b

m

property

type

ref

uri

prefix

locn

http://www.w3.org/ns/locn#

dbpedia-owl

http://dbpedia.org/ontology/

datasets/example/geo

salys

sql

Country

id

locn:Location

id

integer

dct:identifier

name@lt

text

locn:geographicName

capital

ref

City

dbpedia-owl:capital

City

id

locn:Location

id

integer

dct:identifier

name@lt

text

locn:geographicName

country

ref

Country

dbpedia-owl:country

Jei property pavadinimai turi @ žymes, tada generuojant RDF, prie reikšmės pridedama atitinkama kalbos žymė.

Galima duomenis eksportuoti RDF Turtle formatu, kas atrodytų taip:

@base <https://get.data.gov.lt/> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .

<datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165>
  a locn:Location ;
  dct:identifier 1 ;
  locn:geographicName "Lietuva"@lt ;
  dbpedia-owl:capital <datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98> .

<datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98>
  a locn:Location ;
  dct:identifier 1 ;
  locn:geographicName "Vilnius"@lt ;
  dbpedia-owl:country <datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165> .

Analogiškai, tie patys duomenys gali būti eksportuojami RDF/XML formatu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
  xml:base="https://get.data.gov.lt/"
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#"
  xmlns:dbpedia-owl="http://dbpedia.org/ontology/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

  <locn:Location
    rdf:about="datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165"
    dct:identifier="1">
    <locn:geographicName xml:lang="lt">Lietuva</locn:geographicName>
    <dbpedia-owl:capital
      rdf:resource="datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98" />
  </locn:Location>

  <locn:Location
    rdf:about="datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98"
    dct:identifier="1">
    <locn:geographicName xml:lang="lt">Vilnius</locn:geographicName>
    <dbpedia-owl:country
      rdf:resource="datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165" />
  </locn:Location>
</rdf:RDF>

Išoriniai žodynai suteikia galimybę eksportuoti duomenis RDF formatu.

Jei struktūros apraše nėra užpildytas uri stulpelis, data, turėtu būti generuojamas tokie RDF duomenys:

@base <https://get.data.gov.lt/> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/> .

<datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165>
  a <datasets/example/geo/Country> ;
  <datasets/example/geo/Country/id> 1 ;
  <datasets/example/geo/Country/name> "Lietuva"@lt ;
  <datasets/example/geo/Country/capital> <datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98> .

<datasets/example/geo/City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98>
  a <datasets/example/geo/City> ;
  <datasets/example/geo/City/id> 1 ;
  <datasets/example/geo/City/name> "Vilnius"@lt ;
  <datasets/example/geo/City/country> <datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165> .

Subjekto URI

Pagal nutylėjimą subjekto URI yra automatiškai generuojamas ir atrodo taip:

https://get.data.gov.lt/datasets/example/geo/Country/eb09946c-26e1-4698-a298-7bb1e468b165

Tačiau naudojant kontroliuojamus žodynus, galima nurodyti kitą identifikatorių tokiu būdu:

m

property

type

ref

uri

Country

id

locn:Location

id

integer

uri

uri

locn:Location

name@lt

text

Jei property.uri sutampa su model.uri ir property.type yra uri, tada formuojant duomenis RDF formatu naudojame ne generuotą subjekto URI, o naudojame lauko reikšmę, kurio property.uri sutampa su model.uri.

Gali būti ne daugiau kaip vienas property.uri su property.type uri, kuris sutampa su model.uri.

Jei yra keli uri tipo laukai, kurie identifikuoja tą patį subjektą, tada kitiems atvejams reikia naudoti ne model.uri, o owl:sameAs.

Jei uri reikšmė bus https://sws.geonames.org/597427/, tada gautume tokius RDF duomenis:

@base <https://get.data.gov.lt/example/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .

<https://sws.geonames.org/597427/>
  a locn:Location ;
  <Country/id> 1 ;
  <Country/name> "Lietuva"@lt .

Atkreipkite dėmesį, kad pats uri laukas nėra įtrautkas į RDF duomenis.

Analogiškai, jei ref tipo laukas rodo į modelį, kurio model.uri sutampa su property.uri kuris yra ref tipo, tada ref lauko reikšmė taip pat įgyja ne gnenruotą URI, o URI iš duomenų.

Pratęsiant tą patį pavyzdį:

m

property

type

ref

uri

Country

id

locn:Location

id

integer

uri

uri

locn:Location

name@lt

text

City

id

locn:Location

id

integer

name@lt

text

country

ref

Country

locn:Location

Gautumo tokius duomenis:

@base <https://get.data.gov.lt/example/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .

<https://sws.geonames.org/597427/>
  a locn:Location ;
  <Country/id> 1 ;
  <Country/name> "Lietuva"@lt .

<City/b54c21f6-08b8-4bdd-b785-be1cb2e93a98>
  a locn:Location ;
  <City/id> 1 ;
  <City/name> "Vilnius"@lt ;
  <City/country> <https://sws.geonames.org/597427/> .